Chính tả - Lời hứa

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
79
lượt xem
5
download

Chính tả - Lời hứa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nghe ,viết đúng chính tả, trình bày đúng bài Lời hứa - Hệ thống hóa quy tắc vết hoa tên riêng. - Ngồi viết ngay ngắn, chữ viết rõ ràng. -Gv đọc mẫu bài chính tả -Cho hs đọc thầm đoạn văn -HD hs viết một số từ ngữ dễ viết sai:bỗng, bụi, ngẩng đầu, giao -Y/c hs Chú ý cách trình bày, cách viết lời thoại. -Gv nhắc hs ghi tên bài vào giữa dòng , chữ đầu nhớ viết hoa , viết lùi vào 1 ô li . Chú ý ngồi viết đúng tư thế .Gấp sgk.lại ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chính tả - Lời hứa

  1. CHÍNH T ( TI T 10 ) NGHE -VI T: L I H A ( ti t 2 ) I. M c ích yêu c u : - Nghe ,vi t úng chính t , trình bày úng bài L i h a - H th ng hóa quy t c v t hoa tên riêng. - Ng i vi t ngay ng n, ch vi t rõ ràng. II. dùng d y h c : - B ng ph vi t n i dung bài t p 2 III. Các ho t ng d y h c: TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS A. Bài cũ : -Y/c hs vi t : u ng nư c, nh ngu n, -2hs vi t b ng l p, c l p vi t b ng rau mu ng con B. Bài m i : 1.Gthi u bài : - cl i -Nêu m c ích , yêu c u c a ti t d y. -Ghi bài lên b ng 2.Hư ng d n h c sinh nghe - vi t : -Hs theo dõi trong sgk . -Gv c m u bài chính t -Cho hs c th m o n văn -Vi t b ng con
  2. -HD hs vi t m t s t ng d vi t sai:b ng, b i, ng ng u, giao -hs chú ý theo dõi . -Y/c hs Chú ý cách trình bày, cách vi t l i tho i. -Gv nh c hs ghi tên bài vào gi a -hs l ng nghe . dòng , ch u nh vi t hoa , vi t lùi vào 1 ô li . Chú ý ng i vi t úng tư -hs g p sách . th .G p sgk.l i -Vi t bài vào v 1 hs lên b ng vi t -Gv c t ng câu ho t t ng b ph n m u. ng n trong câu cho hs vi t . -hs soát l i bài . - Gv c l i toàn bài chính t . -hs t ng c p i v soát l i cho - Gv ch m t 7-10 bài . nhau .T s a nh ng ch vi t sai vào s tay Ti ng Vi t . - Gv ch m ch a bài vi t m u trên b ng . - Gv nêu nh n xét chung . 3 .Hư ng d n làm bài t p chính t -D a vào bài chính t L i h a, . TLCH Bài 2: -Làm vi c nhóm ôi - G i nêu yêu c u c a bài t p . - i di n nhóm lên trình bày -Y/c hs ho t ng nhóm ôi c a/Em bé ư c giao nhi m v gác th m và tr l i 4 câu h i BT2 kho trong 3’ b/Vì em ã h a không b v trí gác -Nh n xét, ch t l i ý úng c/ ư c dùng báo trư c b ph n ng sau nó là l i nói c a b n em bé hay c a em bé
  3. d/Không ưa ư c nh ng b ph n trong d u ngo c kép xu ng dòng , t dâú g ch ngang u dòng vì: Nh ng l i trong ngo c kép là l i tho i c a em bé v i các b n chơi tr n gi mà em bé ã thu t l i v i ngư i khách ch không ph i l i tho i tr c ti p. Bài 3: -L p b ng t ng k t quy t c vi t tên Cho hs c y/c bài riêng theo m u -2hs làm phi u, c l p làm vào v -Y/c hs c l i ph n ghi nh trong nháp các ti t LTVC tu n 7, tu n 8. Ghi v n t t vào b ng như SGK -Cho hs trình bày -2hs làm phiêu trình bày, l p nh n -GV ch t l i gi i úng xét Các lo i tên riêng Quy t t vi t Ví d 1.Tên ngư i, tên a lí -Vi t hoa ch cái u c a m i ti ng t o -Lê Văn Tám Vi t Nam thành tên ó. - i n Biên Ph 2.Tên ngư i, tên a lí -Vi t hoa ch cái u c a m i b ph n t o nư c ngoài thành tên ó. N u b ph n t o thành g m -Lu-i Pa-xtơ nhi u ti ng thì gi a các ti ng có g ch n i. -Xanh Pê-téc-bua -Nh ng tên riêng ư c phiên âm theo âm Hán-Vi t, vi t như cách vi t tên riêng Vi t -B ch Cư D Nam -Luân ôn
  4. 4 . C ng c , d n dò -Gv nh n xét , ti t h c . -D n Hs chu n b cho ti t ôn t p sau

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản