Chính tả - Nghe-viết - CHUỖI NGỌC LAM

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
123
lượt xem
12
download

Chính tả - Nghe-viết - CHUỖI NGỌC LAM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1/ Nghe và viết đúng chính tả, trình bày đúng một đoạn trong bài tập đọc Chuỗi ngọc lam 2/ Làm đúng bài tập phân biệt những tiếng có âm đầu tr/ch và âm cuối o/u II. Đồ dùng dạy học: - Bút dạ + 4 tờ giấy khổ to cho HS chơi trò chơi Thi tiếp sức - Một vài trang từ điển phô-tô-co-pi liên quan đến bài học. - 2 tờ phiếu khỏ to để HS làm bài tập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chính tả - Nghe-viết - CHUỖI NGỌC LAM

  1. Chính t : Nghe-vi t: CHU I NG C LAM Phân bi t âm u tr/ch, âm cu i o/u I. M c tiêu, nhi m v : 1/ Nghe và vi t úng chính t , trình bày úng m t o n trong bài t p c Chu i ng c lam 2/ Làm úng bài t p phân bi t nh ng ti ng có âm u tr/ch và âm cu i o/u II. dùng d y h c: - Bút d + 4 t gi y kh to cho HS chơi trò chơi Thi ti p s c - M t vài trang t i n phô-tô-co-pi liên quan n bài h c. - 2 t phi u kh to HS làm bài t p III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4’)
  2. 2. Bài m i: a) Gi i thi u bài. (1’) b) Vi t chính t (20’) Ho t ng 1: Hư ng d n chính t - GV c toàn bài m t lư t, h i HS ý chính - Ni m h nh phúc, sung o n chính t sư ng vô h n c a bé Gioan và t m lòng nhân h u c a Pi-e. - Cho HS luy n vi t nh ng t ng khó: lúi húi, Gioan, r ng r … Ho t ng 2: Cho HS vi t chính t GV c t ng câu ho c v câu cho HS vi t ( c 2 l n) Ho t ng 3: Ch m, ch a bài
  3. - GV c l i bài chính t m t lư t - HS t soát l i - GV ch m 5-7 bài - HS trao i v , ch m chéo l n nhau c) Làm bài t p Ho t ng 1: Hư ng d n HS làm BT2 (5’) GV ch n câu 2a ho c câu 2b - GV cho HS c và giao vi c - T ch c chơi trò Thi ti p s c (28’-30’) - HS chơi theo nhóm, nhóm nào tìm ư c úng, nhi u t ng thì th ng - GV nh n xét và ch t l i. Ho t ng 2: Hư ng d n HS làm BT3 (5’)
  4. - GV cho HS c và giao vi c - Cho HS làm bài - 2 HS lên b ng làm bài, l p làm vào phi u - GV nh n xét và ch t l i. - L p nh n xét. d) C ng c , d n dò: GV nh n xét ti t h c, d n dò HS v nhà làm bài t p và chu n b bài ti p theo Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản