Chủ đề: Chúc mừng sinh nhật - Đề tài: Các mối quan hệ của tôi - Nhóm lớp: Chồi

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
75
lượt xem
11
download

Chủ đề: Chúc mừng sinh nhật - Đề tài: Các mối quan hệ của tôi - Nhóm lớp: Chồi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Bé hiểu nội dung câu chuyện, biết đặt tên cho câu chuyện - Thông qua câu chuyện, giáo dục trẻ biết yêu thương, nhường nhịn bạn - Tranh vẽ, mô hình về câu chuyện “Củ cải trắng”. - Kẹo, giấy gói kẹo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Chúc mừng sinh nhật - Đề tài: Các mối quan hệ của tôi - Nhóm lớp: Chồi

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Chúc m ng sinh nh t tài: Các m i quan h c a tôi Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Bé hi u n i dung câu chuy n, bi t t tên cho câu chuy n - Thông qua câu chuy n, giáo d c tr bi t yêu thương, như ng nh n b n II. Chu n b : - Tranh v , mô hình v câu chuy n “C c i tr ng”. - K o, gi y gói k o III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Ai tìm ư c c c i ? - Cô v nh ng nét t o thành m t c c i và h i tr tên c a lo i c ó. - Cô d n d t vào câu chuy n: Có 3 b n là Th con, Dê con, Hươu con nhưng ch có m t c c i tr ng. bây gi ph i làm sao ây? Cô ch tr nh n xét và nói ra cách gi i quy t c a riêng mình. 2. Ho t ng 2: Truy n “C c i tr ng - Cô k di n c m n i dung câu chuy n có mô hình minh h a - Cô v a k v a cho tr oán các tình ti t trong câu chuy n. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Cô và tr óng vai các nhân v t i n nhà các b n k t h p k tóm t t câu chuy n và t câu h i àm tho i: + Th con tìm ư c m y c c i tr ng? + Th con em c c i cho ai? T i sao? + Dê con có c c i và nghĩ n b n nào? + Hươu con ã nghĩ gì khi th y c c i trên bàn? + T i sao c c i l i tr v v i Th con? - Cho tr t tên cho câu chuy n. Và cô gi i thi u tên câu chuy n là “C c i tr ng” 3. Ho t ng 3: Trò chơi “Bé gói k o t ng b n” - Cô t o tình hu ng có m t vi n k o, h i bé làm cách nào chia cho các b n? - Cô g i ý cách gói k o cho bé xem, cho bé v nhóm th c hi n - Bé t ng k o cho b n - Hát: L p chúng mình r t vui 4. Ho t ng 4: Ho t ng vui chơi * Góc văn h c: bé chơi v i các con r i và các chơi góc văn h c * Góc xây d ng: Chơi xây nhà, x p ư ng v nhà bé Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com * Góc toán: Phân nhóm b n có cùng c i m gi ng nhau. Trò chơi: Tìm i m khác nhau 5. Ho t ng 5: Ho t ng ngoài tr i - TCV : R ng r n lên mây - Chơi t do 6. Ho t ng 6: Ho t ng chi u – c thơ: Tình b n Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản