intTypePromotion=3

Giáo án tuần 10 bài Tập đọc: Bưu thiếp - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

Chia sẻ: Nguyễn Quang Phi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
280
lượt xem
28
download

Giáo án tuần 10 bài Tập đọc: Bưu thiếp - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: BƯU THIẾP. I. Mục tiêu 1Kiến thức: Đọc trơn được cả bài. Đọc đúng các từ ngữ sau: bưu thiếp, năm mới, nhiều niềm vui, Phan Thiết. Bình Thuận, Vĩnh Long. Nghỉ hơi đúng sau dấu câu và giữa các cụm từ...2Kỹ năng: Hiểu nghĩa các từ: bưu thiếp, nhân dịp. Hiểu nội dung của 2 bưu thiếp trong bài. Biết mục đích của bưu thiếp, cách viết bưu thiếp, cách ghi phong bì thư...3Thái độ: Yêu ngôn ngữ Tiếng Việt. II. Chuẩn bị GV: Bảng phụ ghi nội dung của 2 bưu thiếp và phong bì trong bài. HS: 1 bưu thiếp, 1 phong bì...III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy 1. Khởi động (1’) 2. Bài cũ (3’) Sáng kiến của bé Hà. - Gọi 3 HS lên bảng, lần lượt đọc từng - HS 1: Bé Hà có sáng kiến gì? đoạn trong bài Sáng kiến của bé Hà Bé giải thích thế nào về sáng - Hát Hoạt động của Trò...và trả lời các câu hỏi...kiến của mình? - HS 2: Bé Hà băn khoăn điều..- GV nhận xét. 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - Hỏi: Trong lớp chúng ta đã có bạn nào từng được nhận bưu thiếp hay đã gởi bưu thiếp cho ai đó như ông bà, bạn bè, người thân… chưa?..gì? - HS 3: Em học được điều gì từ bé Hà?..- Trả lời: (Nếu HS trả lời có GV cho các em nêu hiểu biết - Giới thiệu: Trong bài hôm nay của mình về bưu thiếp, nếu HS chúng ta sẽ cùng nhau đọc và tìm trả lời là chưa, GV cho HS hiểu 2 bưu thiếp và phong bì thư. Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc.  Mục tiêu: Đọc cả bài nghỉ hơi đúng trong câu. Đọc đúng cách bưu thiếp, phong bì thư. Hiểu nghĩa từ khó.  Phương pháp: Trực quan, luyện tập, phân tích.  ĐDDH: SGK.Bảng cài: từ khó, câu. a) Đọc mẫu. - GV đọc mẫu lần 1, chú ý giọng đọc xem bưu thiếp, giới thiệu về hình thức, mục đích viết bưu thiếp cho HS)....nhẹ nhàng, tình cảm. b) Đọc từng bưu thiếp trước lớp. - GV giải nghĩa từ nhân dịp rồi cho nhiều HS đọc bưu thiếp 1. - 1 HS khá đọc mẫu lần 2. Cả..- Chú ý từ: Năm mới và cách ngắt lớp theo dõi và đọc thầm theo. giọng lời chúc. - 2 đến 3 HS đọc. Chúc mừng năm mới// Nhân dịp năm mới,/ cháu kính - Tiếp tục cho HS đọc bưu thiếp 2, chúc ông bà mạnh khoẻ/ và đọc phong bì thư trước lớp, chú ý nhiều niềm vui.// yêu cầu HS phát âm đúng các tiếng khó, đọc thông tin về người gởi trước sau đó đọc thông tin về người nhận. c) Đọc trong nhóm. d) Thi đọc. e) Đọc đồng thanh.  Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.  Mục tiêu: Hiểu nội dung tác dụng của bưu thiếp. Biết cách viết bưu thiếp, cách ghi 1 phong bì thư.  Phương pháp: Đàm thoại. phong bì. Cháu của ông bà// Hồng Ngân - Luyện đọc bưu thiếp 2 và đọc... ĐDDH: SGK Lần lượt hỏi HS từng câu hỏi như trong SGK. Bưu thiếp đầu là của ai gửi cho ai? Vì sao? - Bưu thiếp đầu là của Hồng Ngân gửi cho ông bà, để chúc mừng ông bà nhân dịp năm Bưu thiếp thứ 2 là của ai gửi cho ai? mới. Gửi để làm gì? - Bưu thiếp thứ 2 là của ông bà gửi cho Hồng Ngân, và chúc Bưu thiếp dùng để làm gì? mừng bạn nhân dịp năm mới. - Bưu thiếp dùng để báo tin, chúc mừng, thăm hỏi gửi qua đường bưu điện. Em có thể gửi bưu thiếp cho người - Năm mới, sinh nhật, ngày lễ thân vào những ngày nào? lớn… Khi gửi bưu thiếp qua đường bưu điện em phải chú ý điều gì để bưu thiếp đến tay người nhận? Yêu cầu HS lấy bưu thiếp và lấy phong bì đã chuẩn bị để thực hiện viết bưu thiếp chúc thọ ông bà. Chú ý nhắc HS phải viết bưu thiếp thật ngắn gọn, tỏ rõ tình cảm yêu - Phải ghi địa chỉ người gửi, người nhận rõ ràng, đầy đủ. - Thực hành viết bưu thiếp...-...mến, kính trọng ông bà Gọi HS đọc bưu thiếp và phong bì. - 2 HS đọc bưu thiếp và phong bì của mình trước lớp. Bạn nhận xét. 4. Củng cố – Dặn dò (3’) - Tổng kết tiết học. - Dặn dò HS: nếu có điều kiện các em nên gửi bưu thiếp cho người thân vào sinh nhật, ngày lễ,… như vậy tình cảm giữa mọi người sẽ gắn bó thân thiết. - Chuẩn bị: Thương ông....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tuần 10 bài Tập đọc: Bưu thiếp - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

  1. Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: BƯU THIẾP. I. Mục tiêu 1Kiến thức: Đọc trơn được cả bài. - Đọc đúng các từ ngữ sau: bưu thiếp, năm mới, nhiều niềm vui, Phan Thiết. Bình Thuận, Vĩnh Long. - Nghỉ hơi đúng sau dấu câu và giữa các cụm từ. 2Kỹ năng: Hiểu nghĩa các từ: bưu thiếp, nhân dịp. - Hiểu nội dung của 2 bưu thiếp trong bài. - Biết mục đích của bưu thiếp, cách viết bưu thiếp, cách ghi phong bì thư. 3Thái độ: Yêu ngôn ngữ Tiếng Việt. II. Chuẩn bị - GV: Bảng phụ ghi nội dung của 2 bưu thiếp và phong bì trong bài. - HS: 1 bưu thiếp, 1 phong bì. III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Khởi động (1’) - Hát 2. Bài cũ (3’) Sáng kiến của bé Hà. - Gọi 3 HS lên bảng, lần lượt đọc từng - HS 1: Bé Hà có sáng kiến gì? đoạn trong bài Sáng kiến của bé Hà Bé giải thích thế nào về sáng
  2. và trả lời các câu hỏi. kiến của mình? - HS 2: Bé Hà băn khoăn điều - GV nhận xét. gì? 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - HS 3: Em học được điều gì từ bé Hà? - Hỏi: Trong lớp chúng ta đã có bạn nào từng được nhận bưu thiếp hay đã gởi bưu thiếp cho ai đó như ông bà, bạn bè, người thân… chưa? - Trả lời: (Nếu HS trả lời có GV cho các em nêu hiểu biết - Giới thiệu: Trong bài hôm nay của mình về bưu thiếp, nếu HS chúng ta sẽ cùng nhau đọc và tìm trả lời là chưa, GV cho HS hiểu 2 bưu thiếp và phong bì thư. xem bưu thiếp, giới thiệu về hình thức, mục đích viết bưu Phát triển các hoạt động (27’) thiếp cho HS).  Hoạt động 1: Luyện đọc.  Mục tiêu: Đọc cả bài nghỉ hơi đúng trong câu. Đọc đúng cách bưu thiếp, phong bì thư. Hiểu nghĩa từ khó.  Phương pháp: Trực quan, luyện tập, phân tích.  ĐDDH: SGK.Bảng cài: từ khó, câu. a) Đọc mẫu. - GV đọc mẫu lần 1, chú ý giọng đọc
  3. nhẹ nhàng, tình cảm. b) Đọc từng bưu thiếp trước lớp. - GV giải nghĩa từ nhân dịp rồi cho nhiều HS đọc bưu thiếp 1. - 1 HS khá đọc mẫu lần 2. Cả - Chú ý từ: Năm mới và cách ngắt lớp theo dõi và đọc thầm theo. giọng lời chúc. - 2 đến 3 HS đọc. Chúc mừng năm mới// Nhân dịp năm mới,/ cháu kính - Tiếp tục cho HS đọc bưu thiếp 2, chúc ông bà mạnh khoẻ/ và đọc phong bì thư trước lớp, chú ý nhiều niềm vui.// yêu cầu HS phát âm đúng các tiếng Cháu của ông bà// khó, đọc thông tin về người gởi Hồng Ngân trước sau đó đọc thông tin về người nhận. - Luyện đọc bưu thiếp 2 và đọc phong bì. c) Đọc trong nhóm. d) Thi đọc. e) Đọc đồng thanh.  Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.  Mục tiêu: Hiểu nội dung tác dụng của bưu thiếp. Biết cách viết bưu thiếp, cách ghi 1 phong bì thư.  Phương pháp: Đàm thoại.
  4.  ĐDDH: SGK - Lần lượt hỏi HS từng câu hỏi như trong SGK. - Bưu thiếp đầu là của ai gửi cho ai? Vì sao? - Bưu thiếp đầu là của Hồng Ngân gửi cho ông bà, để chúc mừng ông bà nhân dịp năm - Bưu thiếp thứ 2 là của ai gửi cho ai? mới. Gửi để làm gì? - Bưu thiếp thứ 2 là của ông bà gửi cho Hồng Ngân, và chúc mừng bạn nhân dịp năm mới. - Bưu thiếp dùng để làm gì? - Bưu thiếp dùng để báo tin, chúc mừng, thăm hỏi gửi qua đường bưu điện. - Em có thể gửi bưu thiếp cho người - Năm mới, sinh nhật, ngày lễ thân vào những ngày nào? lớn… - Khi gửi bưu thiếp qua đường bưu điện em phải chú ý điều gì để bưu - Phải ghi địa chỉ người gửi, thiếp đến tay người nhận? người nhận rõ ràng, đầy đủ. - Yêu cầu HS lấy bưu thiếp và lấy - Thực hành viết bưu thiếp. phong bì đã chuẩn bị để thực hiện viết bưu thiếp chúc thọ ông bà. - Chú ý nhắc HS phải viết bưu thiếp thật ngắn gọn, tỏ rõ tình cảm yêu
  5. mến, kính trọng ông bà - Gọi HS đọc bưu thiếp và phong bì. - 2 HS đọc bưu thiếp và phong bì của mình trước lớp. Bạn nhận xét. 4. Củng cố – Dặn dò (3’) - Tổng kết tiết học. - Dặn dò HS: nếu có điều kiện các em nên gửi bưu thiếp cho người thân vào sinh nhật, ngày lễ,… như vậy tình cảm giữa mọi người sẽ gắn bó thân thiết. - Chuẩn bị: Thương ông.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản