intTypePromotion=1

Giáo án tuần 7 bài Tập làm văn: Kể ngắn theo tranh - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

Chia sẻ: Nguyễn Quang Phi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
229
lượt xem
15
download

Giáo án tuần 7 bài Tập làm văn: Kể ngắn theo tranh - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Tiếng việt 2 MÔN: TẬP LÀM VĂN Tiết : KỂ NGẮN THEO TRANH_VIẾT THỜI KHÓA BIỂU I. Mục tiêu 1Kiến thức: Biết dựa vào 4 tranh vẽ liên hồn kể lại 1 câu chuyện (khoảng 10 – 12 câu) có đầu đề: Bút của cô giáo. Biết viết TKB ngày hôm sau của lớp dựa theo mẫu...2Kỹ năng: Dựa vào thời khóa biểu đã lập, trả lời 1 số câu hỏi liên quan đến việc sử dụng TKB. 3Thái độ: Tính cẩn thận, óc sáng tạo. II. Chuẩn bị Tranh, TKB..III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy 1. Khởi động (1’) 2. Bài cũ (3’)Khẳng định, phủ định. Lập mục lục sách. - Kiểm tra HS lập mục lục các bài Tập đọc đã học ở tuần 3 và 4. - GV hỏi: - HS trả lời theo dạng khẳng định, phủ định: - Có, em có biết đọc mục lục - Hát Hoạt động của Trò...- Em có biết đọc mục lục sách không?..sách. - Không, em không biết đọc mục lục sách...- Em có thích ăn kem không? - GV nhận xét. 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - Trong tiết hôm nay, các em sẽ tập quan sát 4 bức tranh để kể lại 1 câu chuyện ngắn có đầu đề: Bút của cô giáo. Tập viết TKB 1 ngày của lớp ta và trả lời câu hỏi về TKB. Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài  Mục tiêu: Nhìn tranh kể 1 câu chuyện đơn giản  Phương pháp: Trực quan, đàm thoại  ĐDDH: Tranh Bài 1: - GV treo tranh Tranh 1: - Tranh vẽ 2 bạn đang làm gì? - Một bạn bỗng nói gì? - Bạn kia trả lời ra sao?..- Em không thích ăn kem đâu. - Em đâu thích ăn kem...- HS nêu đề bài - HS quan sát tranh và kể..- Ngồi học trong lớp - Tớ quên mang bút...Tranh 2 có thêm ai? - Cô giáo làm gì? - Bạn nói gì với cô? Trong tranh 3 hai bạn đang làm gì? Tranh 4 có những ai? - Bạn làm gì? Nói gì?..- Tớ chỉ có 1 cây bút - Cô giáo - Cô đưa bút cho bạn. - Em cảm ơn cô ạ. - Chăm chú tập viết. - Bạn HS và mẹ - Bạn giơ quyển sách có điểm 10 khoe với mẹ. - Nhờ có bút của cô giáo, con..- Mẹ bạn nói gì?..viết bài được điểm 10. - Mẹ mỉm cười nói: Mẹ vui lắm..Bài 2: Viết lại TKB ngày hôm sau của lớp...- HS kể tồn bộ câu chuyện. - HS viết: Thứ hai (tiết 1) Chào cờ (T2) (T3) Tập đọc Tập đọc Tốn Đạo đức..-..GV nhận xét...(T4) (T5).. Hoạt động 2: Thảo luận về TKB của lớp  Mục tiêu: Trả lời câu hỏi về TKB của lớp  Phương pháp: Thảo luận  ĐDDH: SGK...Bài 3: Dựa theo TKB ở bài 2, trả lời câu hỏi: Ngày mai có mấy tiết? Đó là những tiết gì? - 5 tiết - 2 tiết Tập đọc, tiết Tốn, tiết Cần mang quyển sách gì khi đi học? Đạo đức...Em cần làm những bài tập nào trước khi đi - Sách: Tiếng Việt, Tốn, Đạo đức. học? - Làm Tốn, xem trước bài Tập..4. Củng cố – Dặn dò (3’) - GV cho HS kể lại nội dung chuyện không nhìn tranh. - Tại sao phải soạn tập vở và làm bài trước khi đi học? - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị: Mời, nhờ, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi..đọc, ôn lại bài Đạo đức...- HS kể..- Để có đủ sách vở, chuẩn bị bài để học tốt hơn....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tuần 7 bài Tập làm văn: Kể ngắn theo tranh - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

  1. Giáo án Tiếng việt 2 MÔN: TẬP LÀM VĂN Tiết : KỂ NGẮN THEO TRANH_VIẾT THỜI KHÓA BIỂU I. Mục tiêu 1Kiến thức: Biết dựa vào 4 tranh vẽ liên hồn kể lại 1 câu chuyện (khoảng 10 – 12 câu) có đầu đề: Bút của cô giáo. - Biết viết TKB ngày hôm sau của lớp dựa theo mẫu. 2Kỹ năng: Dựa vào thời khóa biểu đã lập, trả lời 1 số câu hỏi liên quan đến việc sử dụng TKB. 3Thái độ: Tính cẩn thận, óc sáng tạo. II. Chuẩn bị - Tranh, TKB III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Khởi động (1’) - Hát 2. Bài cũ (3’)Khẳng định, phủ định. Lập mục lục sách. - Kiểm tra HS lập mục lục các bài Tập đọc đã học ở tuần 3 và 4. - HS trả lời theo dạng khẳng - GV hỏi: định, phủ định: - Có, em có biết đọc mục lục
  2. - Em có biết đọc mục lục sách không? sách. - Không, em không biết đọc mục lục sách. - Em có thích ăn kem không? - Em không thích ăn kem đâu. - GV nhận xét. - Em đâu thích ăn kem. 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - Trong tiết hôm nay, các em sẽ tập quan sát 4 bức tranh để kể lại 1 câu chuyện ngắn có đầu đề: Bút của cô giáo. Tập viết TKB 1 ngày của lớp ta và trả lời câu hỏi về TKB. Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài  Mục tiêu: Nhìn tranh kể 1 câu chuyện đơn giản  Phương pháp: Trực quan, đàm thoại  ĐDDH: Tranh Bài 1: - HS nêu đề bài - GV treo tranh - HS quan sát tranh và kể Tranh 1: - Tranh vẽ 2 bạn đang làm gì? - Ngồi học trong lớp - Một bạn bỗng nói gì? - Tớ quên mang bút - Bạn kia trả lời ra sao?
  3. Tranh 2 có thêm ai? - Tớ chỉ có 1 cây bút - Cô giáo làm gì? - Cô giáo - Bạn nói gì với cô? - Cô đưa bút cho bạn. Trong tranh 3 hai bạn đang làm gì? - Em cảm ơn cô ạ. Tranh 4 có những ai? - Chăm chú tập viết. - Bạn làm gì? Nói gì? - Bạn HS và mẹ - Bạn giơ quyển sách có điểm 10 khoe với mẹ. - Nhờ có bút của cô giáo, con viết bài được điểm 10. - Mẹ bạn nói gì? - Mẹ mỉm cười nói: Mẹ vui lắm Bài 2: Viết lại TKB ngày hôm sau của lớp. - HS kể tồn bộ câu chuyện. - HS viết: Thứ hai (tiết 1) Chào cờ (T2) Tập đọc (T3) Tập đọc - GV nhận xét. (T4) Tốn  Hoạt động 2: Thảo luận về TKB của lớp (T5) Đạo đức  Mục tiêu: Trả lời câu hỏi về TKB của lớp  Phương pháp: Thảo luận  ĐDDH: SGK
  4. Bài 3: Dựa theo TKB ở bài 2, trả lời câu hỏi: - Ngày mai có mấy tiết? - Đó là những tiết gì? - 5 tiết - 2 tiết Tập đọc, tiết Tốn, tiết - Cần mang quyển sách gì khi đi học? Đạo đức. - Em cần làm những bài tập nào trước khi đi - Sách: Tiếng Việt, Tốn, Đạo học? đức. - Làm Tốn, xem trước bài Tập đọc, ôn lại bài Đạo đức. 4. Củng cố – Dặn dò (3’) - GV cho HS kể lại nội dung chuyện không nhìn tranh. - HS kể - Tại sao phải soạn tập vở và làm bài trước khi đi học? - Để có đủ sách vở, chuẩn bị - Nhận xét tiết học. bài để học tốt hơn. - Chuẩn bị: Mời, nhờ, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2