intTypePromotion=1

Giáo án tuần 7 bài Tập đọc: Cô giáo lớp em - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

Chia sẻ: Nguyễn Quang Phi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
503
lượt xem
30
download

Giáo án tuần 7 bài Tập đọc: Cô giáo lớp em - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Tiếng việt 2 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết : CÔ GIÁO LỚP EM I. Mục tiêu 1Kiến thức: Hiểu nghĩa các từ khó được chú giải cuối bài, chú ý các từ ngữ nêu rõ tình cảm thầy trò : ấm (trang vở), yêu thương, ngắm mãi. Hiểu nội dung bài: Em HS rất yêu quý cô giáo. 2Kỹ năng: Đọc đúng các tiếng có phụ âm đầu, vần, thanh dễ lẫn. Biết ngắt nhịp hợp lý các âu thơ 5 tiếng (2 –3, 3 –2) Biết đọc bài thơ với tình cảm trìu mến, nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, gợi cảm: mỉm cười, tươi, thoảng, thơm tho, ngắm mãi. 3Thái độ: Tình cảm yêu thương gắn bó giữa thầy và trò. II. Chuẩn bị GV: Tranh, SGK. Bảng cài: từ khó, câu. HS : SGK..III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy 1. Khởi động (1’) 2. Bài cũ (3’) Thời khóa biểu - GV cho HS đọc theo ngày, theo buổi. -2 HS đọc theo ngày -2 HS đọc theo buổi Hoạt động của Trò - Hát...- GV nhận xét 3. Bài mới Giới thiệu – Nêu vấn đề: (1’) - GV cho HS quan sát tranh - giới thiệu: - HS quan sát tranh Cô giáo lớp em. Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc  Mục tiêu: Đọc đúng từ khó. Đọc bài thơ diễn cảm  Phương pháp: Phân tích, luyện tập  ĐDDH: Bảng cài: từ khó, câu. - GV đọc mẫu. - Nêu những từ khó phát âm. - HS khá đọc, lớp đọc thầm - mỉm cười, tươi, thơm tho, thoảng, ngắm mãi - Nêu những từ chưa hiểu - Thoảng hương nhài ghé, ngắm (chú thích..SGK) - Hương hoa nhài nhè nhẹ, lúc cảm thấy, lúc không...- Luyện đọc câu đoạn - Chú ý: câu 3: nhịp 2/3; câu 1: 2, 4 nhịp - Mỗi HS đọc 1 câu liên tiếp đến hết bài. HS đọc 3/2, câu 11 nhịp 2/3 - Luyện đọc tồn bài từng khổ. - HS đọc cá nhân...- HS đọc đồng thanh, HS  Hoạt động 2: Tìm hiểu bài  Mục tiêu: Hiểu nội dung  Phương pháp: Đàm thoại, trực quan.  ĐDDH: Tranh Đoạn 1: Khổ thơ cho em biết điều gì về cô giáo? - HS đọc khổ 1 Tìm những hình ảnh đẹp trong lúc cô - Cô chịu khó và yêu HS dạy HS viết? - Gió đưa thoảng hương nhài, nắng ghé vào cửa lớp, xem chúng em học bài. Đoạn 2, 3: Tìm những từ nói lên tình cảm của em HS đối với cô giáo? - HS đọc khổ 2 - Lời cô giáo giảng ấm trang vở, yêu thương em ngắm mãi những điểm thảo luận, trình bày..mười cô cho. - HS đọc khổ 3. Nêu những tiếng cuối dòng có vần - nhài – bài – lài giống nhau? - tho – cho – lo  Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm, học thuộc lòng  Mục tiêu: Thuộc lòng bài thơ  Phương pháp: Luyện tập...- GV lưu ý nhấn giọng ở những từ gợi tả - GV cho HS 3 phút học thuộc bài thơ..- HS đọc diễn cảm - HS học, thi đọc thuộc..4. Củng cố – Dặn dò (3’) - HS đọc bài - Bài thơ cho thấy tình cảm của bạn HS - Bạn rất yêu quý, biết ơn với cô giáo như thế nào? - Tập đọc diễn cảm - Chuẩn bị: Người mẹ hiền cô giáo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tuần 7 bài Tập đọc: Cô giáo lớp em - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

  1. Giáo án Tiếng việt 2 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết : CÔ GIÁO LỚP EM I. Mục tiêu 1Kiến thức: Hiểu nghĩa các từ khó được chú giải cuối bài, chú ý các từ ngữ nêu rõ tình cảm thầy trò : ấm (trang vở), yêu thương, ngắm mãi. Hiểu nội dung bài: Em HS rất yêu quý cô giáo. 2Kỹ năng: Đọc đúng các tiếng có phụ âm đầu, vần, thanh dễ lẫn. - Biết ngắt nhịp hợp lý các âu thơ 5 tiếng (2 –3, 3 –2) - Biết đọc bài thơ với tình cảm trìu mến, nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, gợi cảm: mỉm cười, tươi, thoảng, thơm tho, ngắm mãi. 3Thái độ: Tình cảm yêu thương gắn bó giữa thầy và trò. II. Chuẩn bị - GV: Tranh, SGK. Bảng cài: từ khó, câu. - HS : SGK III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Khởi động (1’) - Hát 2. Bài cũ (3’) Thời khóa biểu - GV cho HS đọc theo ngày, theo buổi. -2 HS đọc theo ngày -2 HS đọc theo buổi
  2. - GV nhận xét 3. Bài mới Giới thiệu – Nêu vấn đề: (1’) - GV cho HS quan sát tranh -> giới thiệu: - HS quan sát tranh Cô giáo lớp em. Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc  Mục tiêu: Đọc đúng từ khó. Đọc bài thơ diễn cảm  Phương pháp: Phân tích, luyện tập  ĐDDH: Bảng cài: từ khó, câu. - HS khá đọc, lớp đọc thầm - GV đọc mẫu. - mỉm cười, tươi, thơm tho, - Nêu những từ khó phát âm. thoảng, ngắm mãi - ghé, ngắm (chú thích - Nêu những từ chưa hiểu SGK) - Thoảng hương nhài - Hương hoa nhài nhè nhẹ, lúc cảm thấy, lúc không. - Luyện đọc câu đoạn - Chú ý: câu 3: nhịp 2/3; câu 1: 2, 4 nhịp - Mỗi HS đọc 1 câu liên 3/2, câu 11 nhịp 2/3 tiếp đến hết bài. HS đọc từng khổ. - Luyện đọc tồn bài - HS đọc cá nhân
  3. - HS đọc đồng thanh, HS  Hoạt động 2: Tìm hiểu bài thảo luận, trình bày  Mục tiêu: Hiểu nội dung  Phương pháp: Đàm thoại, trực quan.  ĐDDH: Tranh Đoạn 1: - Khổ thơ cho em biết điều gì về cô giáo? - HS đọc khổ 1 - Tìm những hình ảnh đẹp trong lúc cô - Cô chịu khó và yêu HS dạy HS viết? - Gió đưa thoảng hương nhài, nắng ghé vào cửa lớp, xem chúng em học bài. - HS đọc khổ 2 Đoạn 2, 3: - Lời cô giáo giảng ấm - Tìm những từ nói lên tình cảm của em trang vở, yêu thương em HS đối với cô giáo? ngắm mãi những điểm mười cô cho. - HS đọc khổ 3. -Nêu những tiếng cuối dòng có vần - nhài – bài – lài giống nhau? - tho – cho – lo  Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm, học thuộc lòng  Mục tiêu: Thuộc lòng bài thơ  Phương pháp: Luyện tập
  4. - GV lưu ý nhấn giọng ở những từ gợi tả - HS đọc diễn cảm - GV cho HS 3 phút học thuộc bài thơ - HS học, thi đọc thuộc 4. Củng cố – Dặn dò (3’) - HS đọc bài - Bài thơ cho thấy tình cảm của bạn HS - Bạn rất yêu quý, biết ơn với cô giáo như thế nào? cô giáo - Tập đọc diễn cảm - Chuẩn bị: Người mẹ hiền
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2