intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án tuần 17 bài Tập viết: Chữ hoa: Ô, Ơ - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

Chia sẻ: Nguyễn Quang Phi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

451
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Tiếng việt 2 MÔN: TẬP VIẾT Tiết: CHỮ HOA Ô, Ơ – Ơn sâu nghĩa nặng. I. Mục tiêu: 1Kiến thức: Rèn kỹ năng viết chữ. Viết Ô, Ơ (cỡ vừa và nhỏ), câu ứng dụng theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu đều nét và nối nét đúng qui định...2Kỹ năng: Dạy kỹ thuật viết chữ với rèn chính tả mở rộng vốn từ, phát triển tư duy. 3Thái độ: Góp phần rèn luyện tính cẩn thận II. Chuẩn bị: - GV: Chữ mẫu Ô, Ơ . Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ. - HS: Bảng, vở III. Các hoạt động: Hoạt động của Thầy 1. Khởi động (1’) 2. Bài cũ (3’) - Kiểm tra vở viết. - Yêu cầu viết: O - Hãy nhắc lại câu ứng dụng. - Viết : Ong bay bướm lượn. - GV nhận xét, cho điểm. 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - GV nêu mục đích và yêu cầu. - Nắm được cách nối nét từ các chữ cái viết hoa sang chữ cái viết thường đứng liền sau chúng. - HS viết bảng con. - HS nêu câu ứng dụng. - 3 HS viết bảng lớp. Cả lớp viết bảng con. - Hát Hoạt động của Trò...Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ cái hoa  Phương pháp: Trực quan.  ĐDDH: Chữ mẫu: Ô, Ơ 1. Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét. * Gắn mẫu chữ Ô - Chữ Ô cao mấy li? - Gồm mấy đường kẻ ngang? - Viết bởi mấy nét? - GV chỉ vào chữ O và miêu tả: + Gồm 1 nét cong kín. Dấu phụ của chữ Ô giống hình gì? - GV viết bảng lớp. - GV hướng dẫn cách viết: - Đặt bút trên đường kẽ 6, đưa bút sang trái viết nét cong kín, phần cuối lượn vào trong bụng chữ. Dừng bút ở phía trên đường kẽ 4. Dấu mũ gồm 2 đường thẳng: 1 đường kéo từ dưới lên, 1 đường kéo từ trên xuống nối nhau ở đường kẽ ngang 7 úp xuống giữa đỉnh chữ O. - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết. 2. HS viết bảng con. - GV yêu cầu HS viết 2, 3 lượt. - GV nhận xét uốn nắn. 3. Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét. * Gắn mẫu chữ Ơ - Chữ Ơ cao mấy li? - Gồm mấy đường kẻ ngang? - Viết bởi mấy nét? - HS quan sát - 5 li - 6 đường kẻ ngang. - 2 nét - HS quan sát - HS tập viết trên bảng con - Chiếc nón úp. - HS quan sát. - HS quan sát - 5 li - 7 đường kẻ ngang. - 2 nét - HS quan sát...- GV chỉ vào chữ Ơ và miêu tả: + Gồm 1 nét cong kín. Dấu phụ của chữ Ơ giống hình gì? - GV viết bảng lớp. - GV hướng dẫn cách viết: - Đặt bút trên đường kẽ 6, đưa bút sang trái viết nét cong kín, phần cuối lượn vào trong bụng chữ. Dừng bút ở phía trên đường kẽ 4. Từ giao điểm giữa đường ngang 6 và đường dọc 4 và 5 uốn sang phải thành 1 dấu hỏi nhỏ. Điểm dừng bút chạm chữ O tại giao điểm của đường ngang 5 và đường dọc 4 và 5. - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết. 4. HS viết bảng con. - GV yêu cầu HS viết 2, 3 lượt. GV nhận xét uốn nắn.  Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng.  Phương pháp: Đàm thoại.  ĐDDH: Bảng phụ: câu mẫu * Treo bảng phụ 1. Giới thiệu câu: Ơn sâu nghĩa nặng. 2. Quan sát và nhận xét: - Nêu độ cao các chữ cái. - Ơ: 5 li - g, h : 2,5 li - s : 1, 25 li - n, a, u, i : 1 li - Cách đặt dấu thanh ở các chữ. - Các chữ viết cách nhau khoảng chừng nào? - GV viết mẫu chữ: Ơn lưu ý nối nét Ơ và n. - Dấu ngã (~) trên i - Dấu nặng (.) dưới ă - Khoảng chữ cái o - HS đọc câu - HS tập viết trên bảng con. - Cái lưỡi câu/ dấu hỏi. - HS quan sát....3. HS viết bảng con * Viết: : Ơn - GV nhận xét và uốn nắn.  Hoạt động 3: Viết vở  Phương pháp: Luyện tập.  ĐDDH: Bảng phụ * Vở tập viết: - GV nêu yêu cầu viết. - GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu kém. - Chấm, chữa bài. - GV nhận xét chung. 4. Củng cố – Dặn dò (3’) - GV cho 2 dãy thi đua viết chữ đẹp. GV nhận xét tiết học. - Nhắc HS hồn thành nốt bài viết. - Chuẩn bị: Ôn tập HK1. - Mỗi đội 3 HS thi đua viết chữ đẹp trên bảng lớp. - HS viết vở - Vở Tập viết - HS viết bảng con...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tuần 17 bài Tập viết: Chữ hoa: Ô, Ơ - Tiếng việt 2 - GV. Hoàng Quân

  1. Giáo án Tiếng việt 2 MÔN: TẬP VIẾT Tiết: CHỮ HOA Ô, Ơ – Ơn sâu nghĩa nặng. I. Mục tiêu: 1Kiến thức: Rèn kỹ năng viết chữ. - Viết Ô, Ơ (cỡ vừa và nhỏ), câu ứng dụng theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu đều nét và nối nét đúng qui định. 2Kỹ năng: Dạy kỹ thuật viết chữ với rèn chính tả mở rộng vốn từ, phát triển tư duy. 3Thái độ: Góp phần rèn luyện tính cẩn thận II. Chuẩn bị: - GV: Chữ mẫu Ô, Ơ . Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ. - HS: Bảng, vở III. Các hoạt động: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Khởi động (1’) - Hát 2. Bài cũ (3’) - Kiểm tra vở viết. - Yêu cầu viết: O - HS viết bảng con. - Hãy nhắc lại câu ứng dụng. - HS nêu câu ứng dụng. - Viết : Ong bay bướm lượn. - 3 HS viết bảng lớp. Cả lớp - GV nhận xét, cho điểm. viết bảng con. 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - GV nêu mục đích và yêu cầu. - Nắm được cách nối nét từ các chữ cái viết hoa sang chữ cái viết thường đứng liền sau chúng.
  2. Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ cái hoa  Phương pháp: Trực quan.  ĐDDH: Chữ mẫu: Ô, Ơ 1. Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét. - HS quan sát * Gắn mẫu chữ Ô - 5 li - Chữ Ô cao mấy li? - 7 đường kẻ ngang. - Gồm mấy đường kẻ ngang? - 2 nét - Viết bởi mấy nét? - HS quan sát - GV chỉ vào chữ O và miêu tả: + Gồm 1 nét cong kín. - Chiếc nón úp. - Dấu phụ của chữ Ô giống hình gì? - HS quan sát. - GV viết bảng lớp. - GV hướng dẫn cách viết: - Đặt bút trên đường kẽ 6, đưa bút sang trái viết nét cong kín, phần cuối lượn vào trong bụng chữ. Dừng bút ở phía trên đường kẽ 4. Dấu mũ gồm 2 đường thẳng: 1 đường kéo từ dưới lên, 1 đường kéo từ trên xuống nối nhau ở đường kẽ ngang 7 úp xuống giữa đỉnh chữ O. - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết. 2. HS viết bảng con. - HS tập viết trên bảng con - GV yêu cầu HS viết 2, 3 lượt. - GV nhận xét uốn nắn. 3. Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét. - HS quan sát * Gắn mẫu chữ Ơ - 5 li - Chữ Ơ cao mấy li? - 6 đường kẻ ngang. - Gồm mấy đường kẻ ngang? - 2 nét - Viết bởi mấy nét? - HS quan sát
  3. - GV chỉ vào chữ Ơ và miêu tả: + Gồm 1 nét cong kín. - Cái lưỡi câu/ dấu hỏi. - Dấu phụ của chữ Ơ giống hình gì? - HS quan sát. - GV viết bảng lớp. - GV hướng dẫn cách viết: - Đặt bút trên đường kẽ 6, đưa bút sang trái viết nét cong kín, phần cuối lượn vào trong bụng chữ. Dừng bút ở phía trên đường kẽ 4. Từ giao điểm giữa đường ngang 6 và đường dọc 4 và 5 uốn sang phải thành 1 dấu hỏi nhỏ. Điểm dừng bút chạm chữ O tại giao điểm của đường ngang 5 và đường dọc 4 và 5. - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết. 4. HS viết bảng con. - GV yêu cầu HS viết 2, 3 lượt. - HS tập viết trên bảng con. - GV nhận xét uốn nắn.  Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng.  Phương pháp: Đàm thoại.  ĐDDH: Bảng phụ: câu mẫu * Treo bảng phụ 1. Giới thiệu câu: Ơn sâu nghĩa nặng. - HS đọc câu 2. Quan sát và nhận xét: - Nêu độ cao các chữ cái. - Ơ: 5 li - g, h : 2,5 li - s : 1, 25 li - n, a, u, i : 1 li - Cách đặt dấu thanh ở các chữ. - Dấu ngã (~) trên i - Dấu nặng (.) dưới ă - Các chữ viết cách nhau khoảng chừng nào? - Khoảng chữ cái o - GV viết mẫu chữ: Ơn lưu ý nối nét Ơ và n.
  4. 3. HS viết bảng con * Viết: : Ơn - HS viết bảng con - GV nhận xét và uốn nắn.  Hoạt động 3: Viết vở - Vở Tập viết  Phương pháp: Luyện tập.  ĐDDH: Bảng phụ * Vở tập viết: - GV nêu yêu cầu viết. - HS viết vở - GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu kém. - Chấm, chữa bài. - GV nhận xét chung. 4. Củng cố – Dặn dò (3’) - GV cho 2 dãy thi đua viết chữ đẹp. - GV nhận xét tiết học. - Mỗi đội 3 HS thi đua viết - Nhắc HS hồn thành nốt bài viết. chữ đẹp trên bảng lớp. - Chuẩn bị: Ôn tập HK1.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2