Chủ đề : HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN - ĐỀ TÀI : MƯA TỪ ĐÂU MÀ CÓ ? - Lứa tuổi: 5-6 tuổi

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
768
lượt xem
64
download

Chủ đề : HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN - ĐỀ TÀI : MƯA TỪ ĐÂU MÀ CÓ ? - Lứa tuổi: 5-6 tuổi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Qua nội dung của bài hát giúp trẻ hiểu ích lợi của mưa đối với thiên nhiên , con vật và con người - Tìm hiểu và lập sơ đồ vòng tuần hoàn của nước - Làm quen các từ chỉ hiện tượng thiên nhiên và đặt câu có từ láy về âm thanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề : HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN - ĐỀ TÀI : MƯA TỪ ĐÂU MÀ CÓ ? - Lứa tuổi: 5-6 tuổi

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : HI N TƯ NG THIÊN NHIÊN TÀI : MƯA T ÂU MÀ CÓ ? L a tu i: 5-6 tu i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com A. M C TIÊU : - Qua n i dung c a bài hát giúp tr hi u ích l i c a mưa i v i thiên nhiên , con v t và con ngư i - Tìm hi u và l p sơ vòng tu n hoàn c a nư c - Làm quen các t ch hi n tư ng thiên nhiên và t câu có t láy v âm thanh B. CÁC HO T NG TRONG NGÀY : Ho t ng ón tr : - Trò chuy n v i tr v th i ti t hôm nay như th nào ? mây ra sao ? Ho t ng chung : I. Phương ti n ho t ng : - Video clip v vòng tu n hoàn c a nư c ( nư c b c hơi, mây xanh, mây en, s m ch p, gió , chuy n mưa, mưa …) - Powerpoint : hình nh thiên nhiên có t tương ng “ mây xanh, tr i chuy n mưa ….” - Bút màu , gi y, t n n, bút lông…. - Máy nghe nh c và CD nh c có n i dung v thiên nhiên II. T ch c ho t ng : Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ho t ng 1 : Tìm hi u mưa t âu mà có - Tr nghe ti ng mưa rơi và oán bài hát “ cho tôi i làm mưa v i “ - M nh c : cô và tr hát v n ng theo nh c ( v n ng trên cơ th ) - Cô cho tr xem video clip v hi n nư c b c hơi – t o thành mây – mây en – t o thành mưa – nư c b c hơi … - G i h i tr : • Vào mùa hè tr i n ng oi b c thì chuy n gì x y ra các ao h , bi n ? • Nư c b c hơi i âu ? • Nh ng ám mây th nào ? • T i sao l i có mây en ? • Trư c khi mưa b u tr i ra sao ? • Sau cơn mưa b u tr i th nào ? Ho t ng 2 : Vòng tu n hoàn c a nư c - Tr v nhóm th a thu n ch n nguyên v t li u l p qui trình sơ “ vòng tu n hoàn c a nư c “ nhóm dùng t n n, nhóm dùng hình v - Sau khi th c hi n, i di n nhóm nói l i vòng tu n hoàn c a nư c qua ngôn ng di n t. • “Ho t ng 3 : trò chơi “ mưa rơi “ - Cô trình chi u powerpoint các hình nh thiên nhiên có t tương ng - G i ý tr t câu có t láy v âm thanh • Hình nh s m sét có t “ s m sét “ Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Tr t câu “ s m sét m m “ • Hình nh mưa rơi có t “ mưa rơi “ Tr t câu : “ mưa rơi ào ào “ “ mưa rơi tí tách “ Ho t ng chơi : - Góc ch cái : ti p t c tìm hình t câu có t láy - Góc khoa h c : khám phá nư c á - Góc văn h c : k chuy n sáng t o qua hình nh, tranh v hi n tư ng thiên nhiên - Góc toán : v theo sơ mũi tên ( v n d ng trò chơi kisdmart ) Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản