Chủ Đề: Những con vật cưng - Đề tài: Con vật bé yêu - Lớp : Mầm

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
73
lượt xem
13
download

Chủ Đề: Những con vật cưng - Đề tài: Con vật bé yêu - Lớp : Mầm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ nhận biết tên gọi và đặc điểm hình dáng bên ngoài, vận chuyển, hoạt động và thức ăn của chó và mèo. - Hiểu được lợi ích của chó và mèo nuôi trong gia đình và những nguy hiểm mà chó và mèo có thể gây ra cho trẻ. - Hình thành tình cảm yêu quý những con vật nuôi gần gũi trong gia đình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ Đề: Những con vật cưng - Đề tài: Con vật bé yêu - Lớp : Mầm

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Nh ng con v t cưng tài: Con v t bé yêu L p:M m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr nh n bi t tên g i và c i m hình dáng bên ngoài, v n chuy n, ho t ng và th c ăn c a chó và mèo. - Hi u ư c l i ích c a chó và mèo nuôi trong gia ình và nh ng nguy hi m mà chó và mèo có th gây ra cho tr . - Hình thành tình c m yêu quý nh ng con v t nuôi g n gũi trong gia ình. II. Chu n b : - Tranh, phim chó và mèo trong gia ình. - Mũ mèo và chó - Th hình chu t, th hình khúc xương III. Ho t ng: 1. Ho t ng 1: bé con gì? Cho nghe âm thanh (ti ng kêu) c a con v t và cho tr oán xem ó là ti ng kêu c a con gì? Trò chuy n: Nhà b n nào có nuôi mèo? Nuôi chó? Con mèo trông như th nào? Ai b t chư c ti ng kêu, dáng i c a con mèo? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Con chó trông như th nào? Dáng i và ti ng s a c a con chó làm sao? Trò chuy n thêm v i tr v các ho t ng và l i ích c a con v t. Ho t ng 2: Thăm nhà b n cún con và mèo con Cô và bé cùng n thăm nhà cún con và mèo con Cho tr quan sát phim, hình nh và ho t ng c a con chó và con mèo c ng c l i nh n bi t v con chó và con mèo mà tr v a k . Trò chuy n thêm v c i m ho t ng c a con chó và con mèo: Gi ng nhau: - Có 4 chân - Ho t ng ban êm: mèo b t chu t, chó canh nhà.v.v.. Khác nhau: - Cho tr quan sát và tìm ra các c i m khác nhau c a con mèo và con chó (to hơn, nh hơn.v.v..) Ho t ng 3: Xem ai tài hơn Chia bé làm 2 nhóm, m t nhóm mũ mèo con và m t nhóm i mũ cún con. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com M i nhóm ng trư c v ch xu t phát. Khi cô b t nh c, b n ng u hàng s ch y v phía trư c ch n m t t m hình (mèo l y hình chu t, chó l y hình khúc xương) ch y vào ư ng h p, qua ư ng h p t i b ng, dán hình c a mình vào úng ô nhóm mình. Sau ó quay v ng cu i hàng. H t ti ng nh c, các nhóm d ng l i và ki m tra k t qu c a mình xem nhóm nào nh t ư c nhi u xương và b t ư c nhi u chu t hơn Hát và v n ng: gà tr ng, mèo con và cún con. Ho t ng 4: Ho t ng ngoài tr i Ho t ng 5: Ho t ng vui chơi t i các góc K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
Đồng bộ tài khoản