intTypePromotion=3

Chứng thực hợp đồng uỷ quyền (Đang thực hiện theo đúng tinh thần của Luật

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
69
lượt xem
10
download

Chứng thực hợp đồng uỷ quyền (Đang thực hiện theo đúng tinh thần của Luật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chứng thực hợp đồng uỷ quyền (Đang thực hiện theo đúng tinh thần của Luật công chứng) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Tư pháp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc đối với hợp đồng đơn giản; Không quá 10 ngày làm việc đối với hợp đồng phức tạp; Không quá 30 ngày làm việc đối với hợp đồng đặc biệt phức tạp. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chứng thực hợp đồng uỷ quyền (Đang thực hiện theo đúng tinh thần của Luật

  1. Chứng thực hợp đồng uỷ quyền (Đang thực hiện theo đúng tinh thần của Luật công chứng) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Tư pháp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc đối với hợp đồng đơn giản; Không quá 10 ngày làm việc đối với hợp đồng phức tạp; Không quá 30 ngày làm việc đối với hợp đồng đặc biệt phức tạp. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định 20.000 đồng/trường hợp 1. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chứng thực Các bước Mô tả bước Tên bước Người yêu cầu chứng thực ghi phiếu yêu cầu chứng thực theo mẫu, xuất trình giấy tờ tùy thân và các giấy tờ cần thiết khác cho 1. việc chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp huyện (không phụ thuộc nơi cư trú). Cơ quan có thẩm quyền chứng thực tiếp nhận, kiểm tra, nếu đầy đủ thì thụ lý, ghi vào sổ, nếu hợp đồng không giải quyết được 2. trong ngày thì ghi phiếu hẹn.
  3. Mô tả bước Tên bước Người thực hiện chứng thực xác định năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu chứng thực, nếu xét thấy nội dung hợp đồng được soạn thảo sẵn không trái pháp luật, đạo đức xã hội, thì thực hiện chứng thực. Trường hợp nội dung hợp đồng trái pháp luật, 3. đạo đức xã hội hoặc soạn thảo không đạt yêu cầu, thì hợp đồng phải sửa đổi, bổ sung. Nếu người yêu cầu chứng thực không đồng ý với việc sửa đổi, bổ sung đó, thì hợp đồng không được chứng thực. Đối với hợp đồng do người thực hiện chứng thực soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực. Người yêu cầu chứng thực tuyên bố nội dung hợp đồng trước người thực hiện chứng 4. thực. Người thực hiện chứng thực ghi chép đầy đủ nội dung, nếu nội dung không trái pháp luật, đạo đức xã hội thì soạn thảo hợp đồng. Trước khi ký người yêu cầu chứng thực phải tự đọc lại hợp đồng hoặc người thực hiện chứng thực đọc cho họ nghe. Nếu đồng ý toàn bộ nội dung thì ký tắt vào từng trang của hợp đồng, trừ trang 5. cuối phải ký đầy đủ, sau đó người thực hiện chứng thực ký tắt vào từng trang của hợp đồng, trừ trang cuối phải ký đầy đủ, chứng thực, đóng dấu vào hợp đồng.
  4. Mô tả bước Tên bước Người yêu cầu chứng thực nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ. 6. H ồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Phiếu yêu cầu chứng thực; 2. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác; 3. Các giấy tờ cần thiết khác cho việc chứng thực. Số bộ hồ sơ: không quy định cụ thể Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu số 31/PYC: Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, 1. văn bản. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản