intTypePromotion=3

Chương 1: Thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:63

0
651
lượt xem
88
download

Chương 1: Thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thế giới quan là toàn bộ những quan niệm, quan điểm của con người về thế giới, về con người và vị trí, vai trò của con người trong thế giới đó. Có thể phân chia thế giới quan thành 3 loại hình cơ bản: Thế giới quan huyền thoại, thế giới quan tôn giáo, thế giới quan triết học. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 1: Thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin

 1. - Thế giới quan là toàn bộ những quan niệm, quan điểm của con người về thế giới, về con người và vị trí, vai trò của con người trong thế giới đó. - Có thể phân chia thế giới quan thành 3 loại hình cơ bản: + Thế giới quan huyền thoại. + Thế giới quan tôn giáo. + Thế giới quan triết học.
 2. + Thế giới quan huyền thoại: Là hình thức phát triển sơ khai nhất của thế giới quan. Được hình thành trên cơ sở niềm tin thơ ngây của con người về nguồn gốc, bản chất của vạn vật trong thế giới. Thường được xác lập theo phương thức nhân cách hóa các tồn tại của giới tự nhiên và xã hội. Được thể hiện qua những câu chuyện thần thoại, cổ tích.
 3. + Thế giới quan tôn giáo: ra đời trên cơ sở kế thừa những thành quả của thế giới quan thần thoại. Nó phản ánh thế giới bằng một hệ thống các giáo lý. Nếu thế giới quan thần thoại là 1 sự hòa quyện giữa trời và người, thì thế giới quan tôn giáo tách trời và người và tuyệt đối hóa vai trò của thần thánh.
 4. + Thế giới quan triết học: Nó không phản ánh thế giới bằng thần thoại, chuyện cổ tích, bằng giáo lý mà phản ánh thế giới bằng quy luật, phạm trù. Được hình thành trên cơ sở của những tri thức và lý trí của con người trong việc giải thích thế giới trên cơ sở khoa học.
 5. + Phương pháp luận: là lý luận về các phương pháp nhận thức và cải tạo hiện thực.
 6. CHỦ PHÉP CHỦ NGHĨA BIỆN NGHĨA DUY VẬT CHỨNG DUY VẬT BIỆN DUY VẬT LỊCH SỬ CHỨNG
 7. Vấn đề cơ bản của triết học là gì? “Vấn đề cơ bản lớn của Triết học đặc biệt là Triết học hiện đại là vấn đề quan hệ giữa tư duy và tồn tại.” MQH Ý THỨC – VẬT CHẤT (Tư duy – Tồn tại)
 8. Nội dung vấn đề cơ bản của triết học gồm có 2 mặt:  MẶT THỨ NHẤT:  MẶT THỨ HAI: Giữa ý thức và vật Con người có khả chất cái nào có năng nhận thức trước,cái nào có sau, được thế giới hay cái nào quyết định không? cái nào?  Giải quyết hai mặt của vấn đề cơ bản của triết học là cơ sở phân chia các trường phái triết học
 9. Sự đối lập giữa hai quan điểm duy vật và duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học: VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC VC có trước, YT có YT có trước, VC có sau, VC quyết định sau, YT quyết định YT. VC. CHỦ NGHĨA CHỦ NGHĨA DUY VẬT DUY TÂM
 10. Sự đối lập giữa hai quan điểm duy vật và duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học: VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC Con người có khả Con người không năng nhận thức có khả năng nhận được TG. thức được TG. KHẢ TRI LUẬN BẤT KHẢ TRI LUẬN
 11. Sự đối lập giữa hai quan điểm duy vật và duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học: Quá trình phát triển lịch sử của triết học cũng là quá trình tồn tại hai trường phái triết học lớn là: Một là, chủ nghĩa duy vật. Hai là, chủ nghĩa duy tâm.
 12. Trong lịch sử chủ nghĩa duy tâm có hai hình thức cơ bản là: Chủ nghĩa duy tâm chủ quan: CNDT chủ quan cho rằng yếu tố tinh thần có trước và ý thức của con người quyết định tất cả sự tồn tại của các sự vật hiện tượng. Sự vật hiện tượng tồn tại được là do các giác quan con người tạo nên. Chủ nghĩa duy tâm khách quan: cho rằng yếu tố tinh thần có trước nhưng yếu tố tinh thần này là cái ở bên ngoài con người, một lực lượng siêu nhiên nào, ý niệm tuyệt đối nào bên ngoài con người quy định nên sự tồn tại của thế giới.
 13. Có 3 hình thức: TÊN GỌI THỜI GIAN GIAI CẤP TRIẾT GIA ĐẠI DIỆN ĐẠI ĐIỆN Talet, Heraclit, Đemocrit, Lão CHẤT PHÁC CHỦ NÔ TK Tử… DÂN CHỦ VI – III (TCN) Ph.Bêcơn, GIAI CẤP TƯ Xpinôda, SIÊU HÌNH TK Đêcáctơ, SẢN MỚI XVII – XVIII Phoiơbắc… GIAI CẤP C.Mác, CÔNG NHÂN Ăngghen, BIỆN CHỨNG TK Lênin. XIX - XX
 14. -CNDV chất phác: Trong khi thừa nhận tính thứ nhất của vật chất, thừa nhận vật chất là chất đầu tiên t ạo ra vũ trụ nhưng người ta đã đồng nhất vật chất với vật th ể. Người ta chưa phân biệt được vật chất với ý th ức, chưa xác định đúng đắn mối quan hệ giữa vật ch ất với ý th ức. - CNDV siêu hình: chủ yếu sử dụng phương pháp siêu hình. Họ quan niệm thế giới giống một cỗ máy cơ giới khổng lồ mà mỗi bộ phận tạo nên nó luôn ở trong trạng thái biệt lập, tĩnh tại. Nếu có biến đổi thì đó ch ỉ là sự tăng, giảm đơn thuần về số lượng và do nh ững nguyên nhân bên ngoài gây nên.
 15. + CNDV biện chứng là sự kết hợp chặt chẽ giữa thế giới quan duy vật và phương pháp biện chứng. + Thế giới quan duy vật là quan niệm cho r ằng vật ch ất là cái có trước. Vật chất quyết định ý thức. Và thế giới v ật ch ất này tồn tại khách quan, không ai sinh ra cũng không ai có th ể tiêu diệt được nó. + Phương pháp biện chứng: có 2 đặc trưng cơ bản: Nhận thức đối tượng trong mối liên hệ với những cái khác. Nhận thức đối tượng trong trạng thái động, nằm trong khuynh hướng chung là phát triển.
 16.  Thời cổ đại: đồng nhất vật chất với một dạng vật thể nào đó.  Tuy còn sơ khai, chất phác nhưng có ý nghĩa tích cực chống CNDT.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản