intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương 10: Phương pháp MRP

Chia sẻ: Hoang Trong Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

661
lượt xem
135
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương pháp quản lý tồn kho duoc xet trong phân đầu của cuôn sach này dua trên giả thuyết ngâm rằng những yêu cầu vê linh kiên co thê du doan môt cach thống kê và rằng những yêu cầu trong tương lai co thê được ước tính dựa vào các công việc đã qua. Lợi thế lớn của phương pháp này là cho phép bô phân thu mua vận hành môt cach tự cung tự cấp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 10: Phương pháp MRP

 1. CHƯƠNG 10: PHƯƠNG PHÁP MRP Phương pháp quản lý tồn kho duoc xet trong phân đầu của cuôn sach này dua trên giả thuyết ngâm rằng những yêu cầu vê linh kiên co thê du doan môt cach thống kê và rằng những yêu cầu trong tương lai co thê được ước tính dựa vào các công việc đã qua. Lợi thế lớn của phương pháp này là cho phép bô phân thu mua vận hành môt cach tự cung tự cấp. Những thông tin cơ bản mà ho cần nhằm thoả mản nhu câu cua bô phân san xuât là những thông tin ho tu quan ly (muc dô tôn kho, thoi gian cân phai mua hàng,..). Điều này chac chan phai kèm theo 1 muc dô tồn kho an toàn, cho phép doi dâu voi các biến đổi cua nhu câu. 10.1 Từ MRP1 đến ERP Khi có thể xác định đúng sự đặt hàng cuối cùng, quan điểm dua trên sự đặt hàng này để tinh ra nhu cầu các thành phần dường như là duong nhiên. Gia su 1 xuong môc dong tủ, môi tủ sử dụng 3 ổ khoá và chung duoc cung ứng một tuần 1 lân. Nếu phải lap rap 12 tủ trong tuần thứ hai, nó phải cần 36 ổ khoá trong tuần 1. Trên đây là một ví dụ nhỏ, người ta thấy rằng ba diều kiện phải hội tụ là: 1. Sự đặt hàng phải duoc tương đối biêt truoc 2. Các kỳ hạn giao hàng phải duoc biêt và dang tin cây. 3. Sô luong môi thành phần trong sản phẩm cuối phải được biết trước, noi cach khac phai co danh mục cac linh kiên cân cho san phâm. Những điều kiện trên thoa man thi viêc hoạch định nhu cầu cac thành phần trong một sản phẩm tương đối đơn giản, cho dù đó là các thành phần do xưởng san xuât hoặc mua bên ngoài. Để một xí nghiệp quản lý vài trăm muc tham khao và vài nghìn thành phần, vấn đề là quản lý khối luong du liêu. Phương pháp này phát triến trong những năm 1965 – 1970, với viêc xuât hiên may tinh trong các xí nghiệp. J.Orlicky (1975) đã cô vu cho phuong phap này duoi tên là “Hoạch định nhu cầu vật tư” và được ký hiệu là MRP (Material Requirement Planning). Một các ngắn gọn, nguoi ta nhận ra rằng hoạch định nhu cầu các thành phần duoc san xuât bên trong xi nghiêp không du và phải tinh dên kha nang cua trang thiết bị. Kê do, cần phải thêm sự hoạch định về tài chính và kế toán, đưa tới sự ra đời “Hoạch định tài nguyên sản xuất” (Manufacturing Requirement Planning - Oliver WIGHT – 1984). Như chung ta thấy, tên gọi MRP bao gôm cac phân mêm ung dung. Trong thương mại, co hơn một trăm progiciels ap dung phương pháp MRP và giới hạn của chúng không ro ràng. Thông thường, người ta gọi MRP1 cac phân mêm liên quan dên sự hoạch định nhu cầu và MRP2 liên quan cac lanh vuc khác. Theo nguyên tắc, một phân mêm MRP dua trên một tâp hop cac hô so du liêu qua đó người ta thực hiện nhiều cách xử lý khác nhau. Sự phat triển liên tục đã làm tăng và giàu thêm những hô so du liêu này giup quản lý cac chức năng cung tăng dần của doanh nghiệp. Với các phân mêm hiện tại, các hô so du liêu này được quản lý
 2. bởi một hệ thống quản lý du liêu duy nhất (vi du Oracle). Hiện tại, các chức năng cơ bản có thể được xử lý là: - Sự quản lý các sản phẩm (chi tiêu kỹ thuật, theo doi su thay đổi), - Sự quản lý sản xuất (hoạch định, thực hiện đơn hàng, sự cung ứng), - Sự quản lý chuỗi don vi (dự án), - Sự ban (du doan, bao gia, hop dông, dong goi) - Sự phân phôi (kho bãi vận tải, lênh vận chuyển, gia), - Sự quản lý bảo trì, - Sự quản lý chất lượng, - Sự quản lý nguồn nhân lực, - Sự quản lý tài chính (kế toán, nhà cung ứng, khách hàng, bang bao gia), - Sự giám sát quản lý (phân tích giá cả, ngân sách). Các chức năng này được ban theo tùng modul, điều đó cho phép mỗi người sử dụng chọn lựa muc dô liên kêt cho phân mêm của minh hoặc mua từng bước các chức năng khác nhau. Một sự tiến triển khác vê phia cac nhà cung câp là ý muốn thích nghi phân mêm cua ho với các nghê nghiêp cũng như các khu vực hoạt động khác nhau. Hai kỹ thuật đã được sử dụng để đạt được điều đó. Kỹ thuật đầu tiên dựa vào khai triển các tham biến tùy khách hàng (cac biên co thê khac). Nhung khi những giới hạn cua kỹ thuật này hiên ra thi cân kỹ thuật thứ hai, là viết các modul chuyên môn hoá cho 1 ngành nghê nào do (chế tạo liên tục, lặp lại, hay theo đơn hàng). Nói rằng hai doanh nghiệp A và B sử dụng phân mêm XYZ không có nghĩa gi lam: doanh nghiệp này có thể chi mua chức năng sản xuất (GPAO) trong khi doanh nghiệp kia dùng dê quản lý toàn bô cac chức năng. Hơn nữa voi cùng chức năng sản xuất, doanh nghiêp đầu tiên có thể dùng modul quản lý cho sự sản xuất lặp đi lặp lại, trong khi doanh nghiêp thứ hai modul quản lý cho sự sản xuất một chuỗi nhỏ. Những năm vừa qua, muc tiêu dat ra là thiêt lâp trong các doanh nghiệp một tâp hop cac áp dụng thuần nhất và liên kêt trong một hệ thống thông tin duy nhất. Lý tưởng là, tất cả sự thay đổi một thông tin bất kỳ ( ví dụ: sự thay đổi đơn hàng) tác động và thay đổi tới ca hệ thống thông tin (hợp đồng, sự cung ứng, dự tính kỳ hạn …). Những phân mêm chuyên gia (progiciels) có muc tiêu này duoc gọi là ERP (Entreprise Resource Planning) hoặc phân mêm chuyên gia quan ly tich hop. Thị trường ERP dang có sự tăng trưởng manh. Năm 1998, sáu progiciels lớn trên thị trường là SAP theo sau bởi Oracle Application, Peoplesoft, Bann, JD Edwards và SSA. Trong chương này, chúng ta chỉ hạn chế trong MRP1 và MRP2. 10.2 Thí dụ mở đầu Tập đoàn MS.Detect chế tạo dụng cụ thăm dò tia hồng ngoại để trang bị cho các máy bay và tên lửa. Một trong những sản phẩm duoc ua chuong của tập đoàn là may thăm dò DX007 có danh mục đơn giản hoá được cho ở hình 10.1, có cấu trúc
 3. dạng cây. Giong nhu với một cây phả hệ, chúng ta sử dụng các từ “cha” và “con”: hop và bản đồ là cac thành phan con của DX007. Các con số được ghi bên cạnh các mũi tên biểu thị số thành phần hay số lượng cần thiết để co được “cha” (ví dụ: cần 4 bộ dò tìm cho một bản đồ). Nếu không, thì số thành phần được hiểu là 1. Nhựa, các bộ dò tìm và các VLSI đến từ các nhà cung ứng bên ngoài doanh nghiệp, các thành phần khác được chế tạo hoặc lap rap bên trong. Thời gian thực hiện là 1 ngày công cho hop, phan khung và nhựa, hai ngày công cho phần còn lại. Đoi voi cac thao tác thực hiện trong doanh nghiệp, Thời hạn này là thời gian từ khi lenh chế tạo là phát hành den khi những thành phần (hoặc bộ dò tìm) sử dụng được cho tầng tiếp theo (hoặc là bán) san sang. Với các thành phần mua bên ngoài, thời hạn này là từ khi phát đơn hàng den khi các thành phần san sang được sử dụng. DX007 4 Vỏ Vỉ 500g 4 Nhự Giá đỡ Bộ dò tìm VLSI a 200g Nhự a Hình 10.1: Danh mục của DX007 10.3 Chu trình công nghiệp Trước hết chúng ta luu y đến một bộ dò tìm duy nhất. Câu hỏi đầu tiên là chu trình công nghiệp của sản phẩm. Về điều ấy, trong bảng 10.1, ta có thể sử dụng hai đường cho mỗi thành phần. Đuờng đầu tiên cho biet số thành phần mà chúng ta cần, Đường thứ hai cho biet số thành phần phải chế tạo hoặc đặt hàng. Để giao hang một bộ dò tìm o thời hạn t, cần phải bố trí chế tạo chung o thời hạn t-2, Để có thể thực hiện lenh chế tạo này vào thời hạn t-2 phải co 1 vỏ và 4 bản đồ. Một vỏ can trong thời hạn t-2 kéo theo su chế tạo chung trong thời hạn t-3 và 4 bản đồ
 4. can duoc chế tạo trong thời hạn t-4. Chúng ta cứ tiếp tục như vậy theo cùng một logic: - Cần biet khi nao bố trí chế tạo hoặc đat hàng. - Muộn chế tạo cần phai co cac thành phần con. Cuối cùng người ta co được bảng 10.1. Chu trình công nghiệp là 7 ngày. Thời hạn các thành phần trong bang la thời hạn tre nhat. Neu chế tạo hoặc đat hàng sau thời gian này sẽ tạo ra một sự trễ trên sản phẩm cuối. Ngược lại, nếu phát đơn hàng sớm hơn, nó không kéo theo tác động trở lại sản phẩm cuối nhưng sẽ tăng thành phần chua can su dung (ví dụ: một đơn hàng 1,3 kg nhựa trong t-6). Cũng xin chú ý rằng, một lenh chế tạo phát ra sớm hơn sẽ thay đổi dự tính ve cac thành phần o cap thấp hơn ( thành phần bản đồ som se phải tính lại bộ dò tìm, VLSI, lớp nền và nhựa). Kỳ hạn t-6 t-5 t-4 t-3 t-2 t-1 t DX007 2 Yêu cầu tung ra 1 1 Vỏ 1 Yêu cầu tung ra 1 1 Vỉ 2 Yêu cầu tung ra 4 4 Giá đỡ 1 Yêu cầu tung ra 4 4 Bộ dò tìm 2 Yêu cầu tung ra 16 16 VLSI 2 Yêu cầu tung ra 4 4 Nhựa 1 Yêu cầu tung ra 0,8 0,5 0,8 0,5 Bảng 10.1 - Xác định chu trình công nghịêp 10.4 Thứ tự tính toán Trên ví dụ của chúng ta, các thành phần được sắp xếp theo kiểu chúng ta có thể thực hiện việc tính toán từng bước từ dòng này xuống dòng khác trong bảng. Điều này hoàn toàn có thể vì mạch biểu thị của danh mục là một mạch không có chu trình. Một tính chất rất có ích của mạch này là cac dinh cua nó luôn luôn có thể được đánh số từ 1 đến n sao cho cac tất cả dinh cha có một số nhỏ hơn số cua cac con no. Một phương pháp đơn giản để đạt được các số này là xuống mức thấp
 5. nhat mỗi thành phần, rồi tính cac mức từ trái sang phải. Trong mục lục (xem hình 10.1), nhựa được đưa ra ở mức 2 (vỏ) và 3 (lớp nền). Chúng ta dưa nó ở mức 3 (thấp) . Hoạt động này mang tên “quy tắc của mức thấp nhat” trong phương pháp MRP. Phương pháp này ap dung cho tat ca danh mục của một xí nghiệp. Nhận xet rang tap hợp cac danh mục không tạo ra chu trình: nếu trong danh mục của 1 thanh phan A, thành phần Y được chế tạo từ Z, thi không thể tồn tại danh mục B mà Z được chế tạo từ Y. Sự có mặt của nhieu danh mục đa dạng, chúng ta co thể xuống một thành phần ở mức thấp hơn của danh mục mà nó xuất hiện (xem hình 10.2). ở đây Z là mức một cho A và 2 cho B, nó sẽ xuống ở mức 2. Quy tắc tong quat của mức thấp nhat 10.5 Tính nhu cầu Giả thiết bây giờ là chúng ta biet sự đặt hàng của tuần thứ 7 đến 10. Chúng ta áp dụng cùng logic để tìm chu trình công nghiệp, thoi gian đat hang, thoi gian che tao thành phần con. Ta được bảng 10.2. Trong thời hạn đầu, chúng ta cố ý bo qua phần trái của bảng. Chúng ta ở cuối cùng tuần 0 và ta biết sự đặt hàng cho 10 tuần sau đó. Ung dụng cùng logic: Doi voi tuần từ 1 đến 6, một su kien moi được them vao phep tính: Mốt phần cac lenh che tao va đặt hang phải hoàn thành trong tuần 0, -1, -2, …,-6. Nói cách khác, chúng ta ra khoi pham vi dự kiến. Hiệu quả cua viec sản xuat từ tuần 1 đến tuần 6 phụ thuộc 1 phan vào viec sản xuat hay dat hang trong quá khứ. Phải tinh den các kỳ hạn do sản xuat hay chờ đợi giao hàng. Đại thể 2 dạng lệnh giao dịch se cung hien huu: những gaio dịch lien quan den những sản phẩm chắc chắn sẽ đến ( chúng ta nói về hang được cho đợi), và nhửng giao dịch được tính bằng MRP trong mục đích thoả
 6. mãn nhu cầu. Trong tình hình lý tưởng, hang được cho đợi sẽ du cho nhu cầu và ta thu được bảng 10.3. Kỳ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hạn DX007 2 Yêu cầu 9 11 12 14 tung ra 9 11 12 14 Vỏ 1 Yêu cầu 9 11 12 14 tung ra 9 11 12 14 Vỉ 2 Yêu cầu 36 44 48 56 tung ra 36 44 48 56 Giá đỡ 1 Yêu cầu 36 44 48 56 tung ra 36 44 48 56 Bộ dò 2 Yêu cầu 144 176 192 224 tìm tung ra 144 176 192 224 VLSI 2 Yêu cầu 36 44 48 56 tung ra 36 44 48 56 Nhựa 1 Yêu cầu 7,2 8,8 14,1 16,7 6,0 7,0 tung ra 7,2 8,8 14,1 16,7 6,0 7,0 Bảng 10.2 - MRP từ tuần 7 đến tuần 10 10.6 Sự đóng băng trong định giá bắt ép sản xuất. Theo nguyên tắc, phương pháp MRP đề xuất sự sản xuất không dự trữ, du do la hàng do sản xuất chua duoc su dung hoặc do cung ứng. Hơn nữa nó cho phép sản xuất không dự trữ, dù biến đổi thế nào về nhu cầu trung binh trong kỳ hạn này. Dĩ nhiên, tình trạng như chúng ta xem xét là lý tưởng. Trong thực tiễn, chắc chắn sẽ có các tác động ngoài đưa đến các rối loạn trong việc áp dụng. Những tác động này từ 4 nguồn lớn: 1. Sự thay đổi nhu cầu xung quanh giá trị trung bình: Cac tính toan cua MRP dua vao kế hoạch chu dao sản xuất, kế hoạch nay do dự kiến ma co. Trong 1 thời kỳ, giá trị nay la giá trị trung bình. Nói nhu cầu là 14 đơn vị có nghĩa là nhu cầu thực sự giao động giữa 10 và 18. Nếu phương pháp này đến đây co tính den sự thay dổi của nhu cầu trung bình theo thời gian, nó lai không tính den sự thay đổi xung quaanh nhu cầu trung bình
 7. Kỳ hạn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DX007 2 Nhu cầu 12 10 11 9 13 10 9 11 12 14 mong đợi 12 10 tung ra 11 9 13 10 9 11 12 14 Vỏ 1 Nhu cầu 11 9 13 10 9 11 12 14 mong đợi 11 tung ra 9 13 10 9 11 12 14 Vỉ 2 Nhu cầu 44 36 52 40 36 44 48 56 mong đợi 44 36 tung ra 52 40 36 44 48 56 Giá đỡ 1 Nhu cầu 52 40 36 44 48 56 mong đợi 52 tung ra 40 36 44 48 56 Bộ dò 2 Nhu cầu 208 160 144 176 192 224 tìm mong đợi 208 160 tung ra 144 176 192 224 VLSI 2 Nhu cầu 52 40 36 44 48 56 mong đợi 52 40 tung ra 36 44 48 56 Nhựa 1 Nhu cầu 12,5 13,7 13,8 14,1 16,7 6,0 7,0 mong đợi 12,5 tung ra 13,7 13,8 14,1 16,7 6,0 7,0 Bảng 10.3 – MRP từ tuần 1 đến tuần 10. 2. Việc phat lenh sản xuất và lượng dat hang: việc tính toán dua tren việc có the chế tạo chính xác các thành phần cần thiết cho tung lenh sản xuất của thầnh phần cha. Giả thiết này kho có thể hiện thực. Vi việc chế tạo thuong theo lô, nhằm mục đích là sinh lợi trên khỏang thời gian bị mất do can chinh va chuẩn bị may, hoặc lý do năng suat may. Tuong tu cho sự cung ung, co lý do kinh tế (chi phí vận chuyển, gia mua voi so luong lon…), hay do đóng gói (sản phẩm bán tung thung). 3. Sự hỏng hóc của máy móc và sự chậm trễ trong van chuyen có thể kéo dài kỳ hạn giao hang hoac nhan hang. 4. Vấn đề chất lượng: Việc sửa chữa các thầnh phần kem chat luong sẽ làm rối loạn kỳ hạn giao hang và những phe pham phai duoc ke den trong việc tính toán nhu cầu. 10.6.1 Dự trữ an toàn
 8. Xét riêng DX007: phải co 12 cai trong giai doan 1 và 10 cai trong giai doan 2 để dat yeu cầu đưa ra theo PDP. Sự phat lenh tương ứng đã duoc MRP dự kiến từ cac tuần trước. Nếu yêu cầu đã biết truoc trên phạm vi It nhat 2 tuần và không có truc trac từ sản xuat, yêu cầu của tuần 1 và 2 se duoc thoa man. Ngược lại, nếu yêu cầu có thể thay đổi ở 2 tuần này, nếu nhiều điều bất thường (hỏng hóc , phế phẩm) gây rối loạn đến hoat dong chung, so hang duoc giao và yêu cầu có thể khác. Nhu cầu của tuần 1 và 2 phải duoc giao đủ: nho cac sản phẩm dang san xuat (trong doanh nghiep) hoặc từ đặt hàng (ngoài doanh nghiep) và them nua la dự trữ tồn tại o cuối tuần 0. Dể tranh nguy cơ thiếu hụt, chúng ta phai co 1 luợng dự trữ an toàn, trên do chúng ta có thể sẽ lấy nếu yêu cầu quá cao. Dự trữ nay sẽ phải thiet lập lại sau khi dùng . Giả sử rằng dự trữ an toàn la 3 đơn vị trong trường hợp của chúng ta.. Sự phat hanh lenh duoc tính toán không chi dua trên nhu cầu khởi đầu. Chúng ta phải tính đến dự trữ tồn tại, dự trữ an toàn và so luong duoc yeu cau. Điều này giup chúng ta phan biet nhu cầu thô (nhu cầu ban đầu) và nhu cầu ròng (nhu cầu có tính đến dự trữ và mong đợi) . Chúng ta sẽ gọi là “nhu cầu ròng” lượng thu được do khấu trừ từ nhu cầu thô luong tồn kho có sẵn va luong hang mong muốn đạt, cộng thêm dự trữ an toàn. Nhiều tình huống có thể xảy ra. • Giả sử rằng dự trữ hiện tại còn 3 đơn vị ( do la dự trữ an toàn) và luong hang mong muốn tuong ung với nhu cầu thô (tình huống lý tưởng). MRP sẽ giu dự trữ an toàn. De de hieu, chúng ta thêm 1 dòng tuong ung voi luong hang đến đã được tính de phan biet với luong hang mong đợi dang được sản suất (hoặc từ dat hang) và kết quả được tính nho MRP. Hai dòng này co the hợp nhất. S0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DX007 Nhu cầu nguyên 12 10 11 9 13 10 9 11 12 14 Dự trữ nhắm 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 tới 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Dữ trữ thật 12 10 Mong đợi 11 9 13 10 9 11 12 14 Nhu cầu ròng 11 9 13 10 9 11 12 14 Đã đến 11 9 13 10 9 11 12 14 Sự tung ra • Tình huống thứ 2: Tồn kho hiện nay là 4. Vi nhiều lý do, luong hang mong đợi là 10 và 9. Để thoả mãn yêu cầu, chúng ta phải lay trên dự trữ trong tuần 1 và 2. Dự trữ giam con 1 trong thời kỳ 3. Phải lap lại dự trữ an toàn và nhu cầu thật se la 13. S0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 9. DX007 Nhu cầu nguyên 12 10 11 9 13 10 9 11 12 14 Dự trữ nhắm tới 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Dự trữ thật 4 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 Mong đợi 10 9 Nhu cầu ròng 13 9 13 10 9 11 12 14 Đã đến 13 9 13 10 9 11 12 14 Sự tung ra 13 9 13 10 9 11 12 14 • Voi cùng luong hang mong đợi, với trữ lượng ban đầu là 1 (dự trữ an toàn đã bị su dung). Giả sử rằng yêu cầu có thể khác. Cuối giai đoạn 1, thieu 1 bộ dò tìm, nghia la ton kho co muc -1 va bi thieu 2 cai trong giai đoạn 2. Trong giai đoạn 3, nhu cầu ròng sẽ là 16 bộ dò tìm: 11 để thoa man nhu cầu, 2 dể lấp đầy sự thiếu hụt và 3 de thiet lap lại dự trữ an toàn S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 DX007 Nhu cầu nguyên 12 10 11 9 13 10 9 11 12 14 Dự trữ nhắm 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 tới 1 -1 -2 3 3 3 3 3 3 3 3 Dự trữ thật 10 9 Mong đợi 16 9 13 10 9 9 12 14 Nhu cầu ròng 16 9 13 10 9 9 12 14 Đã đến 16 9 13 10 9 11 12 12 Sự tung ra • Ngược lại, giả sử rằng thi truong đã giam tram trong. Trữ lượng thật sự là 15 và mong đợi là từ 15 đến 18, rất lớn so voi nhu cầu thật sự. Cuối giai đoạn 2, trữ lượng là 26. Chỉ voi luong du tru này cho phép thoa man yêu cầu 11 sản phẩm trong giai đoạn 3 và dự trữ an toàn. Do đó nhu cầu ròng (nhu cầu thật sự) là không. Tuong tu cho giai đoạn 4. S0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DX007 Nhu cầu 12 10 11 9 13 10 9 11 12 14 nguyên 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Dự trữ nhắm tới 15 18 26 15 6 3 3 3 3 3 3 Dự trữ thật 15 18 Mong đợi 10 10 9 11 12 14 Nhu cầu ròng 10 10 9 11 12 14 Đã đến 10 10 9 11 12 14 Sự tung ra Ngay từ S0 va trên khoảng thời gian bằng kỳ hạn để sản xuất, phương pháp MRP chỉ có vai trò ghi nhận sự tồn tại và hoạt động của hệ thống sản xuất dua
 10. hoàn toàn trên tồn kho an toàn. Ngoai ra, nó co gang dieu chinh cac luong hang dang san xuat bang cach đưa chung vao luong dự trữ an toàn 10.6.2 Nhu cầu độc lập Phan vỏ phải qua cac thử thách nghiêm khắc và phải thay đổi kha thường xuyên. Phải chế tạo khối lượng can cho SAV (dich vu sau khi ban hang). Cho đến lúc nay, nhu cầu được tính toán theo lenh san xuat duoc phat hanh của thành phần ở mức cao hon. Ta thấy xuất hiên ở đây “nhu cầu độc lập”, la nhu cầu của thành phần được cung ứng o đầu vao, trong khi nhu cầu phu thuoc là kết quả của quá trình tính toán.. Ta gọi nhu cầu thô là tổng của nhu cầu độc lập và phụ thuộc. S0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DX007 Sự tung ra 11 9 13 10 9 11 12 14 Vỏ Nhu cầu phụ 11 9 13 10 9 11 12 14 thuộc 4 4 4 4 4 4 4 4 Nhu cầu độc lập 15 13 17 14 13 15 16 18 Nhu cầu nguyên 10.6.3 Dãy tối thiểu để chế tạo Vỏ và giá được đổ khuôn đúc. Sự thay đổi khuôn và sự chuẩn bị của máy móc can thoi gian dài, chuỗi tối thiểu sẽ là 15 khuôn. Sự san xuat không còn được tính trực tiếp tren nhu cầu ròng, nhưng dựa vào giá trị lớn nhất của nhu cầu ròng và của chuỗi tối thiểu. Đối với vỏ , việc tính toán toàn bộ là: S0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DX007 Sự tung ra 11 9 13 10 9 11 12 14 Vỏ Nhu cầu phụ 11 9 13 10 9 11 12 14 thuộc 4 4 4 4 4 4 4 4 Nhu cầu độc lập 15 13 17 14 13 15 16 18 Nhu cầu nguyên 3 3 3 3 3 3 3 3 Dự trữ nhắm tới 10 10 12 10 11 13 13 12 9 9 9 Dự trữ thật 15 Mong đợi 6 8 7 5 5 6 9 Nhu cầu ròng 15 15 15 15 15 15 15 Đã đến 15 15 15 15 15 15 15 Sự tung ra Chúng ta nghi nhận trên ví dụ này, tồn tại 1 chuỗi tối thiểu có thể làm tang muc dự trữ thật, mức nay co the cao hon mức dự trữ an toàn (o day dự trữ thật dao động giữa 9 và 13 trong khi mức dự trữ an toàn chi la 3).
 11. 10.6.4 Phế phẩm Cac vỉ hợp thành điểm nhạy cảm của việc chế tạo. Chung phai qua 1 quá trình hoá học và nhiệt dài. Trong kỳ này, nó được đặt trong 1 lo (berceau) 8 chỗ. Neu chế tạo ít hơn 8 vỉ/ nôi thi bắt buộc phai thay doi tất cả thong so va se không hiệu quả. Hon nua quy trình này rất tinh tế, trung bình 1/8 vỉ la phế phẩm. Có truong hop 8/8 deu là phế phẩm. Để phong bi tất cả tình huống có thể xảy ra, chúng ta chon tồn kho an toàn là 8 vỉ. Vay tập hợp lo hàng là bội của 8, them khái niệm phế phẩm. Tổng phế phẩm là 1/8 = 12,5 %. Nói cách khác, nếu chúng ta chế tạo 100 vỉ, sẽ chỉ có 87,5 % dat yeu cau de san xuat. Ngược lại, muốn có 100 vỉ, chúng ta phải chế tạo 115 vỉ. Cuối cùng chúng ta phải tính đến so vỉ chúng ta phải sản xuất. Nhu cau cho giai đoạn 3 là 59, và chúng ta phải sản xuất ít nhất là 68 (59/87,5%) vỉ. Với moi lan sản xuất 8, vay phai sản xuất 9 lan, 72 cai (9x8), và ta sẽ có 63 vỉ có chất lượng tốt. Hơn nữa, để thoa man tieu chuan cua quan doi, mỗi ngày một vỉ duoc lay ngẫu nhiên se phải chịu đựng sự kiểm soát rất nghiêm. Sau việc kiểm tra này, vỉ sẽ bị phá huỷ. Diều này đưa đến một yêu cầu độc lập 1 vỉ mỗi tuần. Bảng sau sẽ cho so luong vỉ can. S0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DX007 Sự tung ra 11 9 13 10 9 11 12 14 Vỉ Nhu cầu phụ thuộc 44 36 52 40 36 44 48 56 Nhu cầu độc 1 1 1 1 1 1 1 1 lập 45 37 53 41 37 45 49 57 Nhu cầu tho 8 8 8 8 8 8 8 8 Dự trữ nhắm 10 5 2 12 13 11 8 8 14 14 14 tới 40 34 Dự trữ thật 59 37 32 42 49 57 Mong đợi 63 42 35 42 49 63 Nhu cầu 72 48 40 48 36 72 Thuc te Lenh sản xuất 10.6.5 Nhóm hàng và sự gia cong Suon va vỏ đều được đổ khuôn và cùng bi bắt buộc sản xuất 1 lan it nhat 15 khuôn. Vi các phần nay nhỏ, mỗi khuôn có 3 cai. Chúng sẽ được chế theo bội của 3 với một số cực tiểu là 45 cai. Ta co khái niệm nhân tố của nhóm hàng. Lô hàng
 12. được sản xuất se la bội nhỏ nhất của 3 voi dieu kien lon hon hoặc bằng nhu cầu ròng và nhân tố của nhóm hàng. Hơn nữa, đầu tiên khi chế tạo DX007, những phần dẻo được gia cong ben ngoài, sau đó chung được sản xuất trong xi nghiep. Nhung còn 1 hop dong tiep tuc giao hàng 30 suon may/15 ngày. Sự giao hàng chắc chắn được biểu thị trong bang. S0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vỉ Sự tung ra 72 48 40 48 56 72 Giá Nhu cầu nguyên 72 48 40 48 56 72 đỡ Dự trữ nhắm tới 4 4 4 4 4 4 Dự trữ thật 13 16 13 48 45 19 4 Mong đợi 75 30 30 30 30 Nhu cầu ròng 36 1 4 57 Thuc te 45 45 45 57 Lenh sản xuất 45 45 45 57 Giả sử trong thời kỳ đầu tiên chúng ta mua chính xác khối lượng cần thiết để sản xuất bô phan dò tìm, VLSI được mua theo lô 100 và nhựa mỗi bao 20kg. Bảng đầy đủ đưa ra trang sau. Ví dụ này cho phép thấy rõ 1 hiện tượng gay hậu quả nặng nề trong nhũng nhà máy. Mặc dù yêu cầu ban đầu ổn định tương đối (giữa 9 và 14), chúng ta ghi nhận rằng việc sản xuất những cái suon ít ổn định hơn nhiều (khong sản xuất trong thới kì 4), giống như yêu cầu của VLSI hoặc của nhựa. Hiện tượng này do yêu cầu phai sản xuất hoac đặt hàng theo lô. Như trong truong hop công ty cung ứng cho cac trung tam mua hang, va cac trung tam nay lai cung ứng cho cac nha phân phối nhỏ, ta có thể đoán chắc là công ty duoc đặt hàng thất thừơng trong khi yêu cầu cuối cùng ổn định. S0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DX007 Nhu cầu nguyên 12 10 11 9 13 10 9 11 12 14 Dự trữ nhắm tới 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 18 26 15 6 3 3 3 3 3 3 Dự trữ thật 15 18 Mong đợi 10 10 9 11 12 14 Nhu cầu ròng 10 10 9 11 12 14 Đã đến 10 10 9 11 12 14 Sự tung ra Boitier Nhu cầu phụ thuộc 11 9 13 10 9 11 12 14 Nhu cầu độc lập 4 4 4 4 4 4 4 4 15 13 17 14 13 15 16 18 Nhu cầu nguyên 3 3 3 3 3 3 3 3 Dự trữ nhắm tới 10 10 12 10 11 13 13 12 9 9 9 Dự trữ thật 15 Mong đợi 6 8 7 5 5 6 9 15 15 15 15 15 15 15 Nhu cầu ròng 15 15 15 15 15 15 15
 13. Thuc te Lenh sản xuất carte Nhu cầu phụ thuộc 44 36 52 40 36 44 48 56 Nhu cầu độc lập 1 1 1 1 1 1 1 1 45 37 53 41 37 45 49 57 Nhu cầu nguyên Dự trữ nhắm 8 8 8 8 8 8 8 8 tới 10 5 2 12 13 11 8 8 14 14 14 Dự trữ thật 40 34 Mong đợi 59 37 32 42 49 57 63 42 35 42 49 63 Nhu cầu ròng 72 48 40 48 36 72 Thuc te Lenh sản xuất support Nhu cầu nguyên 72 48 40 48 56 72 Dự trữ nhắm tới 4 4 4 4 4 4 13 16 13 48 45 19 4 Dự trữ thật 75 30 30 30 30 Mong đợi 36 1 4 57 Nhu cầu ròng 45 45 45 57 Thuc te 45 45 45 57 Lenh sản xuất detecteur Nhu cầu nguyên 288 192 160 192 224 288 Tồn kho nhắm tới 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 27 25 20 20 20 20 20 20 20 20 Tồn kho thật 290 190 Mong đợi 155 192 224 288 Nhu cầu ròng 155 192 224 288 Đã đến 155 192 224 288 Sự đặt hàng VLSI Nhu cầu nguyên 72 48 40 48 56 72 Dự trữ nhắm tới 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 14 6 66 18 62 90 90 90 90 90 Dự trữ thật Mong đợi 80 40 39 43 15 Nhu cầu ròng 100 100 100 Thuc te 100 100 100 Lenh sản xuất resine Nhu cầu nguyên 16,5 16,5 16,5 7,5 18,9 7,5 7,5 Dự trữ nhắm tới 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 12,0 15,5 19,0 2,5 15,0 16,1 8,6 21,1 21,1 21,1 21,1 Dự trữ thật 20,0 Mong đợi 3,0 7,0 5,9 0,9 Nhu cầu ròng 20,0 20,0 20,0 20,0 Thuc te 20,0 20,0 20,0 20,0 Lenh sản xuất Xin chinh lai dum cac hang trong bang bi lech. Cam on. 10. 7 Quaûn trò haøng cung öùng ÔÛ cuoái pheùp tính MRP, chuùng ta co cac ñaët haøng cuûa cac haøng cung öùng khaùc nhau cho nhöõng tuaàn saép tôùi. Coøn laïi phaûi xaùc ñònh soá löôïng haøng phaûi giao. Theo ví duï, chuùng ta ñaõ ñôn giaûn hoùa muïc luïc, chæ giöõ laïi nhöõng phaàn quan troïng (lôùp A vaø B trong caùch saép xeáp Pareto trong chöông 2). Chuùng ta ñaõ khoâng tính nhöõng phaàn nhoû
 14. khaùc maø chuùng ta quaûn lyù baèng caùch duøng löôïng kinh teá ñaët haøng mua hoaëc tuû hai ngaên (double casier). Ñoái vôùi 1 phaàn cuûa cac bo phan thuoc lôùp B, kyõ thuaät (T,S) hoaëc (q,s) ñöôïc aùp duïng. Phaàn coøn laïi cuûa chöông naøy lien quan chuû yeáu lôùp cuûa A vaø phan cao cuûa lôùp B. Trong söï quaûn lyù tot khoái haøng döï tröõ, caâu hoûi ñöôïc ñöa ra laø xaùc ñònh chính saùch naøo cho khoái haøng döï tröõ ñeå ít chi phí nhaát. ÔÛ ñaây chuùng ta chæ phaûi tính giaù mua vaø giaù sôû höõu, va chuùng ta khoâng xeùt söï thieáu haøng. Ví duï: Söï ñaët haøng cuûa 4 thoi kì lieân tieáp laø 52, 87, 23, 56. Chi phi cuûa söï ñaët haøng laø Cc = 75, vaø Chi phi sôû höõu cuûa moät maët haøng treân moät thoi kì laø Cp = 1. Moâ hình: Moät caùch hình thöùc, vaán ñeà coù theå trình baøy döôùi daïng sau: Chuùng ta bieát söï ñaët haøng D1, ..., Dn cuûa n thoi kì (co tính ñeán söï cheânh leäch cuûa thôøi haïn giao haøng). Cc laø chi phi cuûa söï ñaët haøng vaø Cp , chi phi sôû höõu cuûa moät maët haøng treân moät ñôn vò thôøi gian. Xaùc ñònh so löôïng ñaët haøng Qi trong chu kì thöù i ñeå cöïc tieåu chi phi döï tröõ. 10.7.1 Phöông phaùp cuûa Wagner Within Vaán ñeà naøy coù theå giaûi quyeát theo caùch toái öu bôûi thuaät toaùn cuûa Wagner Within, xem trong chöông tröôùc, thay haøm chi phí saûn xuaát CF bôûi haøm chi phí ñaët haøng vaø chuù yù raèng vôùi nhöõng giaû thieát nay, haøm chi phí loõm xuoáng. Suy ra (ñònh lyù Wagner vaø Within), giöõa nhöõng giaûi phaùp toái öu, luoân toàn taïi giaûi phaùp vôùi löôïng ñaët haøng Q i trong chu kì iø: - hoac baèng 0. - hoac baèng löôïng ñaët haøng tích luõy cuûa i vaø vaøi chu kì tröôùc ñoù: Qi = Di + ... + Di+k , vôùi moät k naøo ñoù. Ñònh lí naøy cho pheùp chuùng ta moâ hình baøi toaùn döôùi 1 sô ñoà.
 15. 1. Moät ñænh Vi bieåu dieãn söï kieän laø chuùng ta ñaët moät ñôn haøng trong chu kì i. Moät ñænh Vp+1 seõ ñöôïc theâm vao ñeå haïn cheá phaïm vi cuûa keá hoaïch. 2. Moät cung töø i ñeán k (k>i) bieåu dieãn tình huoáng: chuùng ta ñaët 1 ñôn haøng ôû i vaø ñôn haøng keá tieáp taïi k. Noùi caùch khaùc, chuùng ta ñaët haøng taïi i soá löôïng: Qi = Di + Di+1+ ... + Dk-1. Di+1 haøng tieâu thuï trong chu kì i+1 seõ ñöôïc döï tröõ trong chu kì i, Di+2 tieâu thuï trong chu kì i+2 seõ ñöôïc döï tröõ trong chu kì i vaø i+1, .... Chi phí töông öùng seõ laø : V(i,k) = Cc + Cp(Di+1 + 2Di+2 + 3Di+3 + ...) Sô ñoà cuûa ví duï cho trong H10.3. Ñöôøng toái öu qua caùc ñænh 1, 2, 4 vaø 5. Giaûi phaùp toái öu töông öùng ñöôïc cho bôûi Q = (52, 110, 0, 56) cho moät chi phí toång laø 248. Thieu hinh ve H10.3 Maëc duø caùc phöông phaùp cuûa loaïi laäp trình ñoäng ñöa ra giaûi phaùp toái öu, chuùng ta thöôøng thích phöông phaùp phaùt hieän (heuristique) ñôn giaûn hôn ñeå cho vaøo coâng vieäc. Chuùng ta trình baøy ôû ñaây 3 phöông phaùp phaùt hieän thuong ñöôïc ñöa ra trong caùc phaàn meàm. 10. 7. 2 Phöông phaùp phaùt hieän (gan dung) cuûa Silver – Meal Chuùng ta giöõ yù töôûng raèng moät ñôn haøng ñöôïc ñaët trong chu kì i phaûi thoûa maõn chính xaùc nhu cau cuûa p chu kì keá tieáp. Nhöng laàn naøy, chuùng ta giöõ giaù trò p laøm cöïc tieåu chi phí döï tröõ trung bình moãi chu kì. Baét ñaàu, chuùng ta ôû chu kì 1. Neáu chuùng ta muoán thoûa maõn duy nhaát chu kì 1, chuùng ta seõ ñaët haøng löôïng Q1 = D1. Khoâng coù chi phí sôû höõu vaø chi phí trung bình seõ laø C(1) = Cc . Neáu chuùng ta muoán thoûa maõn hai chu kì 1 vaø 2, chuùng ta seõ ñaët haøng löôïng Q1 = D1 + D2 vaø D2 maët haøng seõ ñöôïc döï tröõ trong 1 chu kì. Chi phí trung bình seõ laø : C(2) = (Cc + D2.Cp )/2. Theo caùch töông töï, ñeå thoûa maõn p chu kì 1, 2, ..., p, chuùng ta seõ ñaët moät ñôn haøng gom Q1 = D1 + ..... + D2 maët haøng. D2 maët haøng seõ ñöôïc döï tröõ trong moät chu kì, D3 trong 2 chu kì ... Chi phí trung bình seõ laø: C(p) = (Cc + Cp (D2 + 2D3 + ... + (p-1)Dp )/p
 16. Khi ø C(p+1) > C(p) chuùng ta keát thuùc pheùp tính, chuùng ta coù : Q1 = D1 + .... + Dp Q2 = Q3 = Qp = 0 vaø chuùng ta baét ñaàu laïi qui trình töø chu kì p+1. Ví duï : C(1) = 75 C(2) = (75+87)/2 = 81 döøng Chuùng ta ñöa ra Q1 = 52 vaø chuùng ta baét ñaàu laïi töø 2 C(1) = 75 C(2) = (75+23)/2 = 49 C(2) = (75+23+2*56)/3 = 70 döøng Chuùng ta coù Q2 = 87 + 23 vaø Q3 = 0 vaø chuùng ta baét ñaàu laïi töø 4. Vì 4 laø chu kì cuoái cuøng, chuùng ta coù tröïc tieáp Q4 = 56. Chuùng ta tìm duoc giaûi phaùp toái öu treân ví duï naøy. 10. 7. 3 Phöông phaùp chi phí ñôn vò nhoû nhaát Phöông phaùp naøy thì gioáng heät nhö phaùt hieän cuûa Silver- Meal, nhöng khoâng xeùt chi phí trung bình trong moät chu kì , ma xeùt chi phí trung bình cho moät maët haøng: C c + C p (D 2 + 2D 3 + ... + ( p − 1) D p ) C ( p) = D1 + ... + D p Ví duï: C(1) = 75/52 = 1.44 C(2) = (75+87)/(52+87) = 1.16 C(3) = (75+87+2*23)/(52+87+23) = 1.28 döøng Chuùng ta coù Q1 = 52+ 87 , Q2 = 0 vaø chuùng ta laïi baét ñaàu töø 3. C(1) = 75/23 = 3.26 C(2) = (75+56)/(23+56) = 1.66. Chu kì 4 duoc tinh chung. Chuùng ta coù Q3 = 23 + 56 vaø Q4 = 0 ÔÛ ví duï naøy, giaûi phaùp tìm ñöôïc ( 159, 0, 79, 0) khoâng laø giaûi phaùp toái öu. Chi phí cuûa noù laø : 2*75 + 87 + 56 = 293. 10.7.4 Phöông phaùp caân baèng giua chi phí ñaët haøng vaø döï tröõ Trong söï xaùc ñònh löôïng ñaët haøng kinh teá, chuùng ta ñaõ chuù yù raèng söï toái öu cuûa chi phí trung bình ñaët haøng treân
 17. moät maët haøng baèng chi phí trung bình sôû höõu. Phöông phaùp phaùt hieän laáy laïi yù töôûng treân vaø giaù trò p laø giaù trò giu caân baèng toát nhat giua chi phí ñaët haøng Cc vaø chi phí sôû höõu Cp.(D2 + 2.D3 +... + (p - 1)Dp ). Ví duï: p = 1 : chuùng ta ñaët 52 maët haøng vaø chi phí sôû höõu baèng 0. p = 2 : chuùng ta ñaët 52 + 87 vaø chi phí sôû höõu laø 87 p = 3 : chuùng ta ñaët 52+87+23 vaø chi phí sôû höõu laø 87 + 2*23 Söï caân baèng keùm hôn. Vay Q1 = 52+87 , Q2 = 0 vaø chuùng ta baét ñaàu laïi töø chu kì 3. p = 1: chuùng ta ñaët 23 maët haøng vaø chi phí sôû höõu laø 0 p = 2: chuùng ta ñaët 23+56 vaø chi phí sôû höõu laø 56 Chuùng ta vieát Q3 = 23 + 56 vaø Q4 = 0 Trong ví duï naøy, giaûi phaùp tìm ñöôïc bôûi phöông phaùp naøy khoâng toái öu. Nhöõng phöông phaùp ñaët haøng khaùc coù theå ñöôïc chon maëc duø chuùng khoâng ñaùp öùng luoân luoân muïc tieâu ban ñaàu cuûa quaûn trò chi phí cöïc tieåu : phöông phaùp "lot pour lot", löôïng kinh teá, löôïng coá ñònh cuûa chu kì. 10.7.5 Phöông phaùp "LOT POUR LOT" Ñaây laø phöông phaùp ñôn giaûn nhaát: ñaët haøng moät caùch chính xaùc soá maët haøng caàn thieát ñeå buø laïi toång nhu caàu cuûa moät chu kì duy nhaát. Phöông phaùp naøy cuõng giam thieåu söï döï tröõ. Nhö vaäy noù hôïp ly khi chi phí sôû höõu cao so voi chi phí ñaët haøng, hoaëc khi chính söï döï tröõ laø vaán ñeà (maët haøng lôùn, nguy hieåm...). Trong ví duï, chuùng ta coù Q = (52, 87, 23, 56) vaø chi phí laø 4*75 = 300. 10.7.6 Löôïng haøng kinh teá hoaëc söï ñaët haøng coá ñònh Söï löïa choïn naøy ñöôïc giôùi thieäu trong moïi phaàn meàm, nhöng moät caùch toång quaùt ta nen traùnh. Moät löôïng coá ñònh, du ñöôïc xaùc ñònh bôûi coâng thöùc Wilson hoaëc moïi
 18. caùch khaùc, hieåu ngaàm raèng löôïng haøng ñaët laø ñeàu ñaën. Ví duï : Löôïng haøng ñaët trung bình laø 54.5, dieu nay øñöa ra moät löôïng kinh teá laø 90.42. Chon 90, söï ñaët haøng seõ laø ( 90, 90, 0, 90), vaø so luong phai döï tröõ laø (38, 41, 18, 52), voi toång chi phí 3*75 + 149*1 = 374. 10. 7. 7 Löôï ng ñeå buø moät soá chu kyø coá ñònh Söï giao haøng duoc thuc hien ñeàu ñaën trong p chu kì voiø so löôïng dap ung moät caùch chính xaùc löôïng haøng can cuûa p chu kì naøy. Soá p coù theå ñöôïc xaùc ñònh bôûi söï mo phong (simulation) hoaëc laøm troøn chu kì theo coâng thöùc Wilson. Ví duï: neáu chuùng ta laáy p = 2, söï ñaët haøng seõ laø (139, 0, 79, 0) vaø dieu naøy dua den chi phí laø 75*2 + 87 + 56 = 293. 10. 8 G ôùi haï n cuûa phöông phaùp M i RP Nhu chuùng ta coù theå ghi nhaän treân ví duï, ly luan cuûa pheùp tính MRP laø raát ñôn giaûn. Voi moät coâng ty rat lon, quaûn lí vaøi traêm saûn phaåm hoaøn chænh vaø vaøi nghìn thaønh phaàn, söï khoù khaên cuûa söï vaän duïng naèm ôû khoái du lieu phaûi quaûn lí vaø soá pheùp tính phaûi thöïc hieän. Töø ñoù coù hình töôïng buøng noå ôû pha tính toaùn ("söï buøng noå pheùp tính"). Ñeå tieán haønh MRP1 ñoøi hoûi moät khoái du lieu tö caùc khu vuc khaùc nhau cuûa coâng ty. 1. keá hoaïch saûn xuaát chinh (yeâu caàu saûn phaåm hoaøn chænh) vaø nhöõng yeâu caàu ñoäc laäp veà thaønh phaàn. 2. thoâng tin veà traïng thaùi thöôøng truc cuûa khoái haøng döï trö, cuûa nhöõng OF phaùt ra. 3. Muïc luïc cuûa saûn phaåm. 4. thoâng tin veà söï vaän haønh cac xöôûng (kyø haïn san xuat, tæ so hu hong, lo, döï tröõ an toaøn). 5. thoâng tin lieân quan veà ngöôøi cung öùng ( kyø haïn giao haøng, döï tröõ mong ñôïi). Söï toàn taïi cuûa taäp hôïp nhöõng thoâng tin naøy laø moät ñieàu kieän caàn thieát neáu chuùng ta muoán ñöa phöông phaùp
 19. naøy vaøo trong coâng ty. Tuy nhieân, noù khoâng phaûi laø moät ñieàu kieän ñuû ñeå phöông phaùp vaän haønh toát. Trong thöïc teá, khoái du lieu raát lôùn vaø vaán ñeà cap nhat, thaäm chí söï lieân keát (coherence) giua cac du lieu nay can phai duoc luu tam. Nhöõng söï vaän haønh loaïn ñöôïc ghi nhaän cuûa MRP thuong do söï quaûn trò cac co so du lieu nay hôn la nhöõng nguyeân tacù cuûa phöông phaùp. 1. keá hoaïch saûn xuaát chinh (PDP) : chuùng ta ñaõ nhaán maïnh nhieu treân söï kieän raèng nhöõng soå kyø haïn (eùcheùanciers) (PIC hoaëc PDP) phaûi coù tinh thöïc teá. Dac biet, chungï phaûi toân troïng söï caân baèng giua khoi luong cong viec vaø kha nang. Ñieàu naøy rat caàn thieát trong MRP1, nôi chuùng ta laøm vieäc khoâng tính ñeán kha nang cuûa xöôûng (chuùng ta laøm vieäc voi kha nang voâ haïn). 2. Thôøi gian tính toaùn vaø chi phí quaûn lí nhöõng du lieu laø tuy theo söï phöùc taïp cuûa caùc muïc luïc. Vì vaäy chuùng ta nen thu hep nhöõng muïc luïc baèng caùch “bo quen” nhöõng phaàn nhoû cuûa lôùp C , chuùng ta seõ quaûn lí chung don gian hôn. 3. Trong ví duï, chuùng ta dua vao muïc luïc cuûa tham khaûo cuoái cuøng (boä doø DX007). Chung ta khoâng phai luoân luoân coù theå co tham khaûo cuoái cuøng. Ñoái vôùi nhöõng coâng ty baùn nhöõng saûn phaåm da dang, soá tham khaûo khaùch haøng tang rat nhanh baèng caùch keát hôïp nhöõng löïa choïn, vaø coù theå ñaït con so vaøi traêm nghìn. Vì vaäy PDP dua treân nhöõng muïc luïc cac saûn phaåm tieâu chuaån, cong them vai phaàn traêm cho nhöõng khaû naêng löïa choïn. 4. Nhöõng pheùp tính MRP laø coù tính quyeát ñònh. Nhöõng OF vaø nhöõng ñôn ñaët haøng ñöôïc tính treân 1 PDP ñöôïc xem nhö chac chan. Dac biet, giöõa thôøi ñieåm 0 vaø thôøi ñieåm co cac san pham ñaàu tieân duoc tính, chuùng ta khoâng theå phan ung lai söï dao ñoäng cuûa nhu cau. Phan ung duy nhaát laø nho söï toàn taïi cuûa khoái haøng döï tröõ an toaøn. 5. Do nhieu lí do, nhöõng muïc luïc khoâng coá ñònh. Chuùng tieán trieån theo thôøi gian, moät thaønh phaàn ñöôïc thay theá bôûi moät thaønh phaàn khaùc, khaùi nieäm cuûa saûn phaåm ñöôïc caûi tieán (1 puce ôû möùc tich hop cao seõ thay theá vaøi puce) hoaëc tien trình ñöôïc chænh söûa (vôùi cuøng thaønh
 20. phaàn, chuùng ta seõ lap rap theo moät thöù töï khaùc). Quaûn lí caùc muïc luïc seõ phaûi ñaûm baûo nhöõng thay ñoåi nay vaø caùch thöùc di töø 1 muïc luïc sang 1 muïc luïc khaùc (chaúng haïn, söï thay doi ngaøy sau khi duøng heát khoái haøng döï tröõ hoac thay the san pham). 6. MRP thì ít phaûn öùng vôùi söï thay ñoåi cuûa nhu caàu, cuõng nhö saûn xuaát. Ñieàu naøy ñöôïc tính mot caùch xaùc ñònh bôûi nhöõng kyø haïn saûn xuaát vaø tæ leä hu hong. Ñeå traùnh taát caû vaán ñeà, xu höôùng ghi nhaän laø phaàn hu hong vaø kyø haïn ñöôïc ñanh giaù cao (chi can dua them cac thôøi gian giua nhöõng hoaït ñoäng). Nhan tien, ñieàu naøy cho pheùp doi pho voi vaøi raøng buoäc veà kha nang. 7. Moät coâng ty co nhieàu nhaø cung öùng cho 1 thaønh phaàn, nhöõng nhaø cung öùng coù nhieàu kyø haïn hoaëc nhieàu caùch giao haøng khaùc nhau. Duong nhien MRP se thiet lap söï quaûn lí cac nhaø cung öùng. 8. MRP caàn söï hieåu bieát cuûa tinh traïng hien haønh, vaø moät söï theo doi nhöõng lenh dat hang. Nghia la, moät söï saûn xuaát cöïc tieåu phaûi ñöôïc thiet lap. 9. Töông töï, phaûi bieát mot caùch töông ñoái chính xaùc tinh traïng cuûa haøng döï tröõ duoc cung caáp, ít nhat cho cac mat haøng lôùp A vaø B. Doi voi mat haøng lôùp C , nhat la taát caû nhöõng phaàn nhoû thong dung (khoanh nhoû, ñinh oác), chung duoc quan ly nhu phan ñaàu laø ñuû. 10. Trong vaøi coâng ty, MRP ñöôïc duøng treân moät phaïm vi raát lôùn so voi chu kì coâng nghieäp. That su la chuùng ta duøng 1 hoãn hôïp PDP+PIC luùc bat dau, vôùi nhöõng nhu caàu caøng ngay cang ít chaéc chan va vi vay ngay cang xa. 10 .   9 Tính kha nang trong MRP2 (nang suat)    10.9.1 Tính nang suat (Charges) Ñeå coù theå tính duoc nang suat cuûa moãi maùy, phaûi bieát nhöõng gam söï saûn xuaát cuûa moãi thaønh phaàn, may nao saûn xuaát, thôøi gian laøm vieäc tung ñôn vò, thôøi gian chuaån bò vaø thay ñoåi chuoãi. Nhöõng döõ lieäu naøy seõ hoaøn chænh döõ lieäu neàn ban ñaàu.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2