Chương 11: Kiểm toán hoạt động chi thường xuyên Ngân sách nhà nước

Chia sẻ: Hoang Thi Hong Nga | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:40

0
517
lượt xem
172
download

Chương 11: Kiểm toán hoạt động chi thường xuyên Ngân sách nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung: Đặc điểm chung của tổ chức quản lý Ichi thường xuyên NSNN với KTHĐ. Đặc điểm của quy trình kiểm toán hoạt động chi TX NSNN. Định hướng và trình tự xây dựng tiêu chuẩn đo lường và tiêu chí đánh giá hoạt động chi TX NSNN.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 11: Kiểm toán hoạt động chi thường xuyên Ngân sách nhà nước

 1. Chương 11: KTHĐ chi thường xuyên NSNN Nhóm 15 L/O/G/O
 2. Nội dung Đặc điểm chung của tổ chức quản lý  I chi thường xuyên NSNN với KTHĐ Đặc điểm của quy trình kiểm toán  II ạt động chi TX NSNN ho Định hướng và trình tự xây dựng  III tiêu chuẩn đo lường và tiêu chí  đánh giá hoạt động chi TX NSNN
 3. I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TỔ CHỨC  QUẢN LÝ CHI TX NSNN VỚI KTHĐ 1  ĐẶC ĐIỂM CHI TX NSNN  VỚI KTHĐ 2 2.ĐẶC ĐIỂM QUẢN LÝ  CHI TX NSNN VỚI KTHĐ
 4. I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TỔ CHỨC  QUẢN LÝ CHI TX NSNN VỚI KTHĐ CHI TX NSNN BỘ PHẬN CƠ BẢN   NGUỒN TRANG TRẢI  CỦA CHI TIÊU NSNN CÁC CP PS TX DUY TRÌ ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG BỘ MÁY  NHÀ NƯỚC
 5. Quan niệm về chi TX NSNN Thứ nhất Thứ hai Trong quan hệ  Trong quan hệ với với đối tượng   việc thực hiện các  chung của KT  mục tiêu của KTHĐ: chi:  Kết quả chi TX  Thực hiện  thể hiện qua khối kiểm toán bp  lượng và chất lượng cơ bản của  dịch vụ công đã  chi NS được thực hiện
 6. Phân loại và xu hướng  hiện nay
 7. 1. ĐẶC ĐIỂM CHI TX NSNN  VỚI KTHĐ 1 2 3 4 T/c  Tính  Về  Tính  các hoàn  mục  ổn     trả tiêu định khoản  chi
 8. Về mục tiêu Mức chi  tiêu Kết quả từ  các khoản  chi đó Mức  Lợi ích  tiết  liên đới  Hiệu quả, hiệu  kiệm  giữa các  năng chi  kỳ trong 
 9. VỀ TÍNH CHẤT CÁC KHOẢN CHI TIÊU DÙNG   KTHĐ cần hướng tới tính   XàHỘI XH theo yc công khai, dân  chủ, công bằng, minh bạch  KTHĐ cũng cần quan tâm  đến cả hiện tại và   TÍNH ĐẦU  TƯ tương lai
 10. Không Mang  Mang tính  mang tính  tính TX  lâu dài về  hoàn trả về mặt  mặt hiệu  trực tiếp phát  quả  sinh KT­XH VỀ TÍNH HOÀN TRẢ
 11. VỀ TÍNH ỔN ĐỊNH  Cơ sở: Sự ổn định về mục tiêu, chức  năng, nhiệm vụ của từng loại hoạt động  trong bộ máy NN.ng   Mang tính tươ đối Tỷ lệ Chi Quy  Các tiêu Kết mô Khoản  quả chi KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG
 12. 2.ĐẶC ĐIỂM QUẢN LÝ CHI TX NSNN VỚI KTHĐ Tính pháp lý cao và  phân  cấp rõ ràng trong  QLý hiệu quả hoạt động  qlý. gắn với tiết kiệm CP hợp lý Quản lý theo định mức Vận dụng chu trình ngân sách phù  hợp với đặc điểm chi TX
 13. 2.1.TÍNH PHÁP LÝ CAO VÀ PHÂN CẤP  RÕ RÀNG TRONG QUẢN LÝ ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP I Trực tiếp nhận dự toán năm do cơ quan NN trung ương hoặc địa phương giao và phân bổ ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP II Trực thuộc đơn vị dự toán cấp I, nhận dự toán NS phân bổ từ đơn vị cấp I và phân bổ cho đơn vị dự toán cấp III ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP III Trực tiếp sử dụng kinh phí, nhận kinh phí theo dự toán từ đơn vị dự toán cấp II
 14. 2.2.Quản lý hiệu quả hđ gắn  với tiết kiệm CP hợp lý Bản chất chi TX không hoàn  trả trực tiếp Nguồn ngân sách bị giới  hạn
 15. 2.3. Quản lý theo định mức Quản lý theo định mức Định mức Định mức chi theo chi mục chi tổng hợp
 16. Định mức chi theo mục chi Xác định nhu cầu cho mỗi mục chi 1 2 Tổng hợp nhu cầu theo  các mục 3 Xđ khả năng TC cho NC  chi 4 Cân đối khả năng và  nhu cầu
 17. Định mức chi tổng hợp Thiết lập cân đối TQ và qđ Xác định đm TH Thiết khả năng lập cân đối Đánh giá đáp ứng TQ và qđ đm tình hình nhu cầu TH chi TX cho Xác định thực tế trên của từng đv. đối tượng TH đm NS chi TX cho tính mức chi hiện từng đv. chi tổng hành hợp
 18. 2.4.VẬN DỤNG CHU TRÌNH NS  PHÙ HỢP VỚI ĐẶC ĐIỂM CHI  TX 1 2 3 Lập dự Chấp hành Quyết toán toán chi dự toán chi thường thường chi thường xuyên xuyên xuyên
 19. LẬP DỰ TOÁN 1.Căn cứ lập dự  toán 1 2 3 Chủ Mục tiêu Khả năng trương, chiến đáp ứng chính sách lược đặt nguồn của từng ra hoặc kinh phí quốc gia kế hoạch cho nhu trong từng phát triển cầu chi TX thời kỳ KTXH
 20. 2.Trình tự lập dự  toán Bước 1 Bước  Bước 3 2 dựa vào dự  Các đvcs  dự  toán thu –  lập dự  toán  chi NSNN  toán kp  được  kỳ kế  hoạch để  gửi đv  thông  xác định  dự toán  qua và  các định  cấp trên  phân  mức chi   xét  bổ tổng hợp duyệt 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản