intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuong 16- Hợp đồng và thỏa ước lao động tập thể

Chia sẻ: Dinhtrongtung Tung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:49

487
lượt xem
122
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Người sử dụng lao động - Các cơ quan NN, Tổ chức XH, Cơ quan tổ chức nước ngoài đóng trên lãnh thổ VN phải có tư cách pháp nhân - Cá nhân, tổ chức không có tư cách pháp nhân, phải có đủ điều kiện thuê mướn lao động theo quy định của pháp luật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuong 16- Hợp đồng và thỏa ước lao động tập thể

 1. LOGO www.themegallery.com NHÓM: Phạm phương Nhung Nguyễn Thị Huệ Nguyễn Việt Hương. LỚP: Quản trị quảng cáo 49 CHƯƠNG XVI: HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ
 2. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 1 3 THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ 2 3 LOGO www.themegall
 3. I. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 1. Khái niệm, phân loại, nội dung hợp đồng lao động 2. Kí và thực hiện hợp đồng lao động trong doanh nghiệp 3. Tạm hoãn và chấm dứt hợp đồng lao động LOGO www.themegall
 4. 1. KHÁI NIỆM- điều 26-Bộ luật lao động Hợp đồng Việc làm có trả công lao động là thỏa ước giữa người Điều kiện lao động lao động và người sử dụng lao Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên động về: LOGO www.themegall
 5. Các hình thức tồn tại Phân loại HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÔNG •HỢP ĐỒNG BẰNG MIỆNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN (công việc tạm thời, thời hạn HỢP ĐỒNG dưới 3 tháng) LAO ĐỘNG XÁC ĐỊNH THỜI •HỢP ĐỒNG BẰNG VĂN HẠN (1-3 năm) BẢN (áp dụng cho HĐ không HỢP ĐỒNG LAO xác định thời hạn và HĐ có ĐỘNG MÙA VỤ thời hạn 3 tháng trở lên) HOẶC THEO MỘT CÔNG VIỆC NHẤT ĐỊNH (dưới 1 năm) LOGO www.themegall
 6. NỘI DUNG CHỦ YẾU Bảo hiểm xã hội với người lao động Tiền lương( tiền công) Điều kiện và an toàn vệ sinh lao động Địa điểm làm việc, thời hạn hợp đông Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi Công việc phải làm: tên công việc, chức danh, nhiệm vụ LOGO www.themegall
 7. 2. Kí và thực hiện hợp đồng lao động trong doanh nghiệp  Phương thức giao kết HĐ 2.1. Kí HĐLĐ - Trực tiếp giữa người LĐ và người sử dụng LĐ - Kí kết giữa người sử dụng LĐ và người được ủy quyền hợp pháp thay mặt cho 1 nhóm người Lao động LOGO www.themegall
 8. Các điều kiện 2 bên cần thỏa mãn khi Kí HĐLĐ  Người sử dụng lao động - Các cơ quan NN, Tổ chức XH, Cơ quan tổ chức nước ngoài đóng trên lãnh thổ VN phải có tư cách pháp nhân - Cá nhân, tổ chức không có tư cách pháp nhân, phải có đủ điều kiện thuê mướn lao động theo quy định của pháp luật - Cá nhân phải đủ 18 tuổi trở lên LOGO www.themegall
 9. Người lao động -Ít nhất đủ 1 5 tuổi -Có khả năn g lao động -Có khả năn g nhậ n thức đầy đủ h àn h v i và hậu quả hàn h vi NOTE: Người LĐ có thể giao kết 1 hoặc nhiều hợp đồng LĐ với 1 hoặc nhiều người Sử dụng LĐ, nhưng phải đảm bảo thực hiện các hợp đồng đã giao kết. Công việc theo hợp đồng phải do người giao kết thực hiên, nêu giao cho người khác phải có được sự đồng ý của ngườ SD lao động www.themegall LOGO
 10. 2.2. Thực hiện HĐLĐ  Hiệu lực hợp đồng Hợp đồng Lao động có hiệu lực từ ngày kí hoặc từ ngày do 2 bên thỏa thuận  Thay đổi nội dung Hợp đồng: -Bên nào muốn thay đổi phải báo trước bên kia ít nhất 3 ngày -HĐ được sửa đổi bổ sung hoặc giao kết HĐ mới LOGO www.themegall
 11.  Giai đoạn thử việc - Người LĐ và người sử dụng LĐ thỏa thuận về việc làm thử, thời gian thử việc, quyền và nghĩa vụ 2 bên - Thời gian thử việc không quá 60 ngày với LĐ chuyên môn kĩ thuật cao, 30 ngày với lao động khác. Lương thử việc ít nhất bằng 70% lương cấp bậc công việc. - Mỗi bên có quyền hủy bỏ HĐLĐ mà không cần báo trước và bồi thường LOGO www.themegall
 12.  TH: DN sát nhập, hợp nhất, chia tách,chuyển quyến sở hữu, quyền quản lí - Người sử dụng LĐ chịu trách nhiệm thực hiện Hợp đồng LĐ đến khi hết hạn hợp đồng - Nếu người LĐ phải chấm dứt Hợp đồng LĐ thì được hưởng trợ cấp mất việc (mỗi năm làm việc được 1 tháng lương) LOGO www.themegall
 13. Tạm thời chuyển người LĐ làm công việc trái Người lao động nghề , không quá 60 Quyền gặp khó khăn ngày/năm, lương bằng ít đột xuất hoặc nhất 70% mức lương cũ, do nhu cầu Được báo trước ít nhất 3 kinh doanh ngày LOGO www.themegall
 14. 3. TẠM HOÃN VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 3.1. Tạm hoãn HĐLĐ  Người lao động đi nghĩa vụ quân sự hoặc nghĩa vụ CD khác do pháp luật quy định.  Người LĐ bị tạm giữ tạm giam.  Các trường hợp khác do tự thỏa thuận LOGO www.themegall
 15. 3.2. Chấm dứt HĐLĐ Hết hạn hợp đồng Đã hoàn thành công HĐLĐ việc theo hợp đồng chấm dứt trong các TH sau Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng LOGO www.themegall
 16. 3.2. Chấm dứt HĐLĐ Người lao động bị kết án tù hoặc bị cấm làm công việc cũ theo quyết định của tòa án HĐLĐ Người LD chết hoặc mất chấm dứt tích theo quyết định của tòa trong các án TH sau Người SDLD bị kết án tù giam hoặc bị tòa án cấm làm công việc cũ, phá sản, chết, mất tích mà doanh nghiệp phải đóng cửa LOGO www.themegall
 17. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi: 1. Không được bố trí công việc theo đúng loại, địa điểm làm việc hoặc điều kiện LD đã thỏa thuận. 2. Không được trả công đầy đủ hoặc trả công không đúng thời hạn thỏa thuận. 3. Bị ngược đãi hoặc bị cưỡng bức lao động. 4. Người LD bị ốm đau, mà khả năng lao động chưa phục hồi (người LD phải báo trước ít nhất 3 ngày) LOGO www.themegall
 18. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi: 5. Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không tiếp tục thực hiện hợp đồng. 6. Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở các cơ quan nhà nước. (báo trước ít nhất 30 ngày đối với HDLD từ 1-3 năm, 3 ngày đối với HD mùa vụ) LOGO www.themegall
 19. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi 7. Lao động nữ có thai phải nghỉ việc theo địa chỉ của thầy thuốc. (thời hạn báo trước tùy thuộc vào thời hạn do thầy thuốc quy định) Note: Người LD làm theo HDLD không thời hạn thì phải báo trước ít nhất 45 ngày khi đơn phương chấm dứt HDLD. Người bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 6 tháng thì phải báo trước ít nhất 3 ngày) LOGO www.themegall
 20. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt HDLD khi:  Người LD thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ.  Người LD bị xử lý kỷ luật xa thải.  Người LD bị ốm đau mà sức khỏe chưa phục hồi. LOGO www.themegall
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2