Chương 16: Thiết kế và quản trị truyền thông marketing tích hợp

Chia sẻ: Muay Thai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
321
lượt xem
120
download

Chương 16: Thiết kế và quản trị truyền thông marketing tích hợp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của môn học: Học hỏi các bước cơ bản trong việc phát triển một chương trình truyền thông marketing hiệu quả, hiểu các bước liên quan đến việc phát triển một chwong trình quảng cáo, tìm hiểu làm thế nào công ty có thể khai thác marketing tiềm năng của khuyến mãi bán hàng, quan hệ công chúng, marketing trực tiếp và e-marketing.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 16: Thiết kế và quản trị truyền thông marketing tích hợp

 1. Chapter 16 Thiết Thiết kế và quản trị truyền thông thông marketing tích hợp Slide 0
 2. Mục tiêu  Học hỏi các bước cơ bản trong việc phát triển một chương trình truyền thông marketing hiệu quả.  Hiểu các bước liên quan đến việc phát triển một chwong trình quảng các.  Tìm hiểu làm thế nào công ty có thể khai thác marketing tiềm năng của khuyến mãi bán hàng, quan hệ công chúng, marketing trực tiếp và e-marketing. Slide 1
 3. Truyền thông marketing Các công cụ truyền thông  Quảng cáo  Quan hệ công chúng  Khuyến mãi  Marketing trực bán hàng tiếp  Bán hàng cá nhân Slide 2
 4. Phát Phát triển truyền thông marketing hiệu hiệu quả Các bước trong phát triển chương trình truyền thông marketing  Xác định công chúng  Xây dựng ngân sách mục tiêu  Lựa chọn phối thức  Xác định các mục tiêu truyền thông truyền thông marketing  Thiết kế thông điệp  Đo lường kết quả  Lựa chọn kênh truyền  Quản trị tiến trình truyền thông thông. marketing tích hợp. Slide 3
 5. Phát Phát triển truyền thông marketing hiệu hiệu quả  Bước 1: Xác định công chúng mục tiêu – Đánh giá cảm nhận của công chúng về hình ảnh sản phẩm/công ty do với đối thủ cạnh tranh  Bước 2: Các mục tiêu hành vi, nhận thức và tình cảm có thể được thiết lập  Bước 3: Mô hình AIDA hướng dẫn thiết kế thông điệp. Slide 4
 6. Phát Phát triển truyền thông marketing hiệu hiệu quả  Quyết định nội Thiết kế thông điệp dung thông điệp liên quan đến việc  Nội dung lựa chọn chủ đề, ý  Cấu trúc tưởng  Hình thức  Các loại chủ đề  Nguồn – Lý tính – Tình cảm – Đạo đức Slide 5
 7. Phát Phát triển truyền thông marketing hiệu hiệu quả  Thông điệp một Thiết kế thông điệp chiều vs. thông điệp hai chiều  Nội dung  Thứ tự các lập  Cấu trúc luận  Hình thức  Nguồn Slide 6
 8. Phát Phát triển truyền thông marketing hiệu hiệu quả  Các quyết định về hình Thiết kế thông điệp thức thông điệp đa dạng theo loại phương tiện truyền thông, có thể bao gồm:  Nội dung – Bảng biểu, hình ảnh  Cấu trúc – Tựa đề, nội dung – Hiệu ứng âm thanh,  Hình thức chất lượng âm thanh – Hình dáng, cảnh, kết  Nguồn cấu của bao bì Slide 7
 9. Phát Phát triển truyền thông marketing hiệu hiệu quả  Đặc điểm nguồn Thiết kế thông điệp thông điệp có thể tác động đến sự  Nội dung chú ý và gợi nhớ  Các nhân tố ẩn sau  Cấu trúc cảm nhận về độ tin cậy của nguồn:  Hình thức – Tính chuyên gia  Nguồn – Tính đáng tin cậy – Tính đáng yêu Slide 8
 10. Phát Phát triển truyền thông marketing hiệu hiệu quả  Bước 4: Lựa chọn kênh truyền thông – Kênh truyền thông cá nhân  Tính hiệu quả xuất phát từ tính cá nhân hóa và phản hồi  Tồn tại một số phương pháp kích thích các kênh truyền thông cá nhân – Kênh truyền thông phi cá nhân  Sựảnh hưởng đến từ tiến trình truyền thông hai giai đoạn Slide 9
 11. Phát Phát triển truyền thông marketing hiệu hiệu quả Các phương pháp kích thích truyền thông cá nhân  Dành những nỗ lực vượt bậc  Phát triển quảng cáo với cho những cá nhân có tầm tác “giá trị giao tiếp” cao động hoặc cho công ty  Sử dụng marketing vi rút  Tạo ra người lãnh đạo ý kiến (lan truyền)  Làm việc thông qua những  Phát triển các kênh truyền thành viên cộng đồng có tầm miệng ảnh hưởng  Xây dựng forum (diễn  Sử dụng những người có tầm đàn) điện tử. ảnh hưởng trong các quảng cáo chứng thực Slide 10
 12. Phát Phát triển truyền thông marketing hiệu hiệu quả  Bước 5: Thiết lập ngân sách truyền thông marketing – Phương pháp theo khả năng – Phương pháp % doanh thu – Phương pháp tương đồng với đối thủ cạnh tranh – Phương pháp mục tiêu – nhiệm vụ  Bước 6: Quyết định phối thức truyền thông marketing Slide 11
 13. Phát Phát triển truyền thông marketing hiệu hiệu quả  Quảng cáo Lựa chọn phối thức truyền thông  Khuyến mãi bán hàng  Các công cụ truyền  Quan hệ công thông cổ động chúng và tuyên truyền  Các nhân tố lựa chọn  Marketing trực tiếp  Bán hàng cá nhân Slide 12
 14. Phát Phát triển truyền thông marketing hiệu hiệu quả  Thị trường tiêu Lựa chọn phối thức dùng vs. thị trường truyền thông tổ chức  Các công cụ truyền  Giai đoạn sẵn sàng thông cổ động mua của khách hàng  Các nhân tố lựa  Giai đoạn trong chu chọn kỳ sống sản phẩm  Vị trí trên thị trường Slide 13
 15. Phát Phát triển truyền thông marketing hiệu hiệu quả  Bước 7: Đo lường kết quả – Nhận biết, nhớ, thái độ, hành vi  Bước 8: quản trị tiến trình truyền thông marketing tích hợp – Tạo sự thống nhất mạnh mẽ hơn trong các thông điệp và sự tác động lên doanh thu lớn hơn. – Cải thiện khả năng của doanh nghiệp trong việc hướng đến đúng khách hàng vào đúng thời điểm với đúng thông điệp Slide 14
 16. Phát Phát triển và quản lý chương trình quảng quảng cáo  Các mục tiêu có thể Năm Ms trong quảng được sắp xếp như cáo sau:  Sứ mệnh (Mission) – Thông tin Thuyết phục –  Tiền (Money) Nhắc nhớ –  Thông điệp (Message) Củng cố –  Phương tiện truyền thông (Media)  Đo lường (Measurement) Slide 15
 17. Phát Phát triển và quản lý chương trình quảng quảng cáo Năm Ms trong quảng  Các nhân tố được cáo xem xét khi thiết lập ngân sách:  Sứ mệnh (Mission) – Giai đoạn trong chu kỳ  Tiền (Money) sống sản phẩm – Thị phần và cơ sở khách  Thông điệp (Message) hàng  Phương tiện truyền – Cạnh tranh và nhóm cạnh thông (Media) tranh – Tần suất quảng  Đo lường (Measurement) – Khả năng thay thế của sản phẩm Slide 16
 18. Phát Phát triển và quản lý chương trình quảng quảng cáo  Các nhân tố cần xem xét Năm Ms trong quảng khi lựa chọn thông điệp cáo quảng cáo: – Soạn thảo thông điệp  Sứ mệnh (Mission) – Đánh giá thông điệp và lựa  chọn Tiền (Money) – Thực hiện thông điệp  Thông điệp (Message) – Xem xét lại tính trách nhiệm xã hội của thông  Phương tiện truyền điệp thông (Media)  Đo lường (Measurement) Slide 17
 19. Phát Phát triển và quản lý chương trình quảng quảng cáo Năm Ms trong quảng  Phát triển chiến lược cáo phương tiện truyền thông (PTTT):  Sứ mệnh (Mission) – Quyết định độ phủ, tần  Tiền (Money) suất và tác động  – Lựa chọn phương tiện Thông điệp (Message) truyền thông và phương  Phương tiện truyền tiện chuyển tải thông (Media) – Xác định kế hoạch cho  Đo lường PTTT (Measurement) – Xác định vị trí địa lý của các PTTT Slide 18
 20. Phát Phát triển và quản lý chương trình quảng quảng cáo Các loại phương tiện truyền thông quan trọng  Tạp chí  Phương tiện ngoài trời  Ti vi  Trang vàng  Thư trực tiếp  Bản tin  Đài phát thanh  Brochures  Báo  Điện thoại  Internet Slide 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản