Chương 4:Ứng dụng soạn thảo văn bản

Chia sẻ: Mvnc Bgfhf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:55

0
43
lượt xem
9
download

Chương 4:Ứng dụng soạn thảo văn bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tin học ứng dụng là một chương trình xử lý văn bản được ứng dụng rộng rãi hiện nay. Với chương trình này bạn có thể soạn thảo và trình bày một bức thư, lá đơn, giấy mời, công văn, hợp đồng, tiểu luận, đồ án, luận án tốt nghiệp và chuyên nghiệp hơn bạn có thể làm sách, báo, tạp chí,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 4:Ứng dụng soạn thảo văn bản

 1. TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG SOẠN THẢO VĂN BẢN Ứng dụng soạn thảo văn bản 1
 2. Đ TH C Nội dung 1 Tổng quan 2 Định dạng văn bản 3 Bảng biểu 4 Các đối tượng đồ họa 5 Một số chức năng khác Ứng dụng soạn thảo văn bản 2
 3. Đ TH C Tổng quan 1 Giới thiệu Microsoft Word 2 Tùy biến môi trường soạn thảo 3 Quản lý tập tin văn bản 4 Các thao tác trên khối văn bản Ứng dụng soạn thảo văn bản 3
 4. Đ TH C Tổng quan  Giới thiệu Microsoft Word • Chức năng của Word • Các phiên bản của Word • Sử dụng thông tin trợ giúp  Tùy biến môi trường soạn thảo  Quản lý tập tin văn bản  Các thao tác trên khối văn bản Ứng dụng soạn thảo văn bản 4
 5. Đ TH C Chức năng của Word Soạn thảo văn bản Ứng dụng soạn thảo văn bản 5
 6. Đ TH C Chức năng của Word Bảng biểu Ứng dụng soạn thảo văn bản 6
 7. Đ TH C Chức năng của Word Vẽ đồ thị Ứng dụng soạn thảo văn bản 7
 8. Đ TH C Chức năng của Word Vẽ hình Ứng dụng soạn thảo văn bản 8
 9. Đ TH C Các phiên bản của Microsoft Word  Word 95  Word 98  Word 2000  Word 2002/XP  Word 2003  Word 2007  Word 2010 Word 2013 Ứng dụng soạn thảo văn bản 9
 10. Đ TH C Sử dụng thông tin trợ giúp - trực tuyến Ứng dụng soạn thảo văn bản 10
 11. Đ TH C Sử dụng thông tin trợ giúp Hệ thống trợ giúp của MS Word: F1 Ứng dụng soạn thảo văn bản 11
 12. Đ TH C Tổng quan  Giới thiệu Microsoft Word  Tùy biến môi trường soạn thảo  Quản lý tập tin văn bản  Các thao tác trên khối văn bản Ứng dụng soạn thảo văn bản 12
 13. Đ TH C Tùy biến môi trường soạn thảo File > option Ứng dụng soạn thảo văn bản 13
 14. Đ TH C Tổng quan  Giới thiệu Microsoft Word  Tùy biến môi trường soạn thảo  Quản lý tập tin văn bản • Tạo một văn bản mới • Mở một văn bản đã có trên đĩa • Lưu một văn bản vào đĩa • Đóng một văn bản  Các thao tác trên khối văn bản Ứng dụng soạn thảo văn bản 14
 15. Đ TH C Tạo một văn bản mới Menu: File > New Phím tắt: Ctrl+N Chuột: Ứng dụng soạn thảo văn bản 15
 16. Đ TH C Mở một văn bản đã có trên đĩa Menu: File > Open Phím tắt: Ctrl+O Chuột: Ứng dụng soạn thảo văn bản 16
 17. Đ TH C Lưu một văn bản vào đĩa Menu: File > Save Phím tắt: Ctrl+S Chuột: Ghi chú: Lần đầu giống lưu bản sao Ứng dụng soạn thảo văn bản 17
 18. Đ TH C Lưu bản sao Menu: File > Save As… Ứng dụng soạn thảo văn bản Ứng dụng soạn thảo văn bản 18
 19. Đ TH C Đóng một văn bản Menu: File > Exit Phím tắt: ALT+F4 Nhấn nút Exit Ứng dụng soạn thảo văn bản 19
 20. Đ TH C Tổng quan  Giới thiệu Microsoft Word  Tùy biến môi trường soạn thảo  Quản lý tập tin văn bản  Các thao tác trên khối văn bản • Chọn khối • Sao chép khối • Di chuyển khối Ứng dụng soạn thảo văn bản 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản