intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương I - Các kiến thức cơ bản về máy tính

Chia sẻ: Phan Quốc Hội | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

700
lượt xem
108
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tin và xử lý thông tin Thông tin là gì? Hoạt động thông tin của con người  Tiếp nhận, lưu trữ, xử lý, trao đổi (truyền) Các dạng thông tin cơ bản  Văn bản, hình ảnh,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương I - Các kiến thức cơ bản về máy tính

 1. Các kiến thức cơ bản về máy tính 1
 2. Nội dung Thông tin và xử lý thông tin Biểu diễn thông tin trong máy tính Các bước giải quyết một bài toán bằng máy tính THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 2
 3. Thông tin và xử lý thông tin Thông tin là gì? Hoạt động thông tin của con người Tiếp nhận, lưu trữ, xử lý, trao đổi (truyền)  Các dạng thông tin cơ bản Văn bản, hình ảnh, âm thanh  THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 3
 4. Biểu diễn thông tin trong máy tính Biểu diễn dưới dạng dãy bit, chỉ gồm hai ký hiệu 0 và 1  Hệ đếm nhị phân Đơn vị lưu trữ cơ bản trong máy tính gọi là Byte, gồm một bộ 8 BIT, biểu diễn được tối đa 256 trạng thái. Các bội số của Byte: KiloByte (KB) = 1024 Byte  MegaByte (MB) = 1024 KB  GigaByte (GB) = 1024 MB  TeraByte (TB) = 1024 GB  …  THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 4
 5. Biểu diễn thông tin trong máy tính Hệ nhị phân Cách chuyển Hệ thập phân ↔ Hệ nhị phân  Hệ bát phân Hệ thập lục phân … THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 5
 6. Các bước giải quyết một bài toán bằng máy tính Bài toán Thuật toán Ngôn ngữ lập trình Máy tính THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 6
 7. 2. Lưu đồ thuật toán Thuật toán: trật tự hữu hạn các bước giải quyết bài toán Lưu đồ (sơ đồ khối) là công cụ trực quan giúp mô phỏng thuật toán Mô tả nhập dữ liệu (input), dữ liệu xuất (output)  và luồng xử lý thông qua các ký hiệu hình học THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 7
 8. Các ký hiệu Ký hiệu Diễn giải STT Bắt đầu/Kết thúc chương 1 trình Luồng xử lý 2 Điều khiển lựa chọn 3 Nhập/Xuất dữ liệu 4 THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 8
 9. Các ký hiệu Ký hiệu Diễn giải STT Xử lý, tính toán hoặc gán 1 Trả về giá trị 2 Điểm kết nối tiếp theo (Sử dụng khi lưu đồ vượt quá 3 trang THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 9
 10. Ví dụ minh họa Bài toán: Tính tổng hai số nguyên? Bắt đầu Nhập a, b c=a+b Xuất c Kết thúc THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 10
 11. Ví dụ minh họa Giải phương trình ax+b=0 Giải phương trình ax2+bx+c=0 Nhập a, b S x=-b/a a=0 Đ S VN b=0 Đ VSN Kết thúc THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 11
 12. Ví dụ minh họa Tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương a, b Thuật toán Euclid (300 năm tr.CN): Với r=a mod b  Cách khác Khi nào a≠ b thực hiện: Nếu a > b thì a=a-b Ngược lại thì b=b-a Xuất a; THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 12
 13. Giới thiệu chung về ngôn ngữ 13
 14. Nội dung 1 Giới thiệu chung về ngôn ngữ C 2 Phần mềm Borland C 1 Các bước để chạy một chương trình C 2 Cấu trúc tổng quan của một chương trình C THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 14
 15. 1. Giới thiệu chung Ngôn ngữ lập trình C Bài toán Phương tiện mô tả thuật toán. Thuật toán Ngôn ngữ lập trình Máy tính THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 15
 16. Ngôn ngữ lập trình C Ngôn ngữ C ra đời năm 1972, do Dennis Ritchie phát triển tại Bell Lab Phát triển thành C++ vào năm 1983 Ngôn ngữ được sử dụng rất phổ biến Có nhiều trình biên dịch C khác nhau Turbo C  Borland C  GCC  Visual Studio  THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 16
 17. Ngôn ngữ lập trình C Chương trình C cần biên dịch từ mã lệnh sang mã máy để có thể chạy được 1010000010000 #include void main() 1000101010100 C Compiler { 0000101010000 (Trình biên dịch C) printf(“Xin chao”); 0111000001001 getch(); 1010101001010 } Thực hành trên Borland C Cung cấp môi trường tích hợp cho phép soạn  thảo và biên dịch THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 17
 18. Phần mềm Borland C Cài đặt Borland C 3.1 Cách khởi động Sử dụng menu Help F1: Xem toàn bộ thông tin trong phần trợ giúp.  Ctrl-F1: Trợ giúp theo ngữ cảnh (tức là khi con  trỏ đang ở tại một từ nào đó, nếu nhấn Ctrl-F1 thì sẽ có trợ giúp nội dung liên quan đến mục từ đó) THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 18
 19. Giao diện Borland C THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 19
 20. Một số phím soạn thảo Chức năng Phím Xuống dòng Enter Chuyển đổi chế độ Chèn/ đè Insert Xóa kí tự ngay sau vị trí con trỏ Delete Xóa kí tự ngay trước vị trí con trỏ Back Space Xóa dòng kí tự chứa con trỏ Ctrl + Y Xóa các kí tự từ vị trí con trỏ đến cuối Ctrl + Q + Y dòng THĐC - Văn Thị Thiên Trang - 2010 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2