intTypePromotion=3

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ KHÁCH SẠN (PHẦN 3)

Chia sẻ: Vu Dat Dat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:6

0
819
lượt xem
304
download

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ KHÁCH SẠN (PHẦN 3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học Cơ sở dữ liệu và Phần mềm ứng dụng. Chương I: Tổng quan về CSDL. Trang bị kiến thức cơ bản về CSDL. Giới thiệu phương pháp thiết kế, xây dựng CSDL quan hệ, ngôn ngữ SQL.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ KHÁCH SẠN (PHẦN 3)

  1. THể LIÊN KếT SANG MÔ HÌNH QUAN Hệ 1. Nhan Vien(MaNV, Ho Ten, NSinh, Gioi Tinh, So CMT, Dia Chi, So DT, Chuc Vu) Nh ó m 8  th  Khoá chính: MaNV  Khoá ngoại: Không có  Xác định dạng chuẩn : Quan hệ đã đạt dạng chuẩn BC
  2. 1. Dich Vu (Ma DV, Ten DV, Gia DV, Nguoi QL)  Khoá chính: Ma DV Nh ó m 8  th  Khoá ngoại: Không có  Xác định dạng chuẩn: Quan hệ đã đạt dạng chuẩn Boyee-Codd
  3. 1. Khach Hang (Ma KH, Ten KH, Ngay Sinh, Gioi Tinh, So CMT, So DT, Nghe Nghiep, Quoc Tich)  Khoá chính: Ma KH Nh ó m 8  th  Khoá ngoại: Không có  Xác định dạng chuẩn: Quan hệ đạt dạng chuẩn Boyee-Codd
  4. 1. Hoa Don (Ma HD, Ten HD, Ma DV, Ma KH, Ngay lap HD)  Khoá chính: Ma HD  Khoá ngoai: Ma DV tham chiếu tới Dich Nh ó m 8  th Vu(Ma DV) Ma KH tham chiếu tới Khach Hang(Ma KH)  Xác định dạng chuẩn: Quan hệ đạt dạng chuẩn Boyee-Codd
  5. 1. Thue (So DK, Ma KH, So Phong, Ngay den, Ngay DK, Ngay di)  Khoá chính: So DK  Khoá ngoại: Ma KH tham chiếu tới Khach Nh ó m 8  th Hang (Ma KH) So Phong tham chiếu tới Phong (So Phong)  Xác định dạng chuẩn: Quan hệ đạt dạng chuẩn Boyee-Codd
  6. 1. Phong(So Phong, Loai Phong, Gia Phong)  Khóa chính: So Phong  Khóa ngoại: Không có  Xác định dạng chuẩn: Quan hệ đạt dạng Nh ó m 8  th chuẩn Boyee-Codd

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản