intTypePromotion=3

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ KHÁCH SẠN (PHẦN 2)

Chia sẻ: Vu Dat Dat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:5

0
1.252
lượt xem
336
download

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ KHÁCH SẠN (PHẦN 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cơ sở dữ liệu quản lý khách sạn (phần 2)', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ KHÁCH SẠN (PHẦN 2)

  1. II/ XÂY DựNG SƠ Đồ THựC THể LIÊN KếT  Từ các khảo sát trên ta xây dựng sơ đồ thực thể liên kết bao gồm: Nh ó m 8  th Các thực thể Các tập thực thể bao gồm các thuộc tính Thuộc tính kết nối Mối liên kết
  2.  Các thực thể: Nhan Vien Nh ó m 8  th Nguoi QL Dich Vu Khach Hang Hoa Don Phong Phong Dich Vu
  3.  Các tập thực thể bao gồm các thuộc tính: (Các thuộc tính khóa được gạch dưới) – Nhan Vien (Ma NV, Ho Ten, NSinh, Gioi Nh ó m 8  th Tinh, So CMT, Dia Chi, So DT, Chuc Vu) – Nguoi QL (Ma NV, Ho Ten, NSinh, Gioi Tinh, So CMT, Dia Chi, So DT) – Dich Vu (Ma DV, Ten DV, Gia DV) – Khach Hang (Ma KH, Ten KH, Ngay Sinh, Gioi Tinh, So CMT, So DT, Nghe Nghiep, Quoc Tich) – Hoa Don (Ma HD, Ten HD, Ma DV, Ma KH, Ngay lap HD)
  4.  Thuộc tính kết nối: – Thue (So DK, Ngay den, Ngay DK, Ngay di, Tien dat)  Các mối liên kết: Nh ó m 8  th – Nguoi QL là 1 Nhan Vien – Nguoi QL quản lý một Dich Vu – Nhan Vien làm việc cho Dich Vu – Nhan Vien phục vụ Phong – Hoa Don cho Dich Vu – Hoa Don của Khach Hang – Phong DV là 1 Phong – Khach Hang sử dụng Dich Vu
  5. THốNG CƠ Sở Dữ LIệU KHÁCH SạN Nh ó m 8  th

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản