intTypePromotion=1

CHƯƠNG IV: FORM

Chia sẻ: HUỲNH BÁ HỌC | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:103

0
77
lượt xem
16
download

CHƯƠNG IV: FORM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Form là một thành phần dùng để cập nhật dữ liêu trên các Table, và là giao diện giữa người và máy. - Form thường được dùng trong các trường hợp sau: - Thiết kế màn hình nhập dữ liệu. - Thiết kế menu. - Thiết kế các màn hình tra cứu thông tin. - Tạo các màn hình giới thiệu, trợ giúp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG IV: FORM

 1. CHƯƠNG IV: FORM Khái niệm. I. Form là một thành phần dùng để cập nhật dữ - liêu trên các Table, và là giao diện giữa người và máy. Form thường được dùng trong các trường hợp - sau: - Thiết kế màn hình nhập dữ liệu. - Thiết kế menu. - Thiết kế các màn hình tra cứu thông tin. - Tạo các màn hình giới thiệu, trợ giúp.
 2. gồm có ba thành phần:  Form  Form Header: đầu form.  Detail: chi tiết hiển thị nội dung chi tiết của form.  Form footer: xuất hiện ở cuối form. Header Detail Footer
 3.  M ọi loại đối tượng xuất hiện trên form được gọi là điều khiển, có ba loại:  Điều khiển bị buộc: (Bound control) là điều khiển có nguồn dữ liệu lấy từ cơ sở dữ liệu: Tra cứu thông tin trong CSDL. Cập nhật thông tin vào CSDL.  Điều khiển không bị buộc: (Unbound control) thông tin không gắn với nguồn dữ liệu. Điều khiển tính toán được: giá trị của nó được tính toán từ các giá trị khác
 4. II. các dạng của form. - Dạng columnar: dữ liệu sẽ hiển thị theo từng cột, tại một thời điểm trên form chỉ thể hiện thông tin tương ứng của một mẫu tin. - Dạng Tabular: dữ liệu thể hiện trên nhiều cột tại một thời điểm trên biểu mẫu thể hiện thông tin của nhiều mẫu tin khác nhau.
 5.  Dạng justified: dạng này dữ liệu thể hiện trên nhiều cột nhưng chỉ thể một mẫu tin tại một thời điểm.  Dạng DataSheet View: dữ liệu thể hiện theo dạng bảng, không cho phép hiển thị các điều khiển trong Header và footer.
 6. II. Các chế độ hiển thị của form. - Chế độ Design View: dùng để chỉnh sửa cấu trúc form (View/Form design hay click vào nút View trên thanh công cụ) - Chế độ Form View: dùng đẻ thêm, sửa, xem, xóa dữ liệu. Khi ta cập nhật dữ liệu sẽ tác động đến Table hay Query làm nguồn(form/View). - Chế độ DataSheet View: giống như Form View nhưng không hiển thị được Form Header, Form Footer và hình ảnh đối với kiểu dữ liệu OLE
 7. Chế độ Design view
 8. Chế độ form view
 9. Data sheet view
 10. III. Thiết kế Form. 3.1. Thiết kế Form mới.  Bước 1: Ở thẻ Form, nhấn New, chọn Design View  Hoặc D_Click vào Create form in Design view như hình
 11. 2 1 3
 12. 3 thành phần quan trọng để làm việc:  Có  (1) Cửa sổ Form – nơi sẽ thiết kế và xây dựng các thông tin cần thiết theo yêu cầu bài toán.  Toàn bộ các thông tin trên form đều được chứa trong các đối tượng điều khiển (Control), các đối tượng này được lấy từ thanh công cụ Toolbox
 13. Thanh công cụ Toolbox – nơi chứa  (2) những đối tượng, những công cụ có thể đưa lên form với mục đích thiết kế giao diện và điều khiển dữ liệu theo bài toán.
 14. Cửa cổ Properties – nơi có thể thiết  (3) lập các thuộc tính (properties) cho form cũng như các đối tượng trên form;
 15.  Bước 2: Thiết lập nguồn dữ liệu cho form ở thuộc tính Record Source.  Bước này để xác định nguồn dữ liệu để form làm việc.  Chọn thuộc tính form bằng cách R_Click vào Form sau đó chọn Properties/ chọn tên đối tượng (điều khiển)
 16. Chọn tên đối tượng
 17.  Thiếtlập thuộc tính Record Source cho form bằng cách chọn tên bảng ở hộp Record Source. Có thể tìm thuộc tính này Tạo mới ở thẻ Data hoặc thẻ All query làm nguồn cho bảng Chọn bảng hoặc query đã t ạ o sẵ n
 18.  Chọn bảng hoặc query đã có sẵn (bảng và query đã được tạo trước đó) Chọn bảng hoặc query ở đây
 19.  Tạo query mới làm nguồn cho bảng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2