intTypePromotion=4
ANTS

Ví dụ về form

Xem 1-20 trên 109 kết quả Ví dụ về form
 • Form cung cấp cho một bộ máy cho phép người sử dụng nhập thông tin vào trong một trang web. Thông tin được nhập vào có thể được gửi đến server nơi nhập dữ liệu, xử lí và gửi lại dữ liệu cho client. Sự phản hồi từ server có thể gồm thông tin trên web. dữ liệu được thêm vào database...

  pdf8p sirdittominhtam 07-08-2011 104 9   Download

 • Form là một thành phần dùng để cập nhật dữ liêu trên các Table, và là giao diện giữa người và máy. - Form thường được dùng trong các trường hợp sau: - Thiết kế màn hình nhập dữ liệu. - Thiết kế menu. - Thiết kế các màn hình tra cứu thông tin. - Tạo các màn hình giới thiệu, trợ giúp.

  ppt103p huynhbahoc 19-11-2012 71 16   Download

 • Doanh nghiệp được tự thiết kế Mẫu bảng thanh toán tiền phù hợp với đặc điểm của doanh nghiêp mình theo Quy định về Bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 200 và 133. Trên đây là một ví dụ thực tế mà TaiLieu.VN sưu tầm được, mời các bạn cùng tham khảo. Để xem thêm nhiều Biểu mẫu về Lương khác, mời các bạn ghé xem tại Bộ tài liệu Hướng dẫn Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.

  xls8p nguyenyenyn117 22-06-2019 21 0   Download

 • Bài giảng Maple: Bài 9 - Lập trình form trong maple với maplets được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về tổng quan Maple; ví dụ cơ bản về maplets; các control trong maple; cách lấy giá trị TextField;... Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt kiến thức một cách tốt hơn.

   

  ppt15p thuytrang_9 04-09-2015 68 17   Download

 • sau đây là nội dung phần 2 của cuốn sách. phần 2 giới thiệu đến bạn học những nội dung bài học sau: làm việc với hình ảnh, tạo các liên kết, tạo form và hướng dẫn cách tạo website wordcup 2006. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf169p kimngan29092009 15-10-2018 21 3   Download

 • Chỉ số KPI về tiếp xúc qua điện thoại bao gồm các chỉ số về chi phí trung bình mỗi cuộc gọi/mỗi lần giao dịch, thời gian nói chuyện trung bình của một cuộc điện thoại, thời gian chờ trung bình chuyển tiếp, phần trăm trả lời sau khung thời gian ví dụ 5 giây hoặc 3 hồi chuông... mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về các chỉ số KPI, BSC ứng với mỗi phòng ban, chức danh công việc trong doanh nghiệp qua Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN.

  doc1p vrohtovitamin 18-06-2019 9 0   Download

 • KPI vị trí Nhân viên mua hàng nội địa gồm các mục tiêu cá nhân của nhân viên gắn liền với mục tiêu của đơn vị, dự kiến mục tiêu trong kỳ theo tháng, quý, năm của nhân viên mua hàng, mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, để tìm hiểu thêm về chỉ số KPI, BSC của các phòng ban khác trong doanh nghiệp, mời các bạn cùng tham khảo Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên TaiLieu.VN.

  xls6p vrohtovitamin 18-06-2019 19 2   Download

 • JavaScript là ngôn ngữ dựa trên đối tượng, có nghĩa là bao gồm nhiều kiểu đối tượng, ví dụ đối tượng Math với tất cả các chức năng toán học. JavaScript có thể đáp ứng các sự kiện như tải hay loại bỏ các form. Để hiểu rõ và có kiến thức về ngôn ngữ JavaScript mời các bạn cùng tham khảo tài liệu

  pdf75p trannhu 05-08-2009 684 338   Download

 • Đề tài: Nhượng quyền thương hiệu? Ví dụ thành công và thất bại của Doanh nghiệp trong nhượng quyền thương hiệu? 1. Nhượng quyền thương hiệu ...

  doc4p hosithai 29-03-2011 574 133   Download

 • Mở eclipse lên, bấm vào Help Install new software. Ở cái form hiện lên đó, bạn chọn Add… Ở mục Name, nhập tên gì cũng được, ví dụ như ADT plugin.

  ppt9p babylove117x 29-03-2011 142 31   Download

 • Bé KÕ HO¹CH Vµ §ÇU T¦ CéNG Hßa X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè: 11/2010/TT - BKH Hµ Néi, ngµy 27 th¸ng 5 n¨m 2010 THÔNG TƯ Quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh như Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Gói thầu mua sắm hàng hóa thuộc các dự án quy định tại Điều 1 của Luật Đấu thầu khi áp dụng hình thức chào...

  pdf3p tamhang 04-02-2011 157 13   Download

 • a) Rules Formatting. Trong ví dụ này, sử dụng điều kiện kiểm tra ngày ô dữ liệu toingay trong mẫu form báo cáo tuần xem có lớn hơn ô dữ liệu tungay. Nếu toingay nhỏ hơn sẽ có chữ màu đỏ. Chọn Control toingay và click vào Manage Rules trên Toolbar sẽ xuất hiện thêm một thanh Taskpane ở bên cạnh Data Source như hình bên dưới

  pdf20p kemoc6 07-06-2011 50 4   Download

 • KPI vị trí Trưởng phòng Kế toán - Kế toán trưởng được xác định dựa trên các tiêu chí về giảm chi phí tồn kho, giảm chi phí mua hàng, nâng cao năng lực quản lý của phòng, xây dựng chuẩn năng lực của phòng..., mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về các chỉ số KPI, BSC ứng với mỗi phòng ban, chức danh công việc trong doanh nghiệp qua Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN.

  xls4p vrohtovitamin 18-06-2019 50 7   Download

 • Bản Đánh giá ứng viên dự tuyển dựa trên các tiêu chí tuyển dụng ứng viên được xây dựng từ nền tảng giá trị văn hóa cá nhân thích ứng với VHG, năng lực cá nhân phù hợp với vị trí công việc. Cán bộ phỏng vấn sẽ đánh giá các tiêu chí dựa trên bộ câu hỏi tuyển dụng kèm theo của mỗi vị trí công việc và đưa ra thang điểm đánh giá khách quan. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Bộ Tài Liệu Quy Trình Tuyển Dụng Và Training Nhân Viên Từ A-Z trên trang TaiLieu.

  doc3p vrohtovitamin 13-06-2019 27 2   Download

 • KPI vị trí thủ kho được xác định dựa trên các tiêu chí về tỷ lệ giao hàng đúng hóa đơn bán hàng/tổng hóa đơn bán hàng, tỷ lệ sai lệch giữa giá trị vật tư thực tế và số liệu sổ sách, hỗ trợ TBP Kho cập nhật dữ liệu, luân chuyển hàng hóa, xuất Kho trên hệ thống ERP..., mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về các chỉ số KPI, BSC ứng với mỗi phòng ban, chức danh công việc trong doanh nghiệp qua Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN.

  xls4p vrohtovitamin 18-06-2019 131 8   Download

 • Bảng dữ liệu ứng viên dự tuyển vị trí nhân viên trình bày các thông tin cá nhân, thông tin gia đình, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc của ứng viên ... được sử dụng trong tuyển dụng và quản trị nhân sự. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Bộ Tài Liệu Quy Trình Tuyển Dụng Và Training Nhân Viên Từ A-Z trên trang TaiLieu.VN để tìm hiểu thêm về các quy trình, biểu mẫu tuyển dụng và đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp.

  doc6p vrohtovitamin 13-06-2019 44 1   Download

 • Biểu đánh giá kết quả công việc cá nhân vị trí thủ kho gồm các mục tiêu cá nhân gắn liền với KPI bộ phận, các công việc thường xuyên theo mô tả công việc và tinh thần thái độ, các dự án và công việc đột xuất, tần suất đánh giá, tỷ lệ thực hiện, kết quả thực hiện tổng hợp... mời các bạn cùng tham khảo. Bên cạnh đó, các bạn có thể tìm hiểu thêm về các chỉ số KPI, BSC của khối phòng ban khác trong doanh nghiệp qua Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN.

  xls4p vrohtovitamin 18-06-2019 17 1   Download

 • Nhân viên vệ sinh công cộng cần chịu trách nhiệm về các công việc như: vệ sinh hàng ngày các khu vực được phân công trong khuôn viên Công ty, thu dọn rác, vệ sinh mặt bằng khu vực công cộng, thường xuyên kiểm tra các phương tiện được trang bị, báo cáo sửa chữa, thay mới kịp thời, tham gia đầy đũ các công tác liên quan đến hoạt động vệ sinh, môi trường của toàn hệ thống Công ty... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Kế toán – Hành chính nhân sự qua 1p vrohtovitamin 21-06-2019 10 1   Download

 • Khi lập quy trình, điều quan trọng là phải lập kế hoạch cẩn thận, chúng ta cần chú ý: phong cách viết của tổ chức cùng một vấn đề nhưng các tổ chức khác nhau nhấn mạnh nhiều hay ít tùy thuộc vào phong cách viết và báo cáo của tổ chức, kinh nghiệm và đặc điểm của người sử dụng quy trình, loại hình nhiệm vụ, ví dụ: quản trị, nhận thức, ra quyết định, nơi cần quy trình, phạm vi của quy trình, mức độ chi tiết, cách sử dụng từ, ví dụ: chủ động, phức tạp, các gạch đầu dòng, sự đóng góp của các chuyên gia về nội dung...

  pdf17p lottexylitol 08-07-2019 38 6   Download

 • Thông tư số 90/2018/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

  doc8p tiantian0108 06-12-2018 59 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

p_strKeyword=Ví dụ về form
p_strCode=viduveform

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản