Chương trình đào tạo chức danh

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
101
lượt xem
32
download

Chương trình đào tạo chức danh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu thảm khảo về Chương trình đào tạo chức danh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình đào tạo chức danh

  1. Mã tài liệu: NS – 08 – BM01 QUI TRÌNH ĐÀO TẠO HỘI NHẬP Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: Ngày………tháng…….năm…… CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO CHỨC DANH Stt Chương trình đào tạo Bộ phận đào tạo Hình thức đào Tổng thời gian tạo Người lập Quản lý TP. nhân sự Giám đốc điều hành
Đồng bộ tài khoản