Chương trình thúc đẩy giáo dục và thương mại hoá hoạt động nghiên cứu (RC/EE)

Chia sẻ: Anh Tuyet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
245
lượt xem
38
download

Chương trình thúc đẩy giáo dục và thương mại hoá hoạt động nghiên cứu (RC/EE)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình Thúc đẩy Giáo dục và Thương mại hoá Hoạt động nghiên cứu sẽ duy trì và tái thiết cơ sở giáo dục và nghiên cứu các khu vực bị ảnh hưởng của bão bằng việc triển khai đường lối chiến lược để tạo vốn cho tiềm năng thương mại của các khu vực này

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình thúc đẩy giáo dục và thương mại hoá hoạt động nghiên cứu (RC/EE)

  1. Sáng kiến Khắc phục Hậu quả Thiên tai Bộ Phát triển Đô thị và Nhà ở Hoa Kỳ (HUD) [Tài liệu số FR–5051–N–01] Sổ Đăng ký Liên bang / Quyển 71, Số 29 Văn bản Luật của Bộ Quốc phòng, 2006 Văn phòng Phát triển Cộng đồng Bang Louisiana, Phòng Quản lý Uỷ ban Khắc phục Hậu quả bang Louisiana Bản Kiến nghị Sửa đổi Chương trình Hành động số 5 đối với Quỹ Khắc phục Hậu quả Thiên tai Kathleen Babineaux Blanco Thống đốc Mitch Landrieu Phó Thống đốc Jerry Luke LeBlanc Uỷ viên Hành chính cao cấp Tiến sĩ Norman Francis Chủ tịch Hội đồng LRA Văn phòng Phát triển Cộng đồng 1201 North Third Street, Phòng 7-270 Hộp thư Bưu điện 94095 Baton Rouge, LA 70804-9095 http://www.LouisianaRebuilds.info http://www.doa.louisiana.gov/cdbg/cdbg.htm 1
  2. MỤC LỤC 1. Chương trình Thúc đẩy Giáo dục và Thương mại hoá Hoạt động Nghiên cứu ..... 2 2. Sửa đổi liên quan đến Trợ cấp đối với Người sở hữu Nhà di động ....................... 2 1
  3. 1. Các Chương trình Phát triển Kinh tế 1.1 Giới thiệu về Các Chương trình Phát triển Kinh tế: Chương trình Thúc đẩy Giáo dục và Thương mại hoá Hoạt động Nghiên cứu (RC/EE) Theo mục Phát triển Kinh tế, 332.5 triệu USD sẽ được sử dụng để đẩy mạnh việc khắc phục kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn của Bang chúng ta. Các chương trình Phát triển Kinh tế được đưa ra để cung cấp vốn, hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng lại cơ sở khách hàng và cung cấp nhân công đã qua đào tạo cho các doanh nghiệp hiện tại và gây dựng lại cơ sở để triển khai các nghề nghiệp mới, có mức lương cao hơn cho bang. Chương trình được đề xuất trong Kế hoạch Hành động này (các ý chính sẽ được nêu dưới đây) dự định sẽ khắc phục ảnh hưởng về kinh tế của các cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ trong phạm vi các viện giáo dục bậc cao tại các vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. 1.2 Chương trình Thúc đẩy Giáo dục và Thương mại hoá Hoạt động Nghiên cứu (RC/EEP) Theo mục Phát triển Kinh tế, 28.5 triệu USD sẽ được sử dụng cho Chương trình Thúc đẩy Giáo dục và Thương mại hoá Hoạt động Nghiên cứu của bang Louisiana. Hoạt động thích Trường hợp miễn giảm. Trong trường hợp có bất hợp kỳ câu hỏi nào liên quan đến tính phù hợp của chương trình này, hãy coi đó là yêu cầu được miễn để hoàn thành chương trình này. Mục tiêu Quốc gia Các nhu cầu khẩn cấp, thấp và trung bình. Quỹ Hoạt động 28.5 triệu USD Bối cảnh Hai cơn bão Katrina và Rita đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng và rộng khắp đối với hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học tại các khu vực bị ảnh hưởng. Nhiều thập kỷ nghiên cứu, với chi phí hàng trăm triệu đô la trong các chương trình hỗ trợ nghiên cứu của liên bang đối với các nhà khoa học hàng đầu của Hoa Kỳ, đã bị cuốn trôi hầu hết chỉ trong vài ngày, cùng với các cơ sở hạ tầng để thực hiện các nghiên cứu đó. Hai cơn bão cũng đã tác động nặng nề đến khả năng của các khoa nghiên cứu hàng đầu để thương mại hoá lĩnh vực nghiên cứu của họ và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của các vùng bị ảnh hưởng thiên tai cũng như của toàn bang. Nhiều tháng sau khi hai cơn bão đã qua đi, các viện nghiên cứu vẫn đang khó khăn trong việc khôi phục lại khả năng kinh tế của họ, vì họ đã chịu mất mát trực tiếp về doanh thu hơn 229 triệu USD và các thiệt hại về cơ sở vật chất và hạ tầng hơn 400 triệu USD. Hơn thế, các khoa giáo dục và nghiên cứu chủ yếu ở các trường đại học ở các vùng bị ảnh hưởng đang được các viện ngoài bang sử dụng phần lớn. Các viện giáo dục bậc cao của bang Louisiana là bộ phận quan trọng trong các yếu tố tồn tại và khắc phục tại các khu vực bão đi qua. Sự phục hồi của các viện này là thiết yếu đối với sự phát triển kinh tế và cộng đồng của cả khu vực và việc tạo việc làm và nguồn nhân lực chất lượng cao ở tất cả các trình độ. 2
  4. Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Khoa học Quốc gia (NSF), khoa nghiên cứu khoa học của bang Louisiana đã nhận được 224 triệu USD trong tổng chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển của Liên bang năm 2003. Nhân viên Hội đồng Quản trị đã tính toán và cho thấy chỉ riêng các trường đại học ở thành phố New Orleans đã chiếm khoảng 62% tức là 139 triệu USD trong nguồn ngân sách nghiên cứu này của Liên bang. Nếu không có hỗ trợ để xây dựng lại các viên nghiên cứu, New Orleans và các khu vực bị ảnh hưởng khác sẽ mất đi nhiều nghề nghiệp lương cao, dựa trên nền tảng tri thức có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế. Cần phải có chiến lược đầu tư đối với các ngành chủ yếu, bao gồm nghiên cứu khoa học cải tiến và phát triển công nghệ. Chương trình Thúc đẩy Giáo dục và Thương mại hoá Hoạt động Nghiên cứu (RC/EEP) sẽ duy trì và tái thiết cơ sở giáo dục và nghiên cứu của các khu vực bị ảnh hưởng của bão bằng việc triển khai đường lối chiến lược để tạo vốn cho tiềm năng thương mại của các khu vực này. Chương trình sẽ đạt các mục tiêu này bằng việc: Khôi phục lại cơ sở nghiên cứu các thiết bị giáo dục, bao gồm các công cụ mà những nhà nghiên cứu và giáo dục cần để tiếp tục công việc. Phát triển và thực hiện một kế hoạch chiến lược để khẳng định các thế mạnh về nghiên cứu và giáo dục và phương thức tối ưu để tạo dựng vốn cho tiềm năng kinh tế của các nguồn lực này. Phần quan trọng của kế hoạch sẽ bao gồm việc xây dựng nguồn nhân lực cho ngành nghiên cứu tại các vùng bị ảnh hưởng. Kế hoạch này sẽ nhấn mạnh việc thu hút các sinh viên có thu nhập thấp và trung bình vào các viện nghiên cứu và giáo dục trong các chương trình 2 năm, các chương trình kỹ thuật và các chương trình 4 năm. Kế hoạch sẽ triển khai sáng kiến thí điểm để củng cố cơ sở của các viện nghiên cứu tại các vùng bị ảnh hưởng để thương mại hoá các nguồn lực của các viện nghiên cứu này. Chương trình Thúc đẩy Giáo dục và Thương mại hoá Nghiên cứu, một mặt tập trung vào vấn đề trước mắt đối với các vùng bị ảnh hưởng, mặt khác sẽ là một phần trong chiến lược toàn bang lớn hơn để xây dựng lợi thế so sánh của bang Louisiana trong khoa học công nghệ và phát triển các ngành kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ. Các hoạt động đề xuất sẽ đảm bảo rằng các nguồn lực sẽ được sử dụng theo phương pháp nhằm tăng tối đa đầu tư, cân đối các nguồn lực khác, và thúc đẩy hợp tác giữa các viện nghiên cứu, công nghiệp và kinh doanh, các chủ thể của cộng đồng, và chính phủ. Các kế hoạch đầu tư chiến lược tại các viện này là phần quan trọng của chu kỳ tái sản xuất ở các vùng này - cải tiến, thương mại hoá tri thức, và hợp tác trong kinh doanh có thể tạo ra các nghề nghiệp chất lượng cao ở mọi trình độ, tạo doanh thu và phát triển các cộng đồng và khu vực của các viện. RC/EEP sẽ triển khai một đường lối phát triển toàn diện để khôi phục lại cơ sở nghiên cứu cũng như giáo dục đào tạo tại các viện trên trung học và tạo cơ sở hạ tầng để củng cố việc chuyển giao công nghệ đã có ở các viện này cho các công ty của bang Louisiana. Đầu tư các quỹ liên quan đến khắc phục CDBG theo cách này sẽ giúp các phòng thí nghiệm và các trường đại học khôi phục và hoạt động và triển khai đào tạo nhân lực cần thiết để hỗ trợ các lĩnh vực nghiên cứu mục tiêu và phát triển kinh tế dựa trên nền tảng công nghệ. Ngoài ra, việc đầu tư sẽ giúp chúng ta đạt đến tiềm năng phát triển kinh tế của các cơ sở vật chất nghiên cứu. Dưới đây sẽ nêu chi tiết cụ thể hơn về RC/EEP. Cần chú ý rằng các quỹ CDBG sẽ chỉ được sử dụng cho các vùng bị bão ảnh hưởng nặng nề. 3
  5. Chi tiết Chương trình Thúc đẩy Giáo dục và Thương mại hoá Hoạt động Nghiên cứu Bang Louisiana hướng đến việc đẩy mạnh khôi phục dài hạn các viện giáo dục bậc cao bị ảnh hưởng bởi các cơn bão và xây dựng các hệ thống cần thiết để tối đa hoá ảnh hưởng đối với nền kinh tế. Các quỹ CDBG sẽ được sử dụng để thúc đẩy khôi phục dài hạn bằng việc tăng cường nghiên cứu các lĩnh vực quan trọng có cơ hội phát triển kinh tế và tiềm năng thương mại tại các khu vực bị ảnh hưởng, cũng như củng cố về chất lượng và số lượng giáo dục của đào tạo đại học và sau đại học tại các ngành mục tiêu. Các cơ hội kinh tế này sẽ được thực hiện dưới hình thức các công ty mới được thành lập để thương mại hoá công nghệ tại các trường đại học, củng cố các công ty hiện tại của bang Louisiana bằng việc tiếp cận kiến thức chuyên môn và công nghệ tại các trường đại học, và thu hút các công ty vào bang Louisiana dựa vào các kiến thức và khả năng chuyên môn tại các trường đại học và các trung tâm nghiên cứu chuyên ngành. Lực lượng lao động được đào tạo và có chất lượng cao cũng như các chương trình giáo dục và đào tạo chất lượng cao được thiết lập tại các viện nghiên cứu khu vực, cũng sẽ làm tăng khả năng thu hút và duy trì doanh nghiệp của bang Louisiana, và góp phần tái thiết Bang như một trung tâm thương mại hoá và phát triển khoa học công nghệ. Quỹ CDBG sẽ được sử dụng để triển khai kế hoạch chiến lược và tạo chương trình thí điểm dựa trên kế hoạch này để đẩy mạnh thương mại hoá nghiên cứu và củng cố giáo dục tại các vùng bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Kế hoạch Chiến lược Kế hoạch chiến lược, sẽ được một doanh nghiệp nối tiếng toàn quốc triển khai dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và LRA cùng với đối tác là đại diện các viện giáo dục bậc cao, lãnh đạo các doanh nghiệp tư nhân, quan chức chính phủ, và những người tham gia khác, sẽ đạt ba mục tiêu chính: 1) đề xuất các lĩnh vực nghiên cứu nhằm mục tiêu xây dựng thế mạnh nghiên cứu và kinh doanh hiện tại và tạo cơ hội cho bang Louisiana cạnh tranh trên toàn quốc; 2) đánh giá các nguồn lực hiện tại và đề xuất các hệ thống và cơ sở hạ tầng cần thiết để phát triển cao hơn và thương mại hoá công nghệ ở các trường đại học và trung tâm nghiên cứu chuyên ngành của chúng ta; và 3) đề xuất phương hướng để củng cố giáo dục và đào tạo nhằm hỗ trợ các nhu cầu về lực lượng lao động ở các trình độ khác nhau. Kế hoạch cũng sẽ nêu ra cơ chế vận hành cần thiết để thực hiện các mục tiêu chủ chốt. Kế hoạch chiến lược sẽ được Hội đồng Quản trị và LRA phê chuẩn. Để kế hoạch này thành công trong dài hại, yêu cầu các thành phần tư nhân phải tham gia và thành phần nhà nước hỗ trợ ngoài quỹ CDBG được trao một lần. Chúng tôi cho rằng yếu tố chủ yếu để sáng kiến này thành công chính là tài năng lãnh đạo của các doanh nghiệp tư nhân, khả năng hợp tác với đối tác đại diện trong khu vực nhà nước, theo sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị. Kế hoạch chiến lược sẽ nêu tóm lược các khoản đầu tư đang được tiến hành theo yêu cầu của Bang và khu vực tư nhân nhằm đảm bảo các trường đại học nghiên cứu tận dụng được tối đa tiềm năng của mình như yếu tố xúc tác cho sự phát triển kinh tế dựa trên nền tảng công nghệ. Dựa trên kết quả của các sáng kiến tương tự ở các bang khác, chúng tôi hi vọng rằng quá trình đề ra kế hoạch chiến lược sẽ đề xuất một tổ chức phi lợi nhuận sẽ thích hợp nhất để định hướng và điều hành việc thương mại hoá nghiên cứu. Chúng tôi hi vọng rằng tổ chức phi lợi nhuận tư nhân sẽ là một liên minh của các trường đại học nghiên cứu, kinh doanh và chính 4
  6. quyền bang để đầu tư ngân sách của bang và liên bang vào một số lĩnh vực có triển vọng nghiên cứu được đề xuất trong kế hoạch chiến lược. Liên minh này sẽ tập trung vào: • Tăng nhanh số lượng quỹ nghiên cứu của liên bang, bang, các tổ chức phi lợi nhuận và tư nhân, bắt đầu bằng việc tập trung vào các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của bão tại các khu vực đông nam và tây nam bang Louisiana. • Duy trì lượng sinh viên giỏi và nghiên cứu sinh quan trọng và thu hút các sinh viên và nghiên cứu sinh tài năng mới đến bang Louisiana, với các nỗ lực ban đầu tập trung vào các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của bão ở đông nam và tây nam Louisiana. • Gây dựng lại và tạo các mối quan hệ mới với các công ty để thương mại hoá công nghệ đã được triển khai thông qua quá trình nghiên cứu này, do đó sẽ tạo thêm việc làm và cơ hội kinh tế cho các công dân của bang Louisiana. • Củng cố các cơ hội giáo dục và đào tạo cho các sinh viên đại học, và nâng cao nguồn nhân lực lao động trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ. Góp phần quan trọng vào sự thành công của kế hoạch này là sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo các doanh nghiệp tư nhân – giúp đỡ Liên minh (dưới sự chỉ đạo của Hội đồng) hỗ trợ các lĩnh vực nghiên cứu đã được chọn tập trung, và hỗ trợ tài chính lâu dài. Mục tiêu ban đầu và chỉ đạo của Liên minh nhà nước/tư nhân này sẽ là duy trì và xây dựng các cơ sở nghiên cứu và giáo dục cần thiết đề phát triển và thương mại hoá công nghệ ở bang Louisiana, từ đó tạo việc làm và tăng thu nhập và của cải cho các công dân bang Louisiana. Chương trình Thí điểm Nghiên cứu: Quỹ CDBG sẽ được sử dụng để duy trì và thu hút các khoa nghiên cứu hàng đầu và phát triển các tiện nghi phục vụ nghiên cứu hàng đầu. Các chương trình được hỗ trợ bao gồm: Chương trình Những Học giả Kiệt xuất. Duy trì và thu hút khoa nghiên cứu hàng đầu trong các lĩnh vực nghiên cứu chủ chốt nhằm khôi phục và tái thiết. Quỹ CDBG sẽ được sử dụng để tăng lương, phát triển nghề nghiệp, tổ chức hội thảo, mua thiết bị và vật chất, và hỗ trợ nghiên cứu sinh trợ giảng. Chương trình này sẽ được thiết kế để thúc đẩy cả việc giữ người tài ở vị trí thấp và cao và tuyển thêm các nhà nghiên cứu triển vọng mới. Các nhà nghiên cứu giỏi sẽ được tuyển dựa trên chất lượng và tiềm năng thương mại của các lĩnh vực nghiên cứu của họ và sự quan tâm của họ đối với phát triển công nghệ nhằm mục tiêu thương mại hoá. Các nguồn lực và chương trình cốt lõi. Quỹ CDBG cũng sẽ được sử dụng để cung cấp các nguồn lực cốt lõi, ví dụ như nâng cấp các thiết bị thí nghiệm, mua thiết bị và vật tư, và hỗ trợ sinh viên trợ giảng. Các nguồn lực này rất cần cho khoa nghiên cứu tại các viện nghiên cứu đủ tiêu chuẩn để khôi phục và củng cố các chương trình nghiên cứu. Quỹ để sửa chữa và mua thiết bị trước hết sẽ được tìm kiếm thông qua các chương tình LRA CDBG khác về cơ sở hạ tầng. Chương trình này sẽ là chương trình dự phòng nếu không có hỗ trợ từ các quỹ đó. Thương mại hoá: 5
  7. Bang Louisiana sẽ sử dụng quỹ CDBG để định ra các tài sản hiện tại và phát triển cơ sở bổ sung cần thiết để hỗ trợ thuận tiện cho việc phát triển cao hơn và chuyển giao công nghệ tại các trường đại học cho các công ty ở bang Louisiana. Quỹ sẽ được sử dụng để: Thiết lập một tổ chức hỗ trợ phát triển công nghệ trước khi hình thành một công ty. Tổ chức này sẽ giúp các trường đại học định ra các phát kiến khoa học và công nghệ trong phòng thí nghiệm của các trường đại học có tiềm năng về thương mại, giúp khoa nghiên cứu hiểu quá trình phát triển các công nghệ đó, và hướng dẫn họ khi họ phát triển và cải tiến các phát kiến đó cho đến khi chúng đủ điều kiện để một công ty hiện tại hoặc mới, đưa vào thương mại hoá. Tổ chức này sẽ được thiết kế để hỗ trợ cho khoa nghiên cứu ở mọi giai đoạn phát triển và hoạt động như một kênh liên kết với các cộng đồng doanh nghiệp và đầu tư. Tổ chức sẽ hỗ trợ trong các lĩnh vực nghiên cứu thị trường, đưa ra các lựa chọn để kinh doanh, và hướng dẫn cho các khoa nghiên cứu. Tổ chức cũng sẽ hoạt động như một phương tiện cho các công ty hiện tại và mới và các nhà đầu tư tương lai để giám sát những bước phát triển công nghệ mà họ quan tâm. Giáo dục và Đào tạo: Các cơn bão Katrina và Rita đã phá huỷ nhiều viện giáo dục và đào tạo của bang Louisiana và làm phân tán các khoa nghiên cứu, nhân viên và sinh viên trên khắp đất nước. Quỹ CDBG sẽ được sử dụng để phát triển lại và thúc đẩy nguồn lực khoa học để hỗ trợ lực lượng lao động ở các trình độ khác nhau cho các viện nghiên cứu và công ty sẽ phát triển ở bang Louisiana. Quỹ CDBG sẽ được sử dụng để: Duy trì các Khoa Chủ chốt: Sự thành công của các nỗ lực thúc đẩy giáo dục và đào tạo tại các trường cao đẳng và đại học bang Louisiana sẽ phụ thuộc vào sự tham gia của các khoa nghiên cứu chất lượng cao. Quỹ CDBG, với số lượng hạn chế, sẽ được sử dụng để cung cấp cho tăng lương, hỗ trợ nghỉ hè và thời gian thư giãn - để tạo điều kiện cho các thành viên của các khoa chủ chốt cống hiến thời gian và nỗ lực cho giáo dục và đào tạo liên quan đến việc khắc phục và phát triển nguồn lực STEM. Các viện sẽ đề xuất khoa nghiên cứu tham gia dựa vào mức độ liên quan của họ đến đào tạo, nghiên cứu sinh viên, và các hoạt động tuyển dụng trong các lĩnh vực chủ yếu nhằm mục tiêu phát triển kinh tế. Đảm bảo việc tham gia của thành viên các khoa nghiên cứu này sẽ là hoạt động quan trọng để đánh giá hỗ trợ của CDBG. Mở rộng hoạt động giáo dục và đào tạo sinh viên ở các trình độ đại học và sau đại học trong các chương trình trực tiếp liên quan đến các thế mạnh nghiên cứu. Quỹ sẽ được sử dụng để hỗ trợ sinh viên dựa trên nhu cầu và khả năng, dưới hình thức học bổng và thưởng… Quỹ cũng có thể sử dụng cung cấp cho sinh viên tiếp tục các kinh nghiệm làm việc để bổ sung và củng cố các mục tiêu giáo dục và nghề nghiệp của họ. Đầu tư vào tăng số lượng sinh viên tại các trường đại học cơ bản, bao gồm các trường cao đẳng kỹ thuật và cộng động, sẽ là hỗ trợ quan trọng cho chương trình nghiên cứu đã được mô tả ở trên bằng việc khôi phục lực lượng lao động cần thiết và cơ hội đào tạo cho các nhà lãnh đạo khoa học và kỹ sư tương lai. Khôi phục các nguồn lực. Quỹ CDBG sẽ được sử dụng cho các nguồn lực, bao gồm thay thế và khôi phục các thiết bị đã mất (nếu không được các quỹ CDBG khác tài trợ), cơ sở vật chất, thiết bị, cải tiến công nghệ thông tin, và các thiết bị thư viện, cần để khôi phục và tăng cường các nỗ lực giáo dục và đào tạo sinh viên trình độ đại học trong các chương trình trực tiếp liên quan đến các thế mạnh nghiên cứu mục tiêu. Quyền sở hữu các thiết bị mua bằng ngân sách của CDBG phải được trao cho các viện theo các quy tắc hiện thời của CDBG liên quan đến việc giám sát, bảo trì và bố trí thiết bị. Các quyết 6
  8. định liên quan đến việc mua hoặc cho thuê thiết bị phải do các trường đưa ra, dựa trên sự phân tích nhu cầu nghiên cứu, tỷ lệ chi phí trên lợi nhuận, việc sử dụng lâu dài, các yêu cầu bảo trì và bảo dưỡng, và các nhân tố khác. Củng cố đào tạo nghiên cứu nhằm cung cấp kinh nghiệm nghiên cứu cho các sinh viên đại học và để đảm bảo an toàn cho vật chất và thiết bị sử dụng cho đào tạo nghiên cứu và giáo dục đại học. Quỹ CDBG sẽ được sử dụng để trợ cấp thu nhập cho sinh viên làm trợ lý nghiên cứu, giới thiệu với họ những khái niệm cơ bản của nghiên cứu khoa học và tạo điều kiện để họ được đào tạo thực hành với khám phá khoa học cấp cao. Không giống với học việc, sinh viên tham gia sẽ được dự chương trình đào tạo chuyên sâu chứ không phải được liên kết với một thành viên khoa nghiên cứu để được chỉ dẫn cá nhân. Quỹ cũng sẽ được sử dụng để mua vật chất và thiết bị cho sinh viên. Cân đối các nguồn lực Cấu trúc của chương trình CDBG này dự định sẽ bổ sung cho các nỗ lực đang được Hội đồng Quản trị thực hiện để cải thiện việc chi tiêu ngân sách cho các trường đại học và cao đẳng, Quỹ Hỗ trợ Hội đồng Quản trị (BoRSF). Trong các cơn bão của năm 2005, Hội đồng đã phê chuẩn Sáng kiến Quỹ Hỗ trợ sau bão Katrina (P-KSFI), quỹ này sẽ hỗ trợ khoảng 25 triệu USD trong vòng 5 năm, nhằm tăng cường khắc phục và đẩy mạnh các chương trình khoa học và giáo dục liên quan đến phát triển kinh tế của bang Louisiana. Quỹ Hỗ trợ sau bão Katrina có cùng mục tiêu với yêu cầu của CDBG trong việc nỗ lực thúc đẩy nghiên cứu và giáo dục khoa học trong các lĩnh vực mục tiêu và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế. Quỹ P-KSFI là một chương trình áp dụng cho toàn bang, với tất cả các trường đại học và cao đẳng đủ tiêu chuẩn, còn quỹ CDBG là chương trình hạn chế và có tính cạnh tranh được trao cho các trường ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Tham gia của Công dân Thống nhất với các quy trình đặt ra cho việc lên kế hoạch chiến lược, Hội đồng Quản trị sẽ đảm bảo mọi thành phần công dân đều được tham gia vào kế hoạch chiến lược giáo dục bậc cao của CDBG thông qua chương trình công cộng được công bố rộng rãi. Phân bổ Ngân sách Quỹ Các trường và các Hội đồng sẽ thực hiện quy trình phân bổ quỹ theo yêu cầu của CDBG về phân bổ quỹ. Tuy nhiên, Hội đồng Quản trị đề nghị rằng quỹ CDBG sẽ được phân bổ không nhiều hơn một lần một tháng. Giám sát Vì những bất ổn sau bão Katrina/Rita, Chương trình Thúc đẩy Giáo dục và Thương mại hoá Nghiên cứu là một hoạt động nhiều rủi ro. Theo chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, việc giám sát chặt chẽ là yếu tố quan trọng cho một chương trình hiệu quả. Các đối tượng nhận quỹ CDBG phải nộp báo cáo thường xuyên cho Hội đồng Quản trị, Văn phòng Phát triển Cộng đồng, và Uỷ ban Khắc phục hậu quả thiên tai bang Louisiana báo cáo về việc chi tiêu và và kết quả nhiều lần trong một năm, đánh giá quá trình tiến tới mục tiêu của chương trình và trình bày phương hướng thực hiện. Mỗi năm trong ba năm đầu tiên, và định kỳ thời gian sau đó, Hội đồng Quản trị, hợp tác với Uỷ ban Khắc phục hậu quả thiên tai ban Louisiana, sẽ mời tư vấn bên ngoài để đánh giá hiệu quả của các sáng kiến giáo dục bậc cao CDBG, dựa trên các tài liệu sau: Kế hoạch Hành động, Kế hoạch Chiến lược, và các dự án tài chính kể cả các tiêu chuẩn cơ bản và phương án thực hiện. 7
  9. Quá trình đề ra kế hoạch chiến lược cho giáo dục bậc cao sẽ định ra các tiêu chuẩn cơ bản và phương án thực hiện; những phương án này sẽ kết hợp chặt chẽ với các RFPs và các dự án được tài trợ. Các tiêu chuẩn có thể áp dụng bao gồm hợp đồng/hợp đồng dài hạn với khoa nghiên cứu, các khoản đầu tư nghiên cứu, việc làm tạo ra, sinh viên theo học, hiện trạng của việc hợp tác với khu vực tư nhân, và các nỗ lực và thành công trong việc chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng rất nhiều khoản đầu tư trong chương trình này (ví dụ như chuyển giao công nghệ và nghiên cứu) sẽ phải mất nhiều năm mới cho kết quả thật sự. Hội đồng Quản trị và Liên minh sẽ giám sát kết quả và có những điều chỉnh đối với các khoản đầu tư khi cần thiết. Bang sẽ đảm bảo việc chi tiêu quỹ CDBG tuân thủ tất cả các quy định của liên bang bao gồm nhưng không giới hạn theo như 24 CFR 570.482 (những trường hợp miễn do HUD cung cấp) và 24 CFR Phần 58. Việc kiểm tra giám sát sẽ được thực hiện ngẫu nhiên nhằm đảm bảo độ chính xác của những thông tin được gửi tới Bang. Kết quả Các trường đại học và cao đẳng không phải là những thành phần hoạt động trí thức bị cô lập với cộng đồng mà là đối tác hoàn toàn trong việc tạo nên sức mạnh tài chính và xã hội của các khu vực có các trường đó. Sự phát triển nền kinh tế dựa trên nền tảng công nghệ ở bang Louisiana phụ thuộc, từ gốc rễ của nó, vào việc cải tiến, thương mại hoá, nguồn nhân lực có chất lượng và được đào tạo, và nguồn cung cấp nhân lực mới ổn định. Đây là cơ hội duy nhất đối với bang Louisiana. Trước khi các cơn bão xảy ra, bang Louisiana có khả năng nghiên cứu mạnh mẽ và đang đầu tư vào các dự án mới dự định mở rộng nghiên cứu hợp tác giữa các trường đại học của bang. Những gì còn thiếu là một chiến lược tập trung và hợp tác nhằm định hướng cho một thế hệ doanh nghiệp mới, phát triển các thị trường mới và các cơ hội kinh doanh, và tạo ra nhiều việc làm lương cao mới. Tin vui là bang Louisiana đã và đang xây dựng các nguồn lực; các khu vực bị ảnh hưởng sẽ không phải bắt đầu từ con số không. Tuy nhiên, các nguồn lực nghiên cứu này đã bị ảnh hưởng khá nặng sau cơn bão. Cần có những nỗ lực rất lớn với các nguồn lực này và cần vạch ra một chiến lược để thúc đẩy tiềm năng thương mại hoá các nguồn lực đó, đây là những tài sản quan trọng cho nền kinh tế tương lai của các khu vực bị ảnh hưởng và toàn bang Louisiana. 2. Sửa đổi Liên quan đến Trợ cấp đối với Người sở hữu Nhà Di động, Điều chỉnh Chương trình Hỗ trợ Người sở hữu Nhà Đường phố, như đã Công bố trong tài liệu gần đây nhất với tiêu đề “Những Thay đổi cơ bản và Công bố Bản Sửa đổi Kế hoạch Hành động Số 1 năm tài khoá 2006” Bản sửa đổi kế hoạch hành động này đề xuất sửa đổi tài liệu công bố mới nhất của Chương trình Hỗ trợ Người sở hữu nhà Đường phố liên quan đến tiêu chuẩn xác định chủ sở hữu nhà di động. Bản sửa đổi này quy định rằng tất cả những người sở hữu nhà di động theo định nghĩa của chương trình sẽ là đối tượng hỗ trợ của Chương trình Hỗ trợ Người sở hữu Nhà Đường phố. Ngôn ngữ trong bản sửa đổi kế hoạch Hành động, đoạn đầu tiên của trang 14, hiện tại là: “Người sở hữu Nhà Di động: Để nhận được hỗ trợ đối với người sở hữu nhà, người sở hữu của nhà được xây dựng hay nhà di động cũng phải sở hữu đất mà trên đó ngôi nhà bị phá huỷ đã được xây dựng.” Câu này sẽ được thay đổi như sau: 8
  10. “Người Sở hữu Nhà Di động: Chủ sở hữu của một ngôi nhà được lắp ghép hoặc nhà di động cũng có thể đạt tiêu chuẩn, được xác định theo các tiêu chí được đặt ra nhằm đảm bảo quyền sở hữu và sự ổn định của chủ thể.” 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản