Chụp pháo hoa

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
80
lượt xem
11
download

Chụp pháo hoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chụp ảnh pháo hoa bằng dCam thì sẽ có nhiều hạn chế đấy nhưng chung mình sẽ cùng tìm cách khắc phục nhé. . Khuôn hình: bạn nên chọn một vị trí thuận lợi, không bị cản trở trong thao tác chụp ảnh. Vì là chụp không có tiền cảnh và không gian rộng nên bạn cần lưu ý tới đồ hình của những chùm pháo hoa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chụp pháo hoa

 1. Ch p pháo hoa Ch p nh pháo hoa b ng dCam thì s có nhi u h n ch y nhưng chung mình s cùng tìm cách kh c ph c nhé. Theo kinh nghi m c a riêng mình thì b n có th ti n hành các thao tác sau ây: 1. L a ch n cân b ng tr ng WB "cloudy". 2. L a ch n ISO 50. 3. N u như b n có ch Av thì ch n f/11 ho c f/8 v i nh ng máy dCam ch có f max. = 8. 4. Ch n ch o sáng trung tâm. 5. Ch n ch ch p nh "Landscape" ho c t nét vào vô c c n u có th . 6. T t èn flash. 7. Ch n ch ch p liên thanh. Các thao tác ch p nh pháo hoa v i máy nh ch p c m tay thì b n nên lưu ý các v n sau: 1. Khuôn hình: b n nên ch n m t v trí thu n l i, không b c n tr trong thao tác ch p nh. Vì là ch p không có ti n c nh và không gian r ng nên b n c n lưu ý t i hình c a nh ng chùm pháo hoa.
 2. 2. B n nên quan sát kho ng 5 phút cách th c b n pháo hoa và th i gian gi a các chùm pháo hoa có th l a ch n ư c th i i m b m máy thích h p. 3. B m máy vào lúc nào? Theo kinh nghi m c a mình thì NTL luôn b m máy vào úng kho nh kh c viên n pháo hoa t cao và b t u phát sáng. B n nên ch n c nh có nhi u chùm pháo hoa cùng b n lên nhé vì dCam không th ch p như dSLR v i chân máy nh ư c. 4. Ch ch p liên thanh s r t h u d ng khi pháo hoa b n lên liên t c. B n c n c g ng gi máy m t v trí n nh là s có hình nh p. Ví d dư i ây là m t trư ng h p tương t . NTL ch p b ng máy dSLR D70 nhưng phương pháp thì không có gì khác bi t. N u b n có th c m c gì thì c t nhiên nhé. 7 l i khuyên cho ch p nh n i th t 1. Vi c u tiên b n c n ph i có m t ng kính t t. Ch t lư ng quang h c ph i tuy t v i và n u có th thì nên dùng tiêu c c nh thay cho zoom. ng kính t t s giúp b n tránh ư c các l i bi n d ng hình nh. B n có th tháo kính UV tránh tuy t i l i b loé sáng trên kính UV. B n ph i m b o ng kính c a mình th t s ch và nên dùng loa che n ng. 2. Thi t b i kèm máy nh s m t là chân máy. M t chân máy nh PRO s giúp b n r t nhi u t vi c tháo l p thân máy nh, ng kính nhanh g n. B n cũng không nên quên giây b m m m hay i u khi n t xa nhé. 3. V i m t s t p chí nhi p nh chuyên nghi p, nh t là trong lĩnh v c trang trí n i th t, thì b n nên s a so n c m t sê-ri nh ch p b ng phim dương b n 100 ISO ơn gi n b i vì ó là...truy n th ng.
 3. 4. có th thích nghi v i tương ph n c a phim dương b n thì chênh sáng trong khuôn hình t i a là 2 kh u sáng. gi i quy t v n này thì b n có th dùng thêm t m ph n x màu tr ng b c hay m t t m v i màu m gà ch n trư c các c a s t o ngu n sáng nhưng không năm trong khuôn hình. N u như b n có m t b èn flash t t thì ó cũng là m t gi i pháp khá ti n l i. Nên nh r ng ch p b ng phim k thu t s thì bù sáng là 0. 5. Ánh sáng p nh t, lý tư ng nh t cho ch p nh n i th t l i chính là ánh sáng t nhiên: ánh sáng ban ngày. Nhưng trong t t c m i trư ng h p nh t thi t ph i tránh hi u qu nh sáng t m t phía. B n có th s d ng èn flash qua ph n x tr n nhà hay m t t m ph n x ch không bao gi dùng flash tr c ti p nhé. 6. M t v n mà b n hay g p ph i trong n i th t ó là trong m t khuuon hình có quá nhi u ngu n sáng khác nhau v i ch t lư ng ánh sáng khác nhau. i n hình là trong b p hay nhà t m. B n có th c m t c a s v i ánh sáng ban ngày 5 500K, èn ha-lô-gien 3 200K, èn nê-ông v i ánh sáng m u không xác nh hay m t chi c eng chùm 2 700K. Gi i pháp u tiên là t t èn nê-ông, còn n u b n có t m v i l c m u h ng thì có th che ngu n sáng này l i. 7. có th ch p t t nh n i th t thì b n nên ch p trong t i thi u 2 ngày có th bi t rõ v ánh sáng nơi mình ch p nh. Chính s thay i c a ánh sáng này s mách cho b n bi t nên b t u ch p nh t phòng khách hay nhà b p? Căn ch nh màn hình máy tính c a b n Như NTL ã nói n trong m t bài vi t v t m quan tr ng c a vi c căn ch nh m u s c cho màn hình máy tính c a b n thì hôm nay b n có th ki m tra l i ch t lư ng màn hình c a mình b ng cách xem băng m u xám dư i ây. N u t t c các ô m u xám ư c hi n th rõ ràng và có s khác bi t thì có nghĩa là màn hình c a b n ã ư c căn ch nh úng.
 4. So sánh Canon và Nikon Hi, NguoiThangLong, Xem trên TTVNOL box nhi p nh và forum này th y c u có v c xúy cho D70 quá, không bi t có gi ng chuy n 1 moderator c a dpreview post unfairplay v D70 không ? 1. Nikon luôn i sau Canon v công ngh máy nh s . 2. B n có hi n ang s d ng các bodies Canon 300D , 10D, hay D70, D100 không ? vì t t c bài vi t b n g n như collect trên m ng các site như dcreviews, dpreview, outbackphoto..... và các hình nh b n l y minh ho u không do b n ch p mà toàn l y trên pbase.com và m t s trang khác. N u vào các forum c a photo.net, dpreview...(ch c ch n b n cũng ã t ng vào các site này) ho c các site tương t , tôi nghĩ c n góp ý v i b n như sau : Nh ng ngư i nhi p nh (amateur và Prof.) khi s d ng máy nh 35mm thư ng dùng h u h t máy nh và ng kính thu c hai hãng Canon và Nikon. Khi chuy n sang máy s dang D-SLR thì 90% ph i ti p t c nâng c p body máy s v n theo hi u máy mình ang s d ng vì trư c ó khi còn dùng máy SLR h ã u tư khá (không nói là r t nhi u) cho các ng kính. N u chuy n sang máy s mà ph i bán l i hoàn toàn bodies film 35mm, và các lenses... sau ó l i i mua thân máy nh s c a hi u khác và ng kính c a hi u ó ( t tr l i hi u qu cao nh t v tính tương thích và ch t lư ng hình nh, công ngh ....) thì g n như c c kỳ ít ngư i dám làm như v y. Vì sao : Vì khi mua thì 10 ng, khi bán ch có 4-6 ng là thành công l m r i, sau ó l i u tư thêm nhi u n a cho máy s như bodies, lenses ,.... r i thêm
 5. Máy tính, Memory cards, và m t m th linh tinh khác không th thi u. Phi lý nh . Ai l i th . Do ó, ngư i nhi p nh (amateur cũng như Prof) 90 % ch n cách chơi thêm máy nh s c a hãng ch t o body film 35mm mà mình ang xài t n d ng s lư ng lenses ( ng kính) hi n có, r i t n d ng luôn cái body film ang xài làm backup (n u i u ki n ti n b c và m t vài lý do khác...) và s ti n u tư sang máy s ương nhiên "kh thi" hơn. Mà khi xài r i thì ít ai ch u chê cái máy mình ang xài khi nó là lo i semi- pro D-SLR. (t i sao thì d hi u thôi mà) Tôi may m n s h u ư c c Canon EOS 300D, EOS 10D và Nikon D100, D70 ( preorder và có ngay sau khi PMA 2004 b m c). S d ng , test chán chê r i nên cũng gom góp ư c khá nhi u cái hay d c a các bodies nói trên. Do ó tôi nghĩ r ng c n góp ti ng nói thêm cho "chuyên m c này" qua m t s ph n b n ã nh n xét trên. Các o n trong v ch ngang là trích t bài c a b n ------------------------------------------------------------------------------------- 1. M ch i n t c m quang: K t qu cân b ng. Tuy hai máy dùng hai lo i khác nhau nhưng i u này không ph i là quan tr ng t i ch t lư ng nh l m (Canon dùng CMOS, Nikon dùng CCD)? Nikon có ưu th hơn chút xíu kích thư c c a m ch i n t l n hơn Canon. --------------------------------------------------- ----------------------------------- + Canon và NIKON dùng hai công ngh chip c m quang khác nhau, trong ó CANON s d ng công ngh CMOS, Nikon dùng công ngh CCD. i v i các
 6. dòng máy c a Canon và Nikon ư c xem là các c p ư c s n xu t c nh tranh nhau như Canon EOS 10D Nikon D100 Canon EOS 300D Nikon D70 Thì k t qu v m ch di n t c m quang chưa bao gi g i là b ng nhau ư c. Vì sao ? M c dù các c m bi n quang h c trên chip c m quang di n tích b ng hay tương ng nhưng ti n b c a công ngh CMOS c a Canon c th qua 2 c p i bodies nói trên v n cao hơn công gnh CCD c a Nikon. C th là khi ch p nh, mode RAW hay JPEG, lưu và card, t card copy nguyên g c vào máy tính r i xem nguyên m u (chưa ư c x lý convert b ng các công c như C1, Breeze, Nikon View, Canon File Viewer , photoshop (7.0 or 8.0 CS)....) - nên lưu ý là ch dùng các ti n ích view nh xem thông tin EXIF thì b n s th y ngay là file nh c a Canon luôn cho phân gi i 180x180 dpi , còn c a Nikon là 72x72 dpi. Như v y trên cùng m t di n tích c m quang, Khi lưu d ng thô, Thi t k c a CANON v n cho phân gi i cao hơn các bodies c a Nikon tương ng mà không s d ng các thu t toán n i suy (trư ng h p test t t nh t là dùng RAW format). ây là m t i m mà m i ngư i u b qua khi so sánh các c p bodies Canon và Nikon DSLR. Do v y tôi th y nh n xét c a b n có v quá ch quan chăng ? ------------------------------------------------------------------------------------- 10. Ch phơi sáng: K t qu cân b ng. Không có s chênh lêch l n dù Canon có ch DEP. 11. Màn ch p: L i th cho Nikon Canon: 1/4000 t i 30 giây, t c ch p èn flash 1/200. Ch p t ng 20 giây. Nikon: 1/8000 t i 30 giây, flash 1/500, t ng t 2-20 giây. Nikon th ng i m rõ ràng không ch t c
 7. ch p cao mà căn b n kh năng synchro-X 1/500! ------------------------------- ----------------------------------------------------- Vi c ch p nh v i t c 1/4000 th c s có c n thi t và có chính xác là s n i b t không ? B n nên lưu ý : V i các bodies mà c u trúc cơ ph n bên trong g n như 98% b ng nh a thì vi c màn tr p tt c 1/4000 ch là y u t mang tính thương mãi mà thôi. T i sao ? Khi các bodies ph n cơ h c b ng nh a, vi c s d ng t c cao tr6n 1/3000 thư ng gây ra vi c hư hay bung màng tr p và gương ph n chi u. Hơn n a ngư i dùng amateur cũng r t ít khi y lên trên t c này vì h r t ít có tình hu ng ch p c n t c shutter cao như v y. Các máy SLR hay D- SLR (Canon 10D hay D100) v n có th tt c cao hơn 1/4000 nhưng t i sao nhà s n xu t không ch t o trong khi h dư s c làm vì cơ ph n b ng cơ khí ch u ng l c tác ng t t hơn so v i b ng nh a như 300D hay D70. B n có bao gi ch p th c s b ng 1/8000 và 1/4000, hình nh k t qu khác nhau th y ư c b ng m t không ? l y gì ch ng minh ư c ? (t c viên n ?????) ----------------------------------------------------------------------------------- 14. c-qui: L i th cho Nikon Nikon có l i th hơn m t chút v năng lư ng c a pin. Thêm kh năng dùng pin CR-2. 15. K t n i v i máy tính: K t qu cân b ng C hai u không có USB 2.0 và FireWire! 16. Kích thư c, tr ng lư ng: K t qu cân b ng Canon nh hơn m t chút và th p hơn. Zoom 18-70 c a Nikon khá n ng nhưng ch t lư ng cao. -------------------------------------------------------------------------------------- 14. Dân chơi nh lâu năm film hay s u không thích dùng thêm CR-2. T i sao ? Vì b n s t n thêm t 70-210.000 VN (c th VN) cho CR-2. Th t s n u là hi u năng v năng lư ng c a Canon 300D hơn h n D70 vì 300D ch dùng m t lo i BP-511 và 300D có th mua thêm Battery Grip dùng liên ti p 2 pin BP-511. Trong khi ó D70 không có grip bán thêm.
 8. Hi u năng s d ng như b n nh n xét cũng ch tương i vì tùy thu c b n có s d ng LCD Preview hay không, Khi ch p b n dùng Zoom trên lense quá nhi u (cho composition, c zoom ra zoom vào mà không quy t nh ư c shot) . Tôi ã t ng dùng Canon 300D , t t Preview LCD, Zoom c c ít, và ch v i 1 pin kèm máy tôi ã shot trên 500 shots y. Sure 100%. 16. Khi so sánh D-SLR ai l i so sánh Kit pack bao gi , 18-50 Canon Kit Lense và 18-70 nikon Kit thì u làm b ng nh a, n ng hơn do có tiêu c dài hơn ahy v nh a làm c hơn ? Trư c ây tôi ã t ng s d ng cái lense AF-S G 24-85 f:3.5-4.5 ED IF c a Nikon dù nh hơn Nikon AF-D 24-85 2.8-4.0 IF nhưng ch t lư ng nh thì l i "c c kỳ" sharp và trung th c hơn. So sánh b ng gram v i ng kính âu nói lên ư c cái gì. âu có như ngày xưa ư c mà ng kính n ng thì t t hơn ng kính nh . ------------------------------------------------------------------------------------- Tóm l i, hãy khoan k t lu n hơn thua mà cái quan tr ng là anh dùng như th nào và xem xét ã k càng t nhi u góc chưa. B n nên bi t các site reviews trên internet thư ng "gây nhi u" thông tin. Ngoài ra chính hãng SX cũng t o ra m t s "l u n, bom mìn" ca ng i SP c a mình, gián ti p hay tr c ti p chê SP hãng khác. N u mu n khuyên các b n khác v so sánh thì b n hãy khuyên ngư i ó dùng th i và xem nh ch p v i các k khách quan tương ng nhau, Ánh sáng, ph i c nh.... r i nh n xét t quy t nh ch b n "phán" như th có v ch quan và không công b ng , chính xác y. V y nhé.
 9. Ngư iSàigòn. u tiên NTL xin có l i c m ơn v bài vi t r t chi ti t và nh ng ý ki n khác bi t c a b n v máy nh và k thu t s nói chung. R t vui ư c trao iv ib n nh ng ý ki n c a cá nhân mình. Trong lĩnh v c k thu t không có ch cho c m tính ch có ti ng nói c a các thông s và k t qu cu i cùng. ti n tr l i b n "Ngư i Sài Gòn" mình s trích d n l i bài vi t c a b n và tr l i theo t ng v n b ng ch m u xanh nhé. Hi, NguoiThangLong, Xem trên TTVNOL box nhi p nh và forum này th y c u có v c xúy cho D70 quá, không bi t có gi ng chuy n 1 moderator c a dpreview post unfairplay v D70 không ? Tr l i: Cá nhân mình sau khi nghiên c u D70 thì th y r ng ây th t s là m t trong nh ng bư c ti n vư t b c c a công ngh k thu t s . Tuy nhiên D70 chưa ph i là hoàn ch nh, nó m i ch tho mãn a ph n các nhu c u c a nhi p nh nghi p dư cao c p. Nhưng so v i các dSLR ương i cùng ng c p thì D70 có nhi u cái hay hơn như mình ã d n ch ng bài vi t trư c. Mình không h b nh hư ng c a các bài test trên vô s sites v nhi p nh. Có th tham kh o thêm khi có th i gian v y thôi. 1. Nikon luôn i sau Canon v công ngh máy nh s . Tr l i: B n có th t s ch c ch n v v n này không? b n d a trên cơ s nào kh ng nh như v y? K thu t s ang trên à phát tri n như vũ bão. Các tiêu chu n và ch t lư ng thay i không ng ng. Ai dám kh ng nh r ng ch t lư ng hình nh ki u m u c a các máy Canon dCam trong năm 2003 s v n là chu n m c cho ngày mai?
 10. 2. B n có hi n ang s d ng các bodies Canon 300D , 10D, hay D70, D100 không ? vì t t c bài vi t b n g n như collect trên m ng các site như dcreviews, dpreview, outbackphoto..... và các hình nh b n l y minh ho u không do b n ch p mà toàn l y trên pbase.com và m t s trang khác. Tr l i: Mình ã s d ng Canon 300D, Nikon D100 và D70 v i m c ích th nghi m v k thu t. R t ti c là b n chưa có th i gian c k lư ng nh ng bài test c a mình. Chúng không h ư c "sưu t m trên m ng" như b n nói và n u như mình có s d ng ngu n tư li u nào thì u có ghi chú chi ti t cho các b n ti n theo dõi. Không ph i lúc nào mình cũng có th i gian v a post bài v k thu t và v a ch p nh minh ho (mình thư ng hay b sung sau, khi có d p ) nên vi c nghiên c u l i nh th nghi m c a nh ng ngư i khác ch p là m t gi i pháp t m th i. Xét v phương di n k thu t s thì không có gì khác bi t quá nhi u v k t qu . N u vào các forum c a photo.net, dpreview...(ch c ch n b n cũng ã t ng vào các site này) ho c các site tương t , tôi nghĩ c n góp ý v i b n như sau : Tr l i: Mình cũng có th nh tho ng vào các sites v nhi p nh nhưng g n ây do hi n tư ng post bài theo c m tính nhi u quá nên ít khi tham kh o chi ti t k thu t mà thư ng ch tìm ki m nh minh ho mà thôi. Nh ng ngư i nhi p nh (amateur và Prof.) khi s d ng máy nh 35mm thư ng dùng h u h t máy nh và ng kính thu c hai hãng Canon và Nikon. Khi chuy n sang máy s dang D-SLR thì 90% pah3i ti p t c nâng c p body máy s v n theo hi u máy mình ang s d ng vì trư c ó khi còn dùng máy SLR h ã u tư khá (không nói là r t nhi u) cho các ng kính. N u chuy n sang máy s mà
 11. ph i bán l i hoàn toàn bodies film 35mm, và các lenses... sau ó l i i mua thân máy nh s c a hi u khác và ng kính c a hi u ó ( t tr l i hi u qu cao nh t v tính tương thích và ch t lư ng hình nh, công ngh ....) thì g n như c c kỳ ít ngư i dám làm như v y. Vì sao : Vì khi mua thì 10 ng, khi bán ch có 4-6 ng là thành công l m r i, sau ó l i u tư thêm nhi u n a cho máy s như bodies, lenses ,.... r i thêm Máy tính, Memory cards, và m t m th linh tinh khác không th thi u. Phi lý nh . Ai l i th . Do ó, ngư i nhi p nh (amateur cũng như Prof) 90 % ch n cách chơi thêm máy nh s c a hãng ch t o body film 35mm mà mình ang xài t n d ng s lư ng lenses ( ng kính) hi n có, r i t n d ng luôn cái body film ang xài làm backup (n u i u ki n ti n b c và m t vài lý do khác...) và s ti n u tư sang máy s ương nhiên "kh thi" hơn. Mà khi xài r i thì ít ai ch u chê cái máy mình ang xài khi nó là lo i semi-pro D-SLR. (t i sao thì d hi u thôi mà) Tr l i: Trong các bài test mình ch c p t i khía c nh k thu t và ch t lư ng c a máy nh ch ng h n mà thôi. Vi c u tư và s d ng như th nào l i là v n c a t ng cá nhân. Không ph i là c th y trên th trư ng xu t hi n m t lo i máy nh m i ư c ca ng i là bán h t cũ i mua ngay. Máy nh không gi ng th i trang chút nào c . B n có ng ý v i mình không? B n thiên v c m tính quá nhi u khi nói r ng không th ch p nh n nh ng y u i m c a chính chi c máy mà mình ang s d ng. Dù b n có ch p nh n hay không thì nh ng y u i m này v n t n t i m t cách khách quan. Mà xét cho cùng có gì là hoàn h o 100%? Cái chính là mình bi t cách khai thác nh ng i m m nh c a máy nh ch không ph i em chung ra...khoe. Tôi may m n s h u ư c c Canon EOS 300D, EOS 10D và Nikon D100, D70 ( preorder và có ngay sau khi PMA 2004 b m c). S d ng , test chán chê r i nên cũng gom góp ư c khá nhi u cái hay d c a các bodies nói trên. Do ó tôi
 12. nghĩ r ng c n góp ti ng nói thêm cho "chuyên m c này" qua m t s ph n b n ã nh n xét trên. Tr l i: Nghe b n nói mà mát c ru t nhé b i vì không ph i ai cũng có th s h u nhi u máy nh t t và t ti n như th . B n ch c có nhi u nhu c u v ch p nh l m? N u b n là nhi p nh gia chuyên nghi p n a thì th t là may m n cho HNC. Li u b n có th giúp mình post vài b c nh ch p m u c a t ng lo i máy nói trên không? chúng mình cùng nh n xét và ánh giá chính xác hơn n a. + Canon và NIKON dùng hai công ngh chip c m quang khác nhau, trong ó CANON s d ng công ngh CMOS, Nikon dùng công ngh CCD. i v i các dòng máy c a Canon và Nikon ư c xem là các c p ư c s n xu t c nh tranh nhau như Canon EOS 10D Nikon D100 Canon EOS 300D Nikon D70 Thì k t qu v m ch di n t c m quang chưa bao gi g i là b ng nhau ư c. Vì sao ? Tr l i: Vi c tranh lu n v kh năng và ch t lư ng c a hai lo i m ch i n t c m quang CCD và CMOS luôn là v n nóng b ng t nhi u năm nay. Trong cu c chi n chưa ngã ngũ này thì câu tr l i s do s phát tri n c a k thu t cùng v i th i gian quy t nh. T m th i b n có th tham kh o nh ng links k thu t chuyên ngành dư i ây. Trong ph m vi m t bài vi t v nhi p nh mà trình bày quá k lư ng v công ngh k thu t s e l c sang tài khác. http://www.siliconimaging.com/cmos_fundamentals.htm M c dù các c m bi n quang h c trên chip c m quang di n tích b ng hay tương ng nhưng ti n b c a công ngh CMOS c a Canon c th qua 2 c p i bodies nói trên v n cao hơn công gnh CCD c a Nikon. C th là khi ch p nh, mode RAW hay JPEG, lưu và card, t card copy nguyên g c vào máy tính r i xem nguyên m u (chưa ư c x lý convert b ng các công c như C1, Breeze, Nikon
 13. View, Canon File Viewer , photoshop (7.0 or 8.0 CS)....) - nên lưu ý là ch dùng các ti n ích view nh xem thông tin EXIF thì b n s th y ngay là file nh c a Canon luôn cho phân gi i 180x180 dpi , còn c a Nikon là 72x72 dpi. Tr l i: R t ti c ây b n l i có m t nh m l n căn b n v k thu t s . úng là phân gi i trong nh ch p c a Canon 300D là 180 ppi (pixels per inch) ch không ph i "dpi - dots per inch" là khái ni m i m c a k thu t in n. Và trong thu t ng k thu t s ngư i ta nói v phân gi i c a m t t m nh b ng s pixel trên ơn v tuy n tính "inch" ch không ph i là "inch...vuông" âu nhé. B n thân trong c u t o c a các CCD và CMOS thì các t bào c m quang l i có hình ch nh t ch không ph i là hình vuông gi ng như hi n th c a màn hình máy tính. Như v y trên cùng m t di n tích c m quang, Khi lưu d ng thô, Thi t k c a CANON v n cho phân gi i cao hơn các bodies c a Nikon tương ng mà không s d ng các thu t toán n i suy (trư ng h p test t t nh t là dùng RAW format). ây là m t i m mà m i ngư i u b qua khi so sánh các c p bodies Canon và Nikon DSLR. Tr l i: úng là s pixel càng nhi u thì nh càng chi ti t nhưng ch t lư ng hình nh cho ra b i các CCD hay CMOS còn ph thu c r t nhi u vào chương trình x lý tín hi u i n t c a t ng hãng n a. phân gi i 180 ppi c a Canon không làm nên s khác bi t mà m t con ngư i có th phân bi t ư c (gi ng như b n có nói v t c c a m t viên n nào ó...) Thêm n a phân gi i m i ch là m t y u t quy t nh ch t lư ng c a nh mà thôi, còn m t y u t n a r t quan tr ng ó là "chi u sâu" c a m u s c. Khi ta nói v phân gi i thì thư ng hay có liên quan n kích thư c c a hình nh.
 14. Do v y tôi th y nh n xét c a b n có v quá ch quan chăng ? Tr l i: Th t s ó là nh n xét c a cá nhân mình v i nh ng hi u bi t còn h n h p v k thu t s , d a trên vi c so sánh v k thu t. N u b n có nh ng thông tin chi ti t hơn thì chúng mình s cùng trao i ti p nhé. Vi c ch p nh v i t c 1/4000 th c s có c n thi t và có chính xác là s n i b t không ? B n nên lưu ý : V i các bodies mà c u trúc cơ ph n bên trong g n như 98% b ng nh a thì vi c màn tr p tt c 1/4000 ch là y u t mang tính thương mãi mà thôi. T i sao ? Khi các bodies ph n cơ h c b ng nh a, vi c s d ng t c cao tr6n 1/3000 thư ng gây ra vi c hư hay bung màng tr p và gương ph n chi u. Hơn n a ngư i dùng amateur cũng r t ít khi y lên trên t c này vì h r t ít có tình hu ng ch p c n t c shutter cao như v y. Các máy SLR hay D- SLR (Canon 10D hay D100) v n có th tt c cao hơn 1/4000 nhưng t i sao nhà s n xu t không ch t o trong khi h dư s c làm vì cơ ph n b ng cơ khí ch u ng l c tác ng t t hơn so v i b ng nh a như 300D hay D70. B n có bao gi ch p th c s b ng 1/8000 và 1/4000, hình nh k t qu khác nhau th y ư c b ng m t không ? l y gì ch ng minh ư c ? (t c viên n ?????) Tr l i: ây b n l i không c k bài vi t c a mình r i nhé. Ưu th c a D70 n m t c synchro-X 1/500 ch không ph i ch vì t c 1/8000 âu nhé. Mình ã có nh ch p th v i 300D t c 1/4000 r i y, ngoài tr i n ng, ng kính 50 mm, f/1,8. Còn chuy n thân máy b ng nh a và b ng kim lo i y mà thì b n ng lo nhé vì chi c D70 s không b ...v vì t c 1/8000 âu. Dân chơi nh lâu năm film hay s u không thích dùng thêm CR-2. T i sao ? Vì b n s t n thêm t 70-210.000 VN (c th VN) cho CR-2. Th t s n u
 15. là hi u năng v năng lư ng c a Canon 300D hơn h n D70 vì 300D ch dùng m t lo i BP-511 và 300D có th mua thêm Battery Grip dùng liên ti p 2 pin BP-511. Trong khi ó D70 không có grip bán thêm. Tr l i: Ưu i m c a b pin "ch a cháy" CR-2 là ch khi b n n nh ng nơi mà không tìm âu ra ngu n i n s c pin trong khi l i c n ch p nh ngay. N u b n so sánh vi c t n m y trăm nghìn cho m t b pin CR-2 d tr thì b n có th cho mình bi t giá mua m t b "grip" cho 300D là bao nhiêu tri u ng ư c không? D70 không th l p thêm "grip" ch không ph i hãng Nikon không làm "grip" cho D70 nhé. Hi u năng s d ng như b n nh n xét cũng ch tương i vì tùy thu c b n có s d ng LCD Preview hay không, Khi ch p b n dùng Zoom trên lense quá nhi u (cho composition, c zoom ra zoom vào mà không quy t nh ư c shot) . Tôi ã t ng dùng Canon 300D , t t Preview LCD, Zoom c c ít, và ch v i 1 pin kèm máy tôi ã shot trên 500 shots y. Sure 100%. Tr l i: Mình cũng ng ý ki n v i b n v chuy n tương i trong th nghi m năng lư ng c a pin. Nhưng l i th c a máy nh s là có th ki m tra ngay k t qu ch p mà b n l i không c n dùng LCD thì phí quá. Khi so sánh D-SLR ai l i so sánh Kit pack bao gi , 18-50 Canon Kit Lense và 18-70 nikon Kit thì u làm b ng nh a, n ng hơn do có tiêu c dài hơn ahy v nh a làm c hơn ? Trư c ây tôi ã t ng s d ng cái lense AF-S G 24-85 f:3.5- 4.5 ED IF c a Nikon dù nh hơn Nikon AF-D 24-85 2.8-4.0 IF nhưng ch t lư ng nh thì l i "c c kỳ" sharp và trung th c hơn. So sánh b ng gram v i ng kính âu nói lên ư c cái gì. âu có như ngày xưa ư c mà ng kính n ng thì t t hơn ng kính nh .
 16. Tr l i: B n l i không c k bài vi t c a mình r i. Mình không h so sánh ng kính c a 300D và D70 v i nhau. ơn gi n ch có nh n xét là ng kính m i c a Nikon n ng nhưng hình nh p v y thôi. Tr ng lư ng là m t y u t khá quan tr ng khi b n i ch p nh ngoài tr i và i xa y. Ai l i em tr ng lư ng v t lý ra ánh giá ch t lư ng quang h c bao gi ? Tóm l i, hãy khoan k t lu n hơn thua mà cái quan tr ng là anh dùng như th nào và xem xét ã k càng t nhi u góc chưa. B n nên bi t các site reviews trên internet thư ng "gây nhi u" thông tin. Ngoài ra chính hãng SX cũng t o ra m t s "l u n, bom mìn" ca ng i SP c a mình, gián ti p hay tr c ti p chê SP hãng khác. N u mu n khuyên các b n khác v so sánh thì b n hãy khuyên ngư i ó dùng th i và xem nh ch p v i các k khách quan tương ng nhau, Ánh sáng, ph i c nh.... r i nh n xét t quy t nh ch b n "phán" như th có v ch quan và không công b ng , chính xác y. Tr l i: Vi c k t lu n D70 hay hơn 300D là ý ki n ch quan c a cá nhân mình d a trên các y u t k thu t ơn thu n và nh ng th nghi m nh. B n có th trao i v i mình ánh giá c a b n ư c không? Như th chúng mình s cùng hoàn thi n hơn y. Nhi p nh l i là b môn ngh thu t c n n y u t con ngư i và sáng t o. B n có m t chi c máy nh t t nh t trên th gi i nhưng ch bi t s d ng nó mà không bi t dùng nó sáng t o thì n i dung nh ch p ra ch ng hơn gì m y cái máy nh t ng. Thêm n a vi c dùng lo i máy nào? C n ch c năng gì còn ph thu c vào nhu c u c a b n. Nh ng i m m nh hay y u c a k thu t là có t n t i. V n là b n s khai thác chúng như th nào có k t qu t t cho mình mà thôi.
Đồng bộ tài khoản