Chuyên đề tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của Công ty cổ phần May xuất khẩu Huế

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:93

0
52
lượt xem
25
download

Chuyên đề tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của Công ty cổ phần May xuất khẩu Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa các cơ sở lý luận về xuất khẩu và hiệu quả kinh doanh xuất khẩu; phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của công ty cổ phần May xuất khẩu Huế; đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của Công ty cổ phần May xuất khẩu Huế

Để hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này, lời đầu tiên tôi xin bày tỏ lòng biết ơn<br /> chân thành và sâu sắc nhất tới cô giáo hướng dẫn: Tiến sỹ Nguyễn Tài Phúc, đã tận<br /> tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo trong khoa Quản trị kinh doanh, các<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> thầy cô giáo trong trường Đại học Kinh tế Huế, đã trang bị cho tôi những kiến thức và<br /> kinh nghiệm quý giá trong suốt quá trình học tập tại trường và nhiệt tình giúp đỡ tôi<br /> thực hiện đề tài này.<br /> <br /> Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo công ty Hudatex, phòng kế toán,<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> phòng kế hoạch, phòng tổ chức hành chính cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công<br /> ty Hudatex đã cung cấp tài liệu và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tôi trong thời<br /> gian thực tập tại công ty.<br /> <br /> Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng do thời gian có hạn, trình độ, kỹ năng của<br /> bản thân còn nhiều hạn chế nên chắc chắn chuyên đề tốt nghiệp này của tôi không<br /> tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Rất mong được sự đóng góp, chỉ bảo, bổ sung<br /> thêm của thầy cô và các bạn.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Cuối cùng tôi kính chúc quý Thầy, Cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự<br /> nghiệp. Đồng kính chúc các Cô, Chú, Anh, Chị trong Công ty cổ phần may xuất khẩu<br /> Huế (Hudatex) luôn dồi dào sức khỏe, đạt được nhiều thành công tốt đẹp, chúc công ty<br /> luôn luôn phát triển và thịnh vượng.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> Huế, tháng 5 năm 2013<br /> Sinh viên<br /> Phạm Thị Quỳnh Châu<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Khoa Quản Trị Kinh Doanh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ................................................................................................. 1<br /> 1.Tính cấp thiết của đề tài. .......................................................................................... 1<br /> 2. Mục đích nghiên cứu. .............................................................................................. 1<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu. ............................................................................................. 2<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu. ................................................................................................ 2<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu......................................................................................... 2<br /> 6. Kết cấu của Khóa luận. ........................................................................................... 2<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ<br /> LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT<br /> KHẨU HÀNG MAY MẶC ........................................................................................... 3<br /> 1.1. Những vấn đề cơ bản về hoạt động xuất khẩu .................................................... 3<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm về xuất khẩu ..................................................................................... 3<br /> 1.1.2. Vai trò của hoạt động xuất khẩu. ..................................................................... 4<br /> 1.1.2.1. Đối với nền kinh tế quốc dân.......................................................................... 4<br /> 1.1.2.2 Đối với doanh nghiệp ..................................................................................... 7<br /> 1.1.3. Các hình thức xuất khẩu ................................................................................... 8<br /> 1.1.3.1. Xuất khẩu trực tiếp ....................................................................................... 8<br /> 1.1.3.2. Xuất khẩu tại chỗ .......................................................................................... 9<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.3.3. Xuất khẩu ủy thác ....................................................................................... 10<br /> 1.1.3.4. Xuất khẩu gia công ..................................................................................... 11<br /> 1.1.3.5.<br /> <br /> Buôn bán đối lưu ....................................................................................... 13<br /> <br /> 1.2. Nội dung chính của hoạt động xuất khẩu ......................................................... 14<br /> 1.2.1.<br /> <br /> Nghiên cứu tiếp cận thị trường, xác định mặt hàng xuất khẩu .................... 14<br /> <br /> 1.2.1.1.<br /> <br /> Nghiên cứu thị trường hàng hoá thế giới.................................................. 14<br /> <br /> 1.2.1.2.<br /> <br /> Xác định mặt hàng xuất khẩu .................................................................... 15<br /> <br /> 1.2.2. Lựa chọn đối tượng giao dịch. ...................................................................... 17<br /> 1.2.3. Giao dịch đàm phán, ký kết hợp đồng ............................................................ 20<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Khoa Quản Trị Kinh Doanh<br /> <br /> 1.2.3.1 Giao dịch đàm phán ...................................................................................... 20<br /> 1.2.3.2 Ký kết hợp đồng xuất khẩu.......................................................................... 24<br /> 1.2.4. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu ......................................................... 24<br /> 1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh xuất khẩu ...................................... 25<br /> 1.3.1.<br /> <br /> Hiệu quả kinh doanh xuất khẩu .................................................................... 25<br /> <br /> 1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh xuất khẩu .................................. 27<br /> 1.3.2.1. Khả năng xâm nhập, mở rộng và phát triển thị trường ................................ 27<br /> 1.3.2.2. Hiệu quả tài chính ....................................................................................... 28<br /> 1.3.2.3. Kết quả về mặt xã hội ................................................................................... 29<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 1.3.2.4. Chỉ tiêu tổng hợp ......................................................................................... 29<br /> 1.3.2.5. Chỉ tiêu lợi nhuận ........................................................................................ 30<br /> 1.3.2.6. Chỉ tiêu hiệu quả kinh tế của xuất khẩu. ..................................................... 30<br /> 1.3.2.7. Các chỉ tiêu về sử dụng vốn ....................................................................... 32<br /> 1.4.<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 1.3.2.8. Chỉ tiêu doanh lợi xuất khẩu........................................................................ 33<br /> Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu. ............................. 33<br /> <br /> 1.4.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp ............................................................. 33<br /> 1.4.1.1. Nhân tố chính trị – luật pháp. ..................................................................... 33<br /> 1.4.1.2. Các nhân tố kinh tế – xã hội. ...................................................................... 34<br /> 1.4.2.<br /> <br /> Các nhân tố bên trong doanh nghiệp ........................................................... 35<br /> <br /> 1.4.2.1. Cơ chế tổ chức quản lý công ty. ................................................................. 35<br /> Khả năng tài chính ..................................................................................... 36<br /> <br /> 1.4.2.3<br /> <br /> Vị trí địa lý.................................................................................................. 36<br /> <br /> 1.4.2.4<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.4.2.2.<br /> <br /> Uy tín của doanh nghiệp. ............................................................................ 37<br /> <br /> CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG<br /> MAY MẶC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU HUẾ ..................... 38<br /> 2.1 Khái quát chung về Công ty Cổ phần May Xuất Khẩu Huế .............................. 38<br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần May Xuất Khẩu Huế 38<br /> 2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty Cổ Phần may xuất khẩu Huế ................... 39<br /> 2.1.21 Chức năng ...................................................................................................... 39<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Khoa Quản Trị Kinh Doanh<br /> <br /> 2.1.2.2. Nhiệm vụ chính của Công ty ...................................................................... 39<br /> 2.1.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty .................................................................... 40<br /> 2.1.4. Tình hình nguồn lực tại công ty qua 3 năm 2010 – 2012 .................................... 43<br /> 2.1.4.1. Tình hình lao động............................................................................................ 44<br /> 2.1.4.2. Tình hình tài sản và nguồn vốn .................................................................... 46<br /> 2.1.4.3. Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua 3 năm 2010 - 2012.. 48<br /> 2.2. Thực trạng hiệu quả xuất khẩu hàng may mặc của công ty Cổ phần May Xuất<br /> Khẩu Huế ................................................................................................................... 50<br /> 2.2.1. Tình hình xuất khẩu của công ty trong thời gian vừa qua ............................. 50<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> 2.2.1.1 Mức biến động của thực xuất so với kế hoạch ............................................. 50<br /> 2.2.1.2 Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu .......................................................................... 52<br /> 2.2.1.3 Thị trường xuất khẩu của công ty................................................................. 54<br /> 2.2.2. Thực trạng hiệu quả hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của công ty .......... 56<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> 2.2.2.1. Phân tích tình hình xuất khẩu ...................................................................... 56<br /> 2.2.2.1. Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả xuất khẩu ................................................... 56<br /> 2.2.2.2. Các biện pháp mà công ty đang áp dụng để nâng cao hiệu quả xuất khẩu. .... 61<br /> 2.2.3. Đánh giá chung về nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty. ... 62<br /> 2.2.3.1. Những thành tựu trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu hàng<br /> may mặc của công ty ................................................................................................. 62<br /> 2.2.3.2. Những mặt hạn chế ...................................................................................... 65<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 2.2.3.3 Nguyên nhân của những mặt hạn chế........................................................... 66<br /> CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT<br /> ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY<br /> XUẤTKHẨUHUẾ…………………………………………………………………69<br /> 3.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả xuất khẩu<br /> hàng may mặc của công ty trong thời gian tới. ......................................................... 69<br /> 3.1.1. Định hướng của toàn ngành xuất khẩu hàng may mặc .................................. 69<br /> 3.1.2. Định hướng phát triển của công ty ................................................................. 72<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> Khoa Quản Trị Kinh Doanh<br /> <br /> 3.2. Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hoạt động xuất khẩu hàng may mặc<br /> của công ty. ................................................................................................................ 73<br /> 3.2.1 Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động marketing ................................ 73<br /> 3.2.2. Nâng cao chất lượng sản phẩm....................................................................... 77<br /> 3.2.3. Thay đổi điều kiện cơ sở giao hàng ................................................................ 79<br /> 3.2.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ............................................................. 79<br /> 3.2.5. Áp dụng hình thức thương mại điện tử .......................................................... 82<br /> 3.2.6. Cải tiến phương thức thanh toán .................................................................... 82<br /> PHẦN III. KẾT LUẬN ............................................................................................... 84<br /> <br /> Đ<br /> <br /> ại<br /> họ<br /> cK<br /> in<br /> h<br /> <br /> tế<br /> H<br /> uế<br /> <br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................... 85<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản