Cơ sở kỹ thuật điện - điện tử P2

Chia sẻ: Van Kent Kent | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
104
lượt xem
32
download

Cơ sở kỹ thuật điện - điện tử P2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chất bá dẫ bán dẫn Diode Transistor lưỡng cực (BJT) Transistor trường (FET) Vi mạch tích hợp (IC) Linh kiện Li h kiệ quang điệ tử điện Tel: 0912562566 – Email: thanhqn80@gmail.com 1. CHẤT BÁN DẪN THUẦN VÀ CHẤT BÁN DẪN TẠP CHẤT a) Cấu trúc vùng năng lượng của chất rắn tinh thể Tel: 0912562566 – Email: thanhqn80@gmail.com 1. CHẤT BÁN DẪN THUẦN VÀ CHẤT BÁN DẪN TẠP CHẤT b) Chất bá dẫ th ầ bán dẫn thuần EG_Ge = 0 72 V và EG_Si = 1 12 V 0,72eV à 1,12eV Muốn tạo hạt dẫn tự do trong chất bán dẫn thuần cần có năng lượng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ sở kỹ thuật điện - điện tử P2

  1. Bộ môn: Lý thuyết mạch CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ Tel: 0912562566 – Email: thanhqn80@gmail.com
  2. Giới thiệu Chất bá dẫ bán dẫn Diode Transistor lưỡng cực (BJT) Transistor trường (FET) Vi mạch tích hợp (IC) Linh kiện Li h kiệ quang điệ tử điện Tel: 0912562566 – Email: thanhqn80@gmail.com
  3. 1. CHẤT BÁN DẪN THUẦN VÀ CHẤT BÁN DẪN TẠP CHẤT a) Cấu trúc vùng năng lượng của chất rắn tinh thể Tel: 0912562566 – Email: thanhqn80@gmail.com
  4. 1. CHẤT BÁN DẪN THUẦN VÀ CHẤT BÁN DẪN TẠP CHẤT b) Chất bá dẫ th ầ bán dẫn thuần EG_Ge = 0 72 V và EG_Si = 1 12 V 0,72eV à 1,12eV Muốn tạo hạt dẫn tự do trong chất bán dẫn thuần cần có năng lượng kích thích đủ lớn Ekt ≥ EG. Dòng điện trong chất bán dẫn thuần gồm hai thành phần tương đương nhau do quá trình phát sinh từng cặp hạt dẫn tạo ra (ni = pi). Tel: 0912562566 – Email: thanhqn80@gmail.com
  5. 1. CHẤT BÁN DẪN THUẦN VÀ CHẤT BÁN DẪN TẠP CHẤT b) Chất bá dẫ t bán dẫn tạp Chất bán dẫn mà một số nguyên tử ở nút của mạng tinh thể của nó được thay thế bằng nguyên tử của chất khác gọi là chất bán dẫn tạp tạp. Có hai loại chất bán dẫn tạp: loại N và loại P Si Si Si Si Si Si +4 +4 +4 +4 +4 +4 Si e5 Sb Si Si In Si +4 +5 +4 +4 +3 +4 Si Si Si Si Si Si +4 +4 +4 +4 +4 +4 Loại N: nn >> pn Loại P: pp >> np Tel: 0912562566 – Email: thanhqn80@gmail.com
  6. 2. LỚP TIẾP XÚC P-N a) S tạo thành lớ tiếp xúc P N ) Sự hà h lớp iế ú P-N p n Ion - - - - - - + + + + + + nhậ - - - - - - + + + + + + n Lỗ - - - - - - + + + + + + Điệ Điện trống tử tự - - - - - - + + + + + + do -xp0 x 0 xn0 x p0 = N a log p0 ( x ) J diff ni2 Et p0 = Nd − x p0 xn 0 n0 = N d J diff ni2 n0 = Et Na – –++ Tel: 0912562566 – Email: thanhqn80@gmail.com
  7. 2. LỚP TIẾP XÚC P-N a) Lớ tiếp xúc P N khi phân cực thuận ) Lớp iế ú P-N hâ h ậ Tel: 0912562566 – Email: thanhqn80@gmail.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản