Con bạn khi ngủ có nghiến răng không?

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
4
download

Con bạn khi ngủ có nghiến răng không?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số bà mẹ rất lo lắng tìm hỏi ý kiến mọi người rằng, gần đây con tôi không biết vì sao lúc ngủ hay nghiến răng? Như vậy có ảnh hưởng gì đến sự phát triển của bé không? Làm thế nào để phòng và trị tật nghiến răng của bé?  

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Con bạn khi ngủ có nghiến răng không?

  1. Con b n khi ng có nghi n răng không? M t s bà m r t lo l ng tìm h i ý ki n m i ngư i r ng, g n ây con tôi không bi t vì sao lúc ng hay nghi n răng? Như v y có nh hư ng gì ns phát tri n c a bé không? Làm th nào phòng và tr t t nghi n răng c a bé? Tr em nghi n răng có th do nhi u nguyên nhân như: Do ký sinh trùng ư ng ru t: c t do con giun sinh ra kích thích ư ng ru t, s khi n tiêu hóa không t t, xung quanh cu ng r n b au, tr ng không ngon; n u c t kích thích th n kinh, s d n n nghi n răng. Con giun kim cũng ti t ra c t như v y d n
  2. n tr b ng a h u môn, khi ng phát ra âm thanh nghi n răng. Thông thư ng cha m u bi t r ng t t nghi n răng tr u tiên là do ký sinh trùng, nhưng nh ng năm g n ây do thói quen và i u ki n v sinh ư c c i thi n, nghi n răng do ký sinh trùng ã b y xu ng hàng th y u. Do quá căng th ng th n kinh Không ít tr vào ban êm xem TV nhi u, chơi quá nhi u trư c khi ng , căng th ng th n kinh cũng s nghi n răng. Ho c có m t s vi c nào ó d n n ti ng trách m ng kéo dài c a cha m , tr b m c, lo âu… cũng là nguyên nhân d n n t t nghi n răng. Do r i lo n ch c năng tiêu hóa Tr ăn quá no vào ban êm, lúc ng trong ru t ch a quá nhi u th c ăn, d dày không th làm vi c quá nhi u, s d n n nghi n răng khi ng . Dinh dư ng không cân b ng M t s tr có thói quen kén ăn, c bi t là không thích ăn rau, d n n dinh dư ng không cân b ng, hàm lư ng canxi, ph t-pho, các lo i sinh t và nguyên t vi lư ng b thi u h t. Khi ng các cơ hàm co l i, răng càng nghi n m nh. Răng m c không u:
  3. Khi tr n kỳ thay răng, dinh dư ng không t t…, khi n cho răng phát tri n không t t, răng hàm trên và hàm dư i có kh p c n không u nhau cũng là nguyên nhân gây nghi n răng khi ng . Trong giai o n tr ang phát tri n, n u không k p th i i u tr t t nghi n răng có th s d n n nh ng nh hư ng sau: • Khi l n lên, nghi n răng s nh hư ng n gi c ng . Nghi n răng vào ban êm có th làm cho gi c ng c a tr tr nên ng n hơn. • Nghi n răng khi n tr m t nh c, tr b ê răng..., làm nh hư ng n sinh ho t c a tr . • Nghi n răng cũng s khi n b n thân hàm răng b t n h i. Men răng b t n h i, khi g p nóng, l nh, chua, cay thì s hư răng. • Khi nghi n răng, cơ hàm s không ng ng co l i, d n d n to ra, hàm dư i tr nên to hơn, gò má c a tr cũng b bi n d ng, nh hư ng n nét m t c a bé.
  4. Có ngư i khi còn nh nghi n răng không ư c s a, l n lên thành thói quen. Cho nên, n u phát hi n tr có hi n tư ng nghi n răng ph i nhanh chóng i u tr : • N u tr có ký sinh trùng ư ng ru t (b nhi m giun sán), ph i k p th i x giun sán cho tr . • N u tr b thi u ch t, ph i k p th i b sung canxi, sinh t D. • T o môi trư ng, không khí gia ình hòa thu n tr không c m th y b căng th ng. • H n ch cho tr xem TV, vui chơi (ph n khích) quá vào bu i t i. • Ăn u ng nên k t h p ch t, s a i thói quen kén ăn, b a ăn t i nên là b a ăn nh . • n bác sĩ ki m tra xem có t t v kh p c n hay không, n u có, c n có s hư ng d n i u tr thích h p c a bác sĩ.
Đồng bộ tài khoản