Công điện 61/CĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
1
download

Công điện 61/CĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện 61/CĐ-BGTVT về việc phản ánh trên báo Thanh niên số ra ngày 20/8/2009 có tiêu đề “Mua vé đi đường ...“ do Bộ Giao thông vận tải điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện 61/CĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 61/CĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2009 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Điện: Cục Đường bộ Việt Nam. Theo phản ánh trên báo Thanh niên số ra ngày 20/8/2009 có tiêu đề “Mua vé đi đường ...“. Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam: 1. Thực hiện nghiêm chỉnh công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng trên các tuyến quốc lộ. Xử lý ngay tình trạng hư hỏng trên các tuyến quốc lộ trong tháng 9/2009. 2. Báo cáo Bộ GTVT (qua Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông) về kết quả xử lý theo các nội dung nêu trên trước ngày 04/10/2009./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Bộ trưởng (để b/c); - TTr Ngô Thịnh Đức; - Khu QLĐB II, IV, V, VII; - Lưu VT, KCHT (2). Lê Mạnh Hùng
Đồng bộ tài khoản