Công điện số 33/CĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Công điện số 33/CĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 33/CĐ-BGTVT về triển khai công tác kiểm định cầu Trà Nóc do Bộ Giao thông vận tải điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 33/CĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 33/CĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2009 KHẨN CÔNG ĐIỆN BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Điện: Cục Đường bộ Việt Nam. Bộ Giao thông vận tải nhận được công văn số 948/SGTVT-KHTC ngày 07/5/2009 của Sở Giao thông vận tải Cần Thơ về việc đề nghị triển khai công tác kiểm định cầu Trà Nóc tại lý trình Km8+706, QL91. Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam: 1. Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT tại văn bản số 9308/BGTVT-KCHT ngày 23/12/2008: Có ngay phương án đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác cầu Trà Nóc. 2. Thực hiện kiểm định và có giải pháp gia cố gấp cầu Trà Nóc. 3. Nếu xảy ra sự cố đối với cầu Trà Nóc thì Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam chịu trách nhiệm./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để b/c); - UBND tỉnh Cần Thơ; - Sở GTVT Cần Thơ; - Khu QLĐB VII; - Lưu VT, KCHT (2). Ngô Thịnh Đức PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC Thứ trưởng duyệt, ký Trình Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức * Cơ quan trình (Chủ trì): Vụ Vận tải
  2. - Chuyên viên soạn thảo: Đào Danh Hoan * Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp * Tóm tắt nội dung trình: Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp, hiện nay việc thi công, cải tạo và nâng cấp trên tuyến Quốc lộ 80 đoạn từ Mỹ Thuận đến Vàm Cống có một số đoạn nhà thầu không thực hiện đúng các quy định về đảm bảo giao thông khi thi công trong phạm vi đất dành cho đường bộ, gây ách tắc giao thông. Do đó nhiều phương tiện cơ giới đường bộ lưu thông trên Quốc lộ 80 đã chuyển sang đi theo tuyến đường tỉnh ĐT.849 qua phà Cao Lãnh, Quốc lộ 30, ra ngã ba An Hữu để vào Quốc lộ 1.Tuyến đường tỉnh ĐT.849 qua cầu Vĩnh Thạnh - Phà Cao Lãnh là tuyến đường có các cầu yếu, việc tăng lưu lượng phương tiện cơ giới đường bộ, đặc biệt là các phương tiện có trọng tải lớn là nguy cơ dẫn đến sập cầu gây tai nạn và ùn tắc giao thông trên toàn tuyến. Để tạo đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn tuyến Quốc lộ 80, Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp và Ban Quản lý các dự án giao thông 9 xử lý tình trạng trên. Kính đề nghị Thứ trưởng xem xét quyết định./. * Văn bản, tài liệu kèm theo: * Độ mật: Mật Tối mật Tuyệt mật * Độ khẩn: Hoả tốc Khẩn Thượng khẩn * Lãnh đạo cơ quan trình (chủ trì): - Họ tên: Nguyễn Văn Thuấn ; Chữ ký:………………….. - Chức danh: Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải Ý kiến giải quyết của Thứ trưởng
Đồng bộ tài khoản