Công điện số 40/TCT-VP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
87
lượt xem
5
download

Công điện số 40/TCT-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 40/TCT-VP về việc gia hạn nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc và hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đến hết ngày 31/12/2009 do Tổng cục Thuế điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 40/TCT-VP

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NG C C THU NAM ------ c l p - T do - H nh phúc -------- S : 40/TCT-VP Hà N i, ngày 29 tháng 6 năm 2009 CÔNG I N T NG C C THU I N Kính g i: ng chí C c trư ng C c Thu các t nh thành ph tr c thu c Trung ương Th c hi n ý ki n ch o c a lãnh o B Tài Chính, T ng C c Thu ngh C c Thu các t nh thành ph tr c thu c Trung ương thông thông báo và hư ng d n các ơn v chi tr thu nh p, cá nhân cư trú có thu nh p t kinh doanh, thu nh p t ti n lương ti n công ã ăng ký gi m tr ngư i ph thu c năm 2009 ư c gia h n n p t khai ăng ký ngư i ph thu c và h sơ ch ng minh ngư i ph thu c n h t ngày 31/12/2009. T NG C C TRƯ NG ng H nh Thu
Đồng bộ tài khoản