Công nhận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
194
lượt xem
4
download

Công nhận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: - Uỷ ban nhân dân cấp huyện kiểm tra và ra quyết định công nhận đối với các đơn vị cơ sở, trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra công nhận đối với cấp huyện. - Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra và ra quyết định công nhận đối với huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nhận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học

  1. 67. Công nhận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học a. Trình tự thực hiện - Uỷ ban nhân dân cấp huyện kiểm tra và ra quyết định công nhận đối với các đơn vị cơ sở, trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra công nhận đối với cấp huyện. - Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra và ra quyết định công nhận đối với huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra. - Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra và ra quyết định công nhận đối với tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. b. Cách thức thực hiện - Trực tiếp tại cơ quan hành chính. c. Thành phần, số lượng hồ sơ Thành phần hồ sơ bao gồm: - Biểu thống kê tổng hợp kết quả điều tra đối tượng trong độ tuổi phổ cập giáo dục trung học đang học tại các cơ sở giáo dục (phổ thông, giáo dục thường xuyên, chuyên nghiệp, dạy nghề); - Biểu thống kê tổng hợp kết quả huy động và hiệu quả phổ cập theo đơn vị hành chính của địa phương; - Biên bản kiểm tra và quyết định công nhận các đơn vị trực thuộc; - Các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương; - Báo cáo quá trình tổ chức thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục trung học. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. d. Thời hạn giải quyết - Chưa có quy định cụ thể. đ. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Cơ quan thực hiện: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Vụ Giáo dục Trung học. - Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính - Tổ chức. g. Mẫu đơn, mẫu tờ khai - Không. h. Phí, lệ phí - Không. i. Kết quả của thủ tục hành chính - Quyết định công nhận. k. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính 1
  2. - Không. l. Căn cứ pháp lý của TTHC - NQ số 41/2000/QH1. 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản