CÔNG THỨC PHA CHẾ COCKTAIL

Chia sẻ: Trịnh Ngọc Hoàng | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:5

2
962
lượt xem
104
download

CÔNG THỨC PHA CHẾ COCKTAIL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo công thức pha chế một số loại cocktail.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÔNG THỨC PHA CHẾ COCKTAIL

  1. CÔNG THỨC PHA CHẾ COCKTAIL NG/LIỆ PHƯƠN TRANG STT TÊN ml COOKT U&LIỀU G PHÁP TRÍ AIL LƯỢNG Cho vào 1 ống hút 1 1/3 ml thứ tự ngắn Khuluá vào ly 1/3 cherry.T Bailey ạo thành 1/3 3 tầng Cointreua (Grand B52 Maniere) Cho vào 1 ống hút 2 1/3 thứ tự ngắn Khuluá vào ly 1/3 cherry.T Bailey ạo thành 1/3 Gin 3 tầng (Tequyla) B53 1 miếng 3 40 Vodka Vào Shake,ly chanh BLUE 10Blue cocktail LAGOO Curacao N 10 Chanh 1 miếng 4 30 Vodka Vào Shake,ly chanh 15 cocktail KAMIK Triplesec AZE 10 Chanh 2 ống hút 5 35 Vodka Vào Shake,ly 1 Cherry 15 poco đỏ+dù Apricot brandy 1 miếng SÀI 10Blue thơm GÒN Cucacao BEAUT 15 Chanh Y 120 thơm 1 miếng 6 40 Vào Tequyla Shake,ly chanh MAGAR ITA
  2. 1 miếng 6 Shake,ly chanh Magarita 20 MAGAR Cointreau có viền ITA 10 Chanh muối 7 40 Vào 1 Cherry Shake,ly đỏ Tequyla Magarita 20 BLUE Cointreau có viền MAGAR 10Blue đường ITA Curacao 8 30 Gin Vào 1 Cherry Shake,ly đỏ 15 cocktail Triplesec có viền (Cointrea đường u) 10 PINK Grenadin LADY e 1 miếng 9 30 Gin Vào Shake,ly chanh 15 cocktail Triplesec (Cointrea WHITE u LADY 10 Chanh 10 40 Gin Vào 1 Cherry Shake,ly đỏ cocktail 1 lát cam 20 Apricot PARADI brandy SE 10 Cam 11 40 Vodka Vào ly 1 cây khuấy OLD FASHIO BLACK N có đá RUSSIA 20 Khuấy N đều Khuluá 12 60 Vào ly 1 lát cam HI-BALL Tequyla có đá 120 Cam 1 cây khuấy 2 ống hút 02 Grenadin TEQUYL e(vọt) A 2 ống hút 50 Sữa 13 Vào tươi Shake,ly 50 Thơm poco 1 Cherry đỏ+dù COPAC ABANA
  3. 13 Vào Shake,ly poco 1 miếng 20 thơm Coconut Cream 20 Mật COPAC ong ABANA 10 Chanh 80 Thơm 14 Vào 1 lát cam Shake,ly 1 cherry 80 Sữa poco tươi 2 ống hú 10 Grenadin e 10 Sugar ALICE syrup NG/LIỆ PHƯƠN TRANG STT TÊN ml COOKT U&LIỀU G PHÁP TRÍ AIL LƯỢNG 2 ống hút 15 10 Chanh Vào Blender 50 Thơm 1 Cherry àly HI- +dù ball 1 miếng 50 Cam thơm 1 Trái chuối PASSIO 3 Muổng N đường Vào 1 miếng 16 30 Gin Shake,ly chanh cocktail 1 Cherry 20 đỏ Apricot MOULIN brandy ROUGE 10 Chanh 17 30 Bailey Vào 1 Cherry Shake,ly xanh 30 Crème cocktail green SNAKE IN THE 10 Cream GRASS 18 30 Gin Vào 1 Cherry Shake,ly đỏ 30 cocktail Apricot brandy SWEET 10 Cream GIRL 19 40 Rhum Vào máy 1 Cherry xayà đỏ BANAN E DAIQUI DI
  4. 19 ly HI- 1 ống hút 10Crème BANAN Banane ball E 1 miếng 1 Trái DAIQUI chuối chuối DI 10 Chanh 20 20 Crème Vào máy 1 Cherry xayà đỏ Banane ly HI- 1 ống hút 20 Bailey ball 1 miếng 1/2 Trái IRISH chuối chuối BANAN 20 Cream E 21 30 Rhum Vào 1 Cherry Shake,ly đỏ 20 Crème cocktail Banane 0.5 Grenadin e BANAN 10 Cream E COW 22 30 Rhum Vào 1 Cherry Shake,ly xanh cocktail 1 miếng 20 Crème menthe chanh greer 10 Chanh CONTIN 10 Sugar ENTAL syrup Vào thứ 23 40 1 Cherry KING Khuluá tự không đỏ ALFONS 30 Cream trộn lẫn O nhau 1 miếng 24 40Tequyl Vào thơm 2 a Shake,ly lá thơm cocktail 1 Cherry 0.5 đỏ Grenadin e MEXICA 20 Thơm NA 10 Chanh 25 30 Vào 1 Cherry Shake,ly đỏ Whisky( mỹ) cocktail WHISKY SOUR
  5. 25 Vào Shake,ly cocktail 1 miếng 10 Chanh chanh WHISKY 10 Sugar SOUR syrup 26 30 Vào 1 Cherry Shake,ly đỏ Brandy cocktail 1 miếng chanh 30 SIDE Cointreau CAR 10 Chanh 27 30Tequil Vao ly a ROCK TEQUIL Seven đậy A POP up(lạnh) coaster Vào máy 1 miếng 28 40 Vodka xayà chanh Nước ly HI- 1 ống hút bưởi ép ball SALTY Có viền DOG đường
Đồng bộ tài khoản