CÔNG TY IMPORT DISTRIBUTORS INC

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
68
lượt xem
8
download

CÔNG TY IMPORT DISTRIBUTORS INC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công ty Import Distributors Inc (IDI) nhập khẩu phụ tùng và cung ứng cho các cửa hàng bán lẻ ở bang Rocky Mountain. IDI buôn bán 3 loại hàng hoá chủ yếu: Thiết bị âm thanh, thiết bị vô tuyến điện tử và đồ dùng nhà bếp. Mỗi loại hàng có thu nhập khoảng 1/3 tổng thu nhập của công ty. Mặc dù mỗi loại hàng được ban giám đốc coi như là một "ngành hàng" nhưng mãi đến năm 1988, công ty vẫn chưa lập được báo cáo lợi nhuận của từng ngành hàng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÔNG TY IMPORT DISTRIBUTORS INC

  1. Tình huống 21-1 CÔNG TY IMPORT DISTRIBUTORS INC Công ty Import Distributors Inc (IDI) nhập khẩu phụ tùng và cung ứng cho các cửa hàng bán lẻ ở bang Rocky Mountain. IDI buôn bán 3 loại hàng hoá chủ yếu: Thiết bị âm thanh, thiết bị vô tuyến điện tử và đồ dùng nhà bếp. Mỗi loại hàng có thu nhập khoảng 1/3 tổng thu nhập của công ty. Mặc dù mỗi loại hàng được ban giám đốc coi như là một "ngành hàng" nhưng mãi đến năm 1988, công ty vẫn chưa lập được báo cáo lợi nhuận của từng ngành hàng. Cuối năm 1987 đã lập ra các tài khoản theo ngành hàng để bắt đầu từ năm 1988 sẽ lập báo cáo lợi nhuận hàng quý cho ngành hàng . Vào đầu tháng 4 năm 1988, báo cáo đầu tiên đã được trình lên ban giám đốc. Mặc dù trong quý 1 năm 1988, công ty IDI đã thu được lợi nhuận thuần trị giá 4,3% doanh thu, nhưng ngành hàng vô tuyến lại có tổng số lợi nhuận quá nhỏ, không đủ bù đắp cho phí tổn kinh doanh của ngành (xem minh hoạ ở bảng 1). Kết quả kém của ngành vô tuyến đã làm cho các nhà kế toán có ý kiến v ề đình chỉ hoạt động của ngành này. "Đó chính là lý do tại sao tôi lại đề nghị rằng chúng ta lập báo cáo theo ngành để thấy được mỗi ngành có thể thực hiện được phần khối lượng công việc kinh doanh của nó hay không?" - Nhà kế toán giải thích như vậy. Những ý kiến này gây ra tranh luận gay gắt trong ban giám đốc, nhất là 2 vấn đề: thứ nhất, liệu kết quả quý 1 của năm có đủ thể hiện cho kết quả lâu dài để từ đó quyết định đình chỉ hoạt động của ngành hàng vô tuyến điện tử hay không? Thứ hai, việc đình chỉ ngành hàng vô tuyến có làm doanh số trong hai ngành hàng còn lại giảm hay không? Tuy vậy, một nhà quản lý tuyên bố rằng: "Ngay cả khi kết quả quý 1 là điển hình và doanh số của các ngành khác không bị giảm thì tôi vẫn không đồng ý đình chỉ ngành hàng vô tuyến". Câu hỏi: Nên làm gì cho ngành hàng vô tuyến? Minh hoạ 1 Báo cáo của phân ngành vô tuyến cho 3 tháng đầu năm 1988 Doanh thu thuần 1.240.310$ 100,0% GIá vốn hàng bán 1.094.210 88,2 Số dư 146.000 11,8 Chi phí hoạt động . .
  2. 7.800 Chi phí về nhân công (chú thích 1) . Văn phòng giám đốc ngành hàng 9.533 . Tiền thuê nhà (chú thích 2) 38.544 . 28.672 Thuế dự trữ về bảo hiểm . Chi phí công cộng (chú thích 3) 2.312 . Chi phí phân phối hàng (chú thích 4) . 24.806 Trả hoa hồng bán hàng (chú thích 5) . 62.016 Chi phí quản trị (chú thích 6) 31.008 . Chi phí bảo quản dự trữ (chú thích 7) 18.237 Tổng chi phí hoạt động 222.928 18,0 Thuế thu nhập (chưa trả) (36.877) (3,0) Lãi (lỗ) thuần tuý 39.951 3,2 Chú thích: 1. Đây là những nhân viên coi kho. Mặc dù hàng hoá trong kho là do ngành hàng quản lý nhưng những nhân viên này thực hiện những nhiệm vụ cho cả 3 ngành hàng trong những ngày nhất định. 2. Phân bổ cho các ngành hàng trên cơ sở chiều dài quy vuông đã sử dụng vì IDI đã thuê theo các điều kiện không được huỷ bỏ trong thời gian 5 năm. 3. Phân bổ cho các ngành hàng trên cơ sở chiều dài quy vuông đã sử dụng. 4. Phân bổ trên cơ sở doanh số bán hàng. Hàng của IDI giao cho các cửa hàng bán lẻ là hàng hoá từ cả 3 ngành hàng. 5. Các nhân viên bán hàng được trả hoa hồng bán hàng theo doanh số, một nhân viên có thể bán hàng hoá của 3 ngành hàng. 6. Được phân bổ trên cơ sở doanh số bán hàng. 7. Phần vào sổ của kế toán không có liên quan trực tiếp đến chi phí bảo quản dự trữ mà xác định theo mức tồn kho trung bình nhằm mục đích khuyến khích các quản đốc ngành hàng không dự trữ hàng hoá quá mức. Khoản mục này thường bằng 3 lần chi phí tiền lãi vốn thực tế của công ty.
Đồng bộ tài khoản