intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 1154/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

86
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1154/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc đề nghị khẩn trương hoàn thành việc lập Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1154/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1154/BXD-QLN ------------------------ V/v: Đề nghị khẩn trương hoàn thành việc lập Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2009 Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng CP Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày 12/12/2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Theo quy định của Quyết định này thì UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm lập và phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn gửi Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Chính sách Xã hội để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Xây dựng, đến nay hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước đã hoàn thành việc lập và phê duyệt Đề án, gửi Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn để các địa phương triển khai thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm này Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan vẫn chưa nhận được Đề án của Tỉnh, Thành phố. Để sớm triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, đặc biệt là phải hoàn thành hỗ trợ nhà ở đối với các hộ thuộc 61 huyện nghèo trong năm 2009 và hoàn thành hỗ trợ nhà ở đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong quý I/2010 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị UBND Tỉnh, Thành phố tập trung chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc lập và phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn, đồng thời gửi Đề án đã được phê duyệt về Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan trước ngày 30/6/2009 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn cho địa phương thực hiện. Quá thời hạn trên, nếu địa phương chưa gửi Đề án đã được phê duyệt về Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan theo quy định, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở thì UBND Tỉnh, Thành phố hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và người dân nghèo trên địa bàn. Đề nghị UBND Tỉnh, Thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng (để b/c); (Đã ký) - BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c); - VPCP; - Sở Xây dựng các Tỉnh, TP trên; - Lưu: VP, QLN (2). Nguyễn Trần Nam
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2