Công văn 11578/BGDĐT-CSVCTBĐCTE của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
61
lượt xem
3
download

Công văn 11578/BGDĐT-CSVCTBĐCTE của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 11578/BGDĐT-CSVCTBĐCTE của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ định thầu các dự án xây dựng thuộc Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 11578/BGDĐT-CSVCTBĐCTE của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 11578/BGDĐT-CSVCTBĐCTE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc V/v Chỉ định thầu các dự án xây dựng thuộc Đề án Kiên cố hóa Hà nội, ngày 18 tháng 12 năm 2008 trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân về việc chỉ định thầu các công trình thuộc Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012; Căn cứ khoản d, điểm 1, Điều 101 về việc chỉ định thầu trong hoạt động xây dựng của Luật Xây dựng ban hành năm 2003. Bộ Giáo dục và Đào tạo - cơ quan quản lý, thường trực Đề án đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo, lập danh mục các dự án xây dựng xin chỉ định thầu có mức vốn đầu tư lớn hơn 1 tỷ đồng thuộc Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Báo cáo, danh mục các dự án xây dựng xin chỉ định thầu gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25 tháng 12 năm 2008, theo địa chỉ: Cục Cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Gửi mail: tuan_trnvn@yahoo.com; mhongbang@yahoo.com Xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Ủy ban. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Như kính gửi; - Bộ trưởng (để b/c); (Đã ký) - Sở Giáo dục Đào tạo các tỉnh, TP trực thuộc TW; Phạm Vũ luận - Lưu: VT, Cục CSVCTBĐCTE. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN XIN CHỈ ĐỊNH THẦU NĂM 2009 Tên trường Địa điểm xây dựng Quyết Tổng Khởi công STT Quy mô (số mức đinh hoàn phê duyệt đầu tư phòng) thành
  2. 2
Đồng bộ tài khoản