intTypePromotion=1

Công văn 1160/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Nhat Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
44
lượt xem
6
download

Công văn 1160/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1160/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quản lý hải quan đối với chất thải nguy hại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1160/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 1160/TCHQ-GSQL NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 2006 VỀ VIỆC QUẢN LÝ HẢI QUAN ĐỐI VỚI CHẤT THẢI NGUY HẠI Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, Thành phố; - Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục, Thời gian vừa qua một số doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất, quá cảnh, chuyển khẩu chất thải nguy hại đã được liệt kê trong Công ước Basel, mà Việt Nam là thành viên, việc kinh doanh đã vi phạm các quy định tại Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg ngày 16/07/1999 của Thủ tướng chính phủ (kèm theo), để chấn chỉnh hoạt động này, Tổng cục Hải quan lưu ý một số nội dung sau: - Việc vận chuyển quá cảnh chất thải nguy hại qua lãnh thổ Việt Nam ( bao gồm cả nội thuỷ và lãnh hải) phải có sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hữu quan theo đúng quy định của pháp luật Việt nam về hàng hoá quá cảnh. Việc vận chuyển xuyên biên giới các chất thải phải xin phép Cơ quan thẩm quyền Công ước Basel của nước nhập khẩu và các nước quá cảnh. - Theo quy định của Luật bảo vệ môi trường, tất cả các chất thải đều bị cấm nhập khẩu, nên việc kinh doanh chuyển khẩu, tạm nhập tái xuất loại hàng này phải tuân thủ những quy định đối với hàng thuộc Danh mục cấm nhập khẩu. - Các chất thải nguy hại được ghi trong Phụ lục 1, kèm quy chế quản lý chất thải nguy hại của Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg nêu trên. Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, Thành phố nghiên cứu Công ước Basel và Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg ngày 16/07/1999 (gửi kèm) để thực hiện, trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Tổng cục để có hướng dẫn giải quyết./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Đặng Hạnh Thu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2