intTypePromotion=1

Công văn 1179/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
108
lượt xem
6
download

Công văn 1179/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1179/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giá vật liệu bán thành phẩm theo Thông tư 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 17/04/2008 về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1179/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1179 /BXD- KTXD ----------------------- V/v: Điều chỉnh gía VL bán thành phẩm Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2009 theo TT số 09/2008/TT-BXD Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Sơn La Trả lời Văn bản số 215/NHPT.SLA-XDCB ngày 05/6/2009 của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Sơn La đề nghị hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 và Văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 1/8/2008 của Bộ Xây dựng đối với vật liệu xây dựng trong các cấu kiện dạng bán thành phẩm , Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Hệ dàn mái Smartrucss thuộc gói thầu xây lắp công trình Trụ sở làm việc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Sơn La như nêu trong nội dung Văn bản số 215/NHPT.SLA-XDCB được tính theo đơn giá đồng/m2 thì khi lập dự toán bổ sung do điều chỉnh giá vật liệu theo Thông tư số 09/2008/TT- BXD, các bên phải tiến hành xác định cơ cấu đơn giá trong hợp đồng đã ký kết, áp dụng phương pháp điều chỉnh giá vật liệu xây dựng theo hướng dẫn tại mục 3.2 và phụ lục của Thông tư số 09/2008/TT-BXD, mục 4 của Văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 1/8/2008 của Bộ Xây dựng để thực hiện việc điều chỉnh; Thiết bị ký kết theo hợp đồng nhập khẩu thì các bên thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết. Căn cứ ý kiến trên, quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc thì Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Sơn La trao đổi với Sở Xây dựng địa phương để được hướng dẫn thực hiện./. Nơi nhận : KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP,Vụ KTXD (M5). Đã ký Trần Văn Sơn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2