intTypePromotion=1

Công văn 1328/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
112
lượt xem
14
download

Công văn 1328/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1328/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1328/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- Số: 1328/BXD- KTXD ------------------ V/v: Hướng dẫn thực hiện chi phí tư vấn Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2009 đầu tư xây dựng công trình Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên Trả lời Văn bản số 290/STTTT-KHTC ngày 10/6/2009 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên về áp dụng chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình theo Văn bản số 1751/BXD -VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Chi phí để lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình phù hợp với Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu để có hướng dẫn thực hiện. Trong khi chờ hướng dẫn cụ thể thì chi phí thuê tư vấn lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật xây dựng công trình có tổng mức đầu tư khoảng 13 tỷ đồng áp dụng mức chi phí lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật tại Văn bản số 1751/BXD-VP. Căn cứ ý kiến trên, quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc thì Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên trao đổi với Sở Xây dựng địa phương để được hướng dẫn thực hiện./. Nơi nhận : KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP, Viện KTXD, Vụ KTXD (M5). Đã ký Trần Văn Sơn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2