intTypePromotion=1

Công văn 1707/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
95
lượt xem
3
download

Công văn 1707/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1707/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc cho phép tiếp tục xuất khẩu tinh quặng ilmenite

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1707/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1707/VPCP-KTN -------------------- V/v cho phép tiếp tục xuất khẩu Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2009 tinh quặng ilmenite Kính gửi: - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Tài chính; - Hiệp hội Titan Việt Nam. Xét đề nghị của Hiệp hội Titan Việt Nam (công văn số 44/VP-HH ngày 16/12/2008), ý kiến của các Bộ: Công Thương (công văn số 0647/BCT-CNNg ngày 21/1/ 2009), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 479/BTNMT-ĐCKS ngày 26/2/2009), Tài chính (công văn số 1716/BTC-CST ngày 16/2/2009) về việc cho phép tiếp tục xuất khẩu tinh quặng ilmenite và giảm thuế, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: 1. Về nguyên tắc đồng ý tiếp tục xuất khẩu tinh quặng ilmenite đến hết năm 2010. Giao Bộ Công Thương tính toán nhu cầu tinh quặng ilmenite đối với thị trường trong nước từ nay đến hết năm 2010 (có tính đến dự trữ nguyên liệu cho các nhà máy chế biến sâu đang xây dựng), trên cơ sở đó xác định khối lượng tinh quặng ilmenite dư thừa để xuất khẩu và hướng dẫn việc xuất khẩu. 2. Giao Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh có hoạt động khoáng sản titan và Hiệp hội Titan Việt Nam: a, Tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu, đảm bảo đủ nguồn nguyên liệu tinh quặng ilmenite cho các cơ sở chế biến sâu đang hoạt động và các cơ sở sản xuất trong nước. b, Chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất titan: - Khẩn trương triển khai các bước chuẩn bị đầu tư các dự án chế biến sâu, đặc biệt là Dự án Dioxit titan (bột mầu pigment) công suất 30.000 tấn/năm của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, đảm bảo sớm đưa các dự án vào sản xuất ổn định. - Thực hiện việc đảm bảo an toàn trong vận chuyển tinh quặng ilmenite từ các cơ sở tuyển tinh đến địa điểm xuất hàng. 3. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét việc điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu tinh quặng ilmenite và các sản phẩm chế biến của tinh quặng ilmenite (ilmenite hoàn nguyên, xỉ titan, pigment...) theo hướng tháo gỡ khó khăn trước mắt cho các doanh nghiệp hoạt động khai khoáng titan và khuyến khích việc chế biến sâu. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Hiệp hội Titan Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - Thủ tướng, (Đã ký) các PTTCP: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải; - VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, các Vụ: ĐP, KTTH, TH, Cổng TTĐT; - Lưu: VT, KTN (5). Văn Trọng Lý
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2