intTypePromotion=1

Công văn 1749/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
36
lượt xem
2
download

Công văn 1749/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1749/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về nơi đăng ký danh mục hàng hoá nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1749/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ------------------ Số: 1749/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2009 V/v nơi đăng ký danh mục hàng hoá nhập khẩu Kính gửi: Công ty CP - TM Nguyên Bình (Đ/c: 1C5, Cư Xá 304, Điện Biên Phủ, P 25, Q. Bình Thạnh, TP HCM) Trả lời công văn số 17/2009/CV-Cty ngày 20/03/2009 của Công ty CP - TM Nguyên Bình về đề nghị cho phép Công ty được đăng ký danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế tại nơi Công ty thành lập Chi nhánh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Tại điểm 2, mục I, phần D, Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về địa điểm đăng ký Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế, theo đó nơi đăng ký Danh mục hàng hoá miễn thuế được thực hiện tại Cục Hải quan nơi có trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc gần trụ sở chính của doanh nghiệp (trong trường hợp nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính không có Cục Hải quan). Do vậy, đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2, mục I, phần D, Thông tư 59/2007/TT-BTC nêu trên./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Vũ Ngọc Anh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2