Công văn 1833/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
40
lượt xem
1
download

Công văn 1833/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1833/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc lập mô hình trình diễn quy hoạch Thủ đô Hà Nội và thiết kế xây dựng Cung triển lãm quy hoạch Quốc gia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1833/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1833/TTg-KTN V/v lập mô hình trình diễn quy Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2008 hoạch Thủ đô Hà Nội và thiết kế xây dựng Cung triển lãm quy hoạch Quốc gia Kính - Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài gửi: chính; - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 37/TTr-BXD ngày 2 tháng 10 năm 2008, ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7606/BKH-KCHT&ĐT ngày 20 tháng 10 năm 2008 về việc lập mô hình trình diễn quy hoạch Thủ đô Hà Nội và thiết kế xây dựng Cung triển lãm quy hoạch Quốc gia, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Giao Bộ Xây dựng làm Chủ đầu tư, khẩn trương lập dự án đầu tư xây dựng công trình Cung triển lãm quy hoạch Quốc gia như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 918/TTg-KTN ngày 20 tháng 6 năm 2008. 2. Cho phép Bộ Xây dựng lựa chọn và quyết định phương án kiến trúc Cung triển lãm quy hoạch Quốc gia, trong đó lưu ý công trình phải có quy mô thích hợp, có phương án kiến trúc đẹp bảo đảm hài hòa với cảnh quan xung quanh, phù hợp quy hoạch chi tiết được duyệt. Về nguyên tắc đồng ý chỉ định thầu tư vấn lập dự án, tư vấn thiết kế, lập dự toán. Giao Bộ Xây dựng chỉ đạo thực hiện việc chỉ định thầu theo đúng quy định hiện hành. 3. Về nguyên tắc, đồng ý lựa chọn Tập đoàn Tinh Vũ (Trung Quốc) tư vấn về triển lãm mô hình quy hoạch Cung triển lãm. Bộ Xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng đề xuất quy mô, số lượng mô hình, kinh phí thực hiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG - Như trên; - Thủ tướng CP, (Đã ký) Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải; - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Nguyễn Tấn Dũng các Vụ: KTTH, TH, TTĐT; - Lưu: VT, KTN (5)
Đồng bộ tài khoản