Công văn 2083/BGTVT-TC của Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
51
lượt xem
3
download

Công văn 2083/BGTVT-TC của Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2083/BGTVT-TC của Bộ Giao thông vận tải về việc cung cấp các số liệu dự án phải tất toán tài khoản theo ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 15644/BTC-ĐT ngày 23/12/2008

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2083/BGTVT-TC của Bộ Giao thông vận tải

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Số: 2083 /BGTVT-TC Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2009 V/v cung cấp các số liệu dự án phải tất toán tài khoản theo ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 15644/BTC-ĐT ngày 23/12/2008. Kính gửi: Kho bạc Nhà nước. Triển khai văn bản số 15644/BTC- ĐT ngày 23/12/2008 của Bộ Tài chính về việc tất toán tài khoản dự án đầu tư, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 710/BGTVT-TC ngày 11/02/2009 gửi Kho bạc Nhà nước đề nghị Kho bạc phối hợp với Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các Kho bạc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho Bộ Giao thông vận tải danh mục các công trình, dự án thuộc nguồn vốn do Bộ Giao thông vận tải quản lý trong diện phải tất toán tài khoản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Vừa qua, Kho bạc Nhà nước đã có văn bản số 258/KBNN-TTVĐT ngày 25/2/2009 gửi các Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc xử lý một số vướng mắc và hướng dẫn bổ sung một số nội dung trong việc tất toán tài khoản vốn đầu tư, trong đó Kho bạc Nhà nước đã chỉ đạo các Kho bạc trực thuộc báo cáo và cung cấp số liệu cho các Bộ, địa phương. Để kịp thời có số liệu đôn đốc các Chủ đầu tư thực hiện tất toán tài khoản theo đúng quy định, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Kho bạc Nhà nước khi có tổng hợp báo cáo dự án công trình hoàn thành chưa tất toán tài khoản thì phối hợp cung cấp cho Bộ Giao thông vận tải các số liệu công trình dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý phải tất toán tài khoản. Xin chân trọng cám ơn./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Bộ trưởng (để b/c); - Vụ KHĐT (để phối hợp); - Cục QLXD & CLCTGT (để phối hợp); - Lưu: VT, TC. Đã ký Nguyễn Hồng Trường

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản