Công văn 22/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
146
lượt xem
8
download

Công văn 22/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 22/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về việc trả lời kiến nghị của Công ty Đầu tư xây lắp và Thương mại 36 và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển dịch vụ Dầu khí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 22/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số : 22 / BXD-KTQH ----------------- Trả lời các kiến nghị của Công ty ĐTXL Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2009 và TM 36 và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển dịch vụ Dầu khí Kính gửi: - Công ty Đầu tư xây lắp và Thương mại 36; - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển dịch vụ Dầu khí Phúc đáp các công văn: số 340/CV-CT ngày 22/4/2009 của Công ty Đầu tư xây lắp và Thương mại 36 đề nghị “cho ý kiến về việc nâng tầng Dự án B6, Giảng Võ, thành phố Hà Nội” và số 74/PISD-KHĐT ngày 06/5/2009 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển dịch vụ Dầu khí (PISD) đề nghị “cho ý kiến về quy hoạch khu đất số 148 Hoàng Quốc Việt, thành phố Hà Nội”; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003, Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng; việc xem xét, chấp thuận các chỉ tiêu về quy hoạch xây dựng công trình: chiều cao công trình, khoảng lùi xây dựng… cần căn cứ vào quy hoạch chi tiết xây dựng của khu vực được phê duyệt, thuộc thẩm quyền và phân cấp của UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan chuyên môn của thành phố. Ngày 09/4/2008, Bộ Xây dựng đã có công văn số 647/BXD-KTQH nêu ý kiến về các chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Vì vậy, với trường hợp của Quý công ty kiến nghị điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng công trình; đề nghị Quý công ty làm việc và đề nghị Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội báo cáo UBND thành phố Hà Nội, có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng theo đúng quy định hiện hành. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Quý công ty biết, thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như kính gửi; VỤ TRƯỞNG VỤ KIẾN TRÚC QUY HOẠCH XÂY - Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội; DỰNG - Thứ trưởng Cao Lại Quang (để đã ký b/c); - Lưu: VP, Vụ KTQH (NHL- 02). Phan Thị Mỹ Linh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản