intTypePromotion=1

Công văn 2271/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
100
lượt xem
5
download

Công văn 2271/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2271/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc triển khai loại hình ATM lưu động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2271/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2271/NHNN-QLNH ----------------------- V/v triển khai loại hình ATM lưu động Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2009 Kính gửi: Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Về việc hướng dẫn đăng ký máy ATM lưu động theo báo cáo và đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 100/NHNN-HCM.02 ngày 19/01/2009, số 379/NHNN-HCM.02 ngày 03/3/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có ý kiến như sau: 1. Quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN ngày 29/4/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại không quy định về ATM lưu động. Do đó, Ngân hàng Nhà nước chưa chấp thuận đề nghị của các Ngân hàng thương mại được triển khai áp dụng loại hình ATM lưu động. 2. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm hướng dẫn các Ngân hàng thương mại có liên quan trên địa bàn nội dung tại Điểm 1 công văn này; kiểm tra và yêu cầu DAB và những Ngân hàng đang thực hiện thí điểm dịch vụ này chấm dứt ngay việc sử dụng ATM lưu động và báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước./. Nơi nhận: TL. THỐNG ĐỐC - Như trên; KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÁC NGẦN HÀNG - PTĐ. Trần Minh Tuấn (thay báo cáo); PHÓ VỤ TRƯỞNG - NHNN các tỉnh, TP; - Các NHTM; - Vụ CNH (CNH3); - Lưu: VP. Trương Ngọc Anh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2