Công văn 373/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
69
lượt xem
2
download

Công văn 373/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 373/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn cấp giấy phép trạm BTS

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 373/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- ------------------ Số: 373/BXD-HĐXD Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2009 V/v: Hướng dẫn cấp GPXD trạm BTS Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 481/UBND-KTTH ngày 24/02/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định xin ý kiến về việc quy định khoảng cách xây dựng trạm BTS loại 2. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo khoản 6 Mục I Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu phát sóng thông tin di động ở các đô thị quy định : Các khu vực khi lắp đặt các trạm BTS loại 2 phải xin giấy phép xây dựng bao gồm khu vực sân bay, khu vực an ninh quốc phòng, khu vực trung tâm văn hoá, chính trị cần phải quản lý về kiến trúc, cảnh quan đô thị. Việc quy định khoảng cách giữa các trạm BTS loại 2 ngoài việc đáp ứng các yêu cầu trên còn căn cứ vào nhu cầu sử dụng thực tế, tiêu chuẩn về viễn thông và địa hình lắp đặt các trạm này, không nhất thiết phải quy định khoảng cách cứng như đề xuất của Sở Xây dựng và Sở Thông tin và Truyền thông. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định nghiên cứu thực hiện. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên THỨ TRƯỞNG - Lưu: VP, HĐXD (NTH-4) Bùi Phạm Khánh
Đồng bộ tài khoản