intTypePromotion=1

Công văn 3754/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
54
lượt xem
2
download

Công văn 3754/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3754/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về một số vấn đề liên quan đến giải tỏa hàng hóa dồn ứ tại các cảng biển khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3754/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3754/VPCP-KTN V/v một số vấn đề liên quan đến Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2008 giải tỏa hàng hóa dồn ứ tại các cảng biển khu vực TP Hồ Chí Minh Kính gửi: - Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; - Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Tài chính, Quốc phòng; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thời gian gần đây tại các cảng biển khu vực thành phố Hồ Chí Minh, hàng hóa xuất nhập khẩu bị dồn ứ đã ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu chung của cả nước. Để giải quyết tình trạng này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến chỉ đạo như sau: 1. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan khẩn trương giải quyết ngay các vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp nhằm giải tỏa nhanh số hàng hóa xuất nhập khẩu đang bị dồn ứ tại các cảng biển thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh. 2. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam và các đơn vị chức năng bảo đảm đủ hoa tiêu hàng hải hoạt động dẫn tàu biển ra vào an toàn, không để ảnh hưởng đến hoạt động của các cảng biển khu vực thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp dài hạn nhằm không để xảy ra tình trạng tương tự như vừa qua; 3. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam và các cơ quan liên quan tăng cường công tác đào tạo hoa tiêu hàng hải cả về chuyên môn nghiệp vụ và nhận thức chính trị nhằm thực hiện tốt công tác dẫn tàu ra vào các cảng biển, nhất là tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện, báo cáo Thủ tướng những vấn đề vượt thẩm quyền./. Nơi nhân: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ - Như trên; NHIỆM - Thủ tướng; các PTTg CP; PHÓ CHỦ NHIỆM - Cục Hàng Hải VN; - Các doanh nghiệp cảng biển: Cty Tân cảng Sài Gòn, Cảng VICT, Cảng Sài Gòn; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
  2. các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TTĐT; Văn Trọng Lý - Lưu: VT, KTN(3), Hà (27b)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2