intTypePromotion=1

Công văn 3884/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
49
lượt xem
2
download

Công văn 3884/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3884/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc nhập khẩu bình gas đã qua sử dụng ở nước ngoài vào Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3884/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3884/VPCP-KNTN V/v nhập khẩu bình gas đã qua Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2008 sử dụng ở nước ngoài vào Việt Nam Kính gửi: Bộ Công Thương Xét báo cáo số 4631/BCT-XNK ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu bình gas đã qua sử dụng ở nước ngoài vào Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan theo hướng cấm nhập khẩu bình gas đã qua sử dụng từ nước ngoài vào Việt Nam; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2008. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; (Đã ký) - TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c); Nguyễn Xuân Phúc - VPCP: BTCN, các Vụ: KTN, TTĐT, TH; - Lưu: VT, KNTN (3).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2