Công văn 463/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
58
lượt xem
7
download

Công văn 463/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 463/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc lập dự toán thi công xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 463/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ --------------------- Số: 463/BXD-KTXD Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2009 V/v: Lập dự toán thi công xây dựng công trình Kính gửi: Ban quản lý dự án Giảm thất thoát nước thành phố Hồ Chí Minh Trả lời Văn bản số 96/GTTN-KHĐT ngày 12/3/2009 của Ban quản lý dự án Giảm thất thoát nước thành phố Hồ Chí Minh thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn về dự toán thi công xây dựng công trình đối với hợp đồng Dịch vụ quản lý và giảm rò rỉ dựa trên hiệu quả thực hiện của dự án Giảm thất thoát nước thành phố Hồ Chí Minh thuộc dự án Phát triển cấp nước đô thị Việt Nam, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Hợp đồng Dịch vụ quản lý và Giảm rò rỉ dựa trên hiệu quả thực hiện của dự án Giảm thất thoát nước thành phố Hồ Chí Minh có tính đặc thù, nhà thầu trúng thầu là nhà thầu nước ngoài (Manila Water Company Inc- Philippines) được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt kết quả đấu thầu tại Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 28/6/2008 và đã được các bên thoả thuận ký kết hợp đồng theo giá trọn gói, theo đơn giá phù hợp theo từng yêu cầu, nội dung công việc của hợp đồng, vì vậy việc lập dự toán thi công xây dựng công trình đối với hợp đồng nêu trên là không cần thiết. Căn cứ ý kiến nêu trên, Ban quản lý dự án Giảm thất thoát nước thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện theo quy định./. Nơi nhận : KT.BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP,Vụ KTXD, M5. Trần Văn Sơn
Đồng bộ tài khoản