intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Công văn 58/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

191
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 58/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công ty cổ phần giám định Vinacontrol về tiêu chuẩn LAS-XD trong Thông tư 18/2009/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 58/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 58/BXD-VLXD -------------------- V/v: Trả lời Công ty CP giám định Vinacontrol Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2009 về tiêu chuẩn LAS-XD trong Thông tư Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm VLXD Kính gửi: Công ty Cổ phần giám định Vinacontrol Bộ Xây dựng nhận được công văn số 275/TGĐ-KT ngày 10/7/2009 của Công ty Cổ phần giám định Vinacontrol về việc giải thích quy định "Kết quả thí nghiệm phân tích các chỉ tiêu cơ, lý, hoá của khoáng sản phải được các phòng thí nghiệm LAS-XD hoặc tương đương trở lên xác nhận" tại Điều 6 của Thông tư Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng số 18/2009/TT- BXD ngày 30/6/2009. Bộ Xây dựng trả lời như sau: Theo quy định tại Điều 6 của Thông tư Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản thì các phòng thí nghiệm phải phù hợp với Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về "Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng" và TCXD VN 297-2003 "Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Tiêu chuẩn công nhận". Đồng thời, các phép thử đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng phải được công nhận và thí nghiệm viên phải có chứng chỉ đào tạo phù hợp. Vì vậy, phòng thí nghiệm của Vinacontrol và phòng thí nghiệm được công nhận VILAS nếu đảm bảo các điều kiện nêu trên thì đạt mức "tương đương trở lên" theo quy định tại Điều 6 của Thông tư Hướng dẫn khoáng sản làm vật liệu xây dựng của Bộ Xây dựng. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời Công ty Cổ phần giám định Vinacontrol về tiêu chuẩn các phòng thí nghiệm tương đương trở lên so với phòng thí nghiệm LAS-XD. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG - Vụ KHCN; Đã ký - Lưu VP, VLXD, 5; Nguyễn Quang Cung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2