Công văn 59/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
84
lượt xem
5
download

Công văn 59/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 59/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương Tín

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 59/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 59/BXD-QLN -------------------- V/v trả lời C.ty cổ phần địa ốc Sài Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2009 Gòn Thương Tín Kính gửi: Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương Tín Trả lời công văn số 143/CV-SCR ngày 27/4/2009 của Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương Tín về việc sở hữu nhà ở của doanh nghiệp trong nước có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Doanh nghiệp tư nhân thành lập tại Việt Nam theo hình thức 100% vốn trong nước (không phân biệt do người trong nước hay người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm chủ sở hữu) đều có quyền mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Điều 9 Luật Nhà ở, nhưng trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở phải ghi tên doanh nghiệp đã mua nhà ở đó. Công ty kinh doanh bất động sản được quyền bán nhà ở cho các doanh nghiệp này. Trường hợp cá nhân người Việt Nam định cư ở nước ngoài đứng tên mua và sở hữu nhà ở thì phải thuộc đối tượng quy định tại Điều 126 của Luật Nhà ở. Bộ Xây dựng trả lời để Công ty biết và thực hiện./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG - Lưu VP, QLN. BẤT ĐỘNG SẢN Nguyễn Mạnh Hà
Đồng bộ tài khoản